Rzeczywistość wirtualna – zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2015-2023

Zestawienie do pobrania


KSIĄŻKI

1. Adamczyk Dariusz, Adamczyk-Bębas Wioleta, Bębas Sylwester, Dzieci i młodzież w cyberprzestrzeni : wyzwania, profilaktyka, wychowanie. Kraków 2022.

2. Bailenson Jeremy, Wirtualna rzeczywistość : doznanie na żądanie. Gliwice 2019.

3. Ball Matthew, Metawersum : jak internet przyszłości zrewolucjonizuje świat i biznes. Warszawa 2022.

4. Bednarek Józef, Andrzejewska Anna (red.), Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 4, Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej. Kraków 2018.

5. Bednarek Józef, Andrzejewska Anna (red.), Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 2, Dylematy społeczności cyfrowej. Kraków 2015.

6. Bednarek Józef, Andrzejewska Anna (red.), Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 1, Cyfrowa przestrzeń kształcenia. Kraków 2015.

7. Bębas Sylwester [i in.] (red.), Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy. Warszawa 2017.

8. Chałubińska-Jentkiewicz Katarzyna, Cyberodpowiedzialność. Toruń 2019.

9. Dukaj Jacek, Po piśmie. Kraków 2019.

10. Flasiński Krzysztof, Algorytmy i big data w mediach i dziennikarstwie prasowym. Szczecin 2021.

11. Frelik Paweł, Kultury wizualne science fiction. Kraków 2017.

12. Frier Sarah, Instagram : bez filtra : historia od środka. Łódź 2020.

13. Gawkowski Krzysztof, Cyberkolonializm. Gliwice 2018.

14. Głażewska Ewa, Grabias Magdalena (red.), Wizualność w kulturze : sztuka, kultura popularna i media cyfrowe. Lublin 2020.

15. Górka Marek (red.), Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa. Warszawa 2017.

16. Janowski Jacek, Trendy cywilizacji informacyjnej : nowy technototalitarny porządek świata. Warszawa 2019.

17. Kardaras Nicholas, Dzieci ekranu : jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi - i jak wyrwać je z transu. Warszawa 2018.

18. Kubiak Mariusz, Białoskórski Robert (red.), Informacyjne uwarunkowania współczesnego bezpieczeństwa. Warszawa 2016.

19. Lanier Jaron, Dziesięć powodów, dla których powinieneś natychmiast usunąć swoje konta z mediów społecznościowych. Gliwice 2021.

20. Lucas Edward, Oswoić cyberświat : tożsamość, zaufanie i bezpieczeństwo w internecie. Warszawa 2017.

21. Postawa Andrzej, Medialne [r]ewolucje a komunikowanie społeczne. Toruń 2020.

22. Solecki Roman, Aktywność młodzieży w cyberprzestrzeni. Warszawa 2017.

23. Stephens-Davidowitz Seth, Wszyscy kłamią : big data, nowe dane i wszystko, co Internet może nam powiedzieć o tym, kim naprawdę jesteśmy.  Kraków 2019.

24. Stunża Grzegorz, Wirtualne państwo jako przestrzeń edukacji obywatelskiej : studia z etnografii internetu. Gdańsk 2018.

25. Surma Jerzy, Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo. Warszawa 2017.

26. Szarota Piotr, Od Facebooka do post-przyjaźni : współczesne przeobrażenia bliskich relacji. Warszawa 2018.

27. Tanaś Maciej, Galanciak Sylwia (red.), Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 5, Otwarte zasoby edukacyjne w perspektywie pedagogicznej. Kraków 2020.

28. Tanaś Maciej, Galanciak Sylwia (red.), Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 3, Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni. Kraków 2018.

29. Uhls Yalda T., Cyfrowi rodzice : dzieci w sieci : jak być czujnym, a nie przeczulonym. Kraków 2016.

30. Worona Joanna, Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe : status quo i perspektywy. Warszawa 2020.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Andrzejewska Anna, Relacje społeczne w przestrzeni cyfrowej. Edukacja i Dialog 2017, nr 09/10, s. 34-40.

2. Appel Markus, Retzbach Joachim, Zanurzeni w sieci. Charaktery 2016, nr 4, s. 60-65.

3. Banasiak-Parzych Beata, Kochankowie cyber-ery. Charaktery 2015, nr 12, s. 38-41.

4. Bednarek Józef, Andrzejewska Anna, Cyberprzestrzeń wyzwaniem dla działalności opiekuńczo-wychowawczej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2018, nr 1, s. 3-11.

5. Białecka Bogna, Jak rozmawiać, gdy rodzic nie widzi problemu uwikłania dziecka w świat wirtualny? Wychowawca 2022, nr 4, s. 30-31.

6. Białecka Bogna, Czy nowe technologie upośledzają rozwój dzieci? Wychowawca 2020, nr 2, s. 24.

7. Borawska-Kalbarczyk Katarzyna, W cyfrowym świecie (dez)informacji - od manipulacji do wiedzy i mądrości. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2020, nr 7, s. 3-19.

8. Borawska-Kalbarczyk Katarzyna, Cyfrowa mądrość w meandrach informacji. Edukacja i Dialog 2017, nr 09/10, s. 17-26.

9. Brewczyńska Magdalena, Wirtualny spacer - biblioteka na 360 stopni. Biblioteka w Szkole 2021, nr 5, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 2, s. 12-14.

10. Brewczyńska Magdalena, Była sobie kostka : wirtualna rzeczywistość w krainie książki. Biblioteka w Szkole 2019, nr 11, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji" nr 4, s. 3-4.

11. Brewin Chris, Filipow Elżbieta, Przychodzi pacjent do awatara. Charaktery 2016, nr 7, s. 66-67.

12. Chmura Joanna, Świat online - kim jestem, patrząc w kamerę? Charaktery 2021, nr 4, s. 80-83.

13. Clay Rebecca A., Terapia w e-świecie. Charaktery 2019, nr 10, s. 28-31.

14. Colwill Christopher, Cyberprzestrzeń : nowe pole, nowe zagrożenia. Wiadomości Historyczne 2019, nr 1, s. 24-28.

15. Danieluk Maciej, Rzeczywistość rozszerzona i wirtualna w edukacji. Meritum 2019, nr 4, s. 86-96.

16. Fantomatyka. Rzeczywistość wirtualna w bibliotece. Bibliotekarz 2018, nr 5, s. 24-33.

17. Frasunkiewicz Maciej, Niepełnosprawni społecznie. Dyrektor Szkoły 2022, nr 3, s. 36-39.

18. Frasunkiewicz Maciej, Ciemna strona internetu. Dyrektor Szkoły 2021, nr 10, s. 46-49.

19. Frasunkiewicz Maciej, Wirtualna rzeczywistość. Dyrektor Szkoły 2020, nr 8, s. 48-51.

20. Galanciak Sylwia, Siwicki Marek, Cyberwypalenie. Syreni śpiew wśród cyfrowych pokus. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2018, nr 2, s. 3-10.

21. Grabowski Andrzej, Terczyński Jakub, Narzędzia wykorzystujące techniki rzeczywistości wirtualnej wspomagające dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2015, nr 4, s. 154-163.

22. Greczyło Tomasz, Pierwsze kroki w świecie rzeczywistości rozszerzonej. Meritum 2019, nr 4, s. 81-85.

23. Gregorczyk Grażyna, Metaverse - Metawersum, czy to będzie nowa generacja internetu? W Cyfrowej Szkole 2022, nr 2, s. 13-20.

24. Grzyb Barbara [ i in.], Technologia Wirtualnej Rzeczywistości światem zabawy dzieci niepełnosprawnych. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2015, nr 3, s. 49-60.

25. Grzybowska Anna, Jak rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość może wykorzystać przyrodnik? Meritum 2019, nr 4, s. 61-65.

26. Ippoldt Lidia, Szept, ale czy w dobrej sprawie? czyli o moralnych dylematach nastolatków poruszających się w wirtualnym świecie. Biblioteka w Szkole 2021, nr 10, s. 50-51.

27. Jaworska Joanna, Zaplątani w sieć. Wychowawca 2016, nr 11, s. 10-11.

28. Kolek Agnieszka, Zachowania dyssocjalne młodzieży w przestrzeni internetowej. Implikacje pedagogiczne. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2018, nr 1, s. 47-53.

29. Kowalczuk Karol, Wirtualne zniewolenie w świecie gier sieciowych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2020, nr 7, s. 20-28.

30. Kreft Wojciech, Teleportacja do Krainy Marzeń VR - czyli wirtualne światy edukacji, profilaktyki i terapii. Cz. 1. Remedium 2023, nr 6, s. 18-21.

31. Kreft Wojciech, VR. Nowe wymiary edukacji przedszkolnej : zabierz dzieci do krainy bajek. Monitor Dyrektora Przedszkola 2022, nr 8, s. 52-55.

32. Kubala-Kulpińska Aleksandra, Wirtualny challenge - zagrożenie ukryte w sieci. Monitor Dyrektora Szkoły 2019, nr 6 (94), s. 59-62.

33. Łagosz Szymon, Iwaszenko Sebastian, Analiza możliwości zastosowania systemów obliczeniowych dużej skali (HPC) do tworzenia aplikacji VR wykorzystywanych w kształceniu ustawicznym. Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2022, nr 3, s. 63-72.

34. Łęski Zbigniew, Nowa rzeczywistość - stara szkoła. Nieformalne aspekty szkolnej cyberprzestrzeni. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2018, nr 9, s. 23-29.

35. Łysek Jan, Generacja Z w szkole. Nauczyciel i Szkoła 2016, nr 2, s. 103-113.

36. Migdała Justyna, Jak ważna jest autoprezentacja w wirtualnej rzeczywistości? : przydatne narzędzia. Nauczyciel i Szkoła 2015, nr 2, s. 115-124.

37. Miller Anna, Jak w sieci złowić miłość. Charaktery. - 2015, nr 5, s. 34-37.

38. Nęcki Zbigniew, Psychologia człowieka zalogowanego. Wychowawca 2019, nr 9, s. 4-6.

39. Nowak Katarzyna, Siła oddziaływania przekazu wizualnego. Cz. 2. Remedium 2019, nr 1, s. 2-4.

40. Nowak Katarzyna, Współczesne wyzwania: dzieci i ekrany. Cz. 2. Remedium 2018, nr 3, s. 5-7.

41. Palmer Chris, Realna pomoc w wirtualnym świecie. Charaktery 2020, nr 4/5, s. 54-58.

42. Pawłowska Sylwia, iGen - pokolenie Internetu. Remedium 2019, nr 12, s. 22-24.

43. Rojek Marcin, Cyberprzestrzeń jako miejsce międzypokoleniowego uczenia się : przykład projektu "Ict guides". Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2019, nr 4, s. 52-63.

44. Szczyciński Jan, Doświadczenie i zrozumienie. Wirtualna rzeczywistość w szkołach podstawowych. Meritum 2019, nr 4, s. 13-17.

45. Szuster Anna, Dwa kody dwa światy: jak rzeczywistość wirtualna vs realna wpływa na nasze ocenianie. Serwis Informacyjny. Uzależnienia 2020, nr 4, s. 13-16.

46. Świątek Agata Hiacynta, Jomo czyli radość z przegapiania. Charaktery 2021, nr 6, s. 84-89.

47. Twardowski Andrzej, Rola wirtualnych wizyt domowych z wykorzystaniem coachingu we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w okresie pandemii COVID-19. Szkoła Specjalna 2022, nr 2, s. 127-137.

48. Warchoł Tomasz, Rozszerzona rzeczywistość jako nowoczesne techniczno-informatyczne narzędzie dydaktyczne. Kwartalnik Edukacyjny 2015, nr 4, s. 50-57.

49. Wnukowicz Marta, Wirtualna edukacja? Może warto spróbować? Meritum 2019, nr 4, s. 53-60.

50. Wojciechowski Paweł, Kraszewska Joanna, Nasze światy zastępcze. Charaktery 2020, nr 1, s. 40-43.

51. Wójcik Magdalena, Wirtualność i realność informacji - kontekst filozoficzny, informatyczny i informatologiczny. Przegląd Biblioteczny 2016, z. 2, s. 257-269.

52. Zając Julia, Wojciszke Bogdan, W poszukiwaniu substytutu fizycznej obecności człowieka : wpływ wirtualnego asystenta na skuteczność wykonania zadań. Psychologia Społeczna 2016, nr 4, s. 440-457.

53. Zieliński Sebastian, Zagrożenia cyberprzestrzeni dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2018, nr 1, s. 54-62.

 

Oprac. Anna Stefaniak

 

Powrót do Inne