Rehabilitacja – zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2017-2023 (aktualizacja)

Zestawienie do pobrania

KSIĄŻKI

1. Baniel Anat, Pokonać dziecięce ograniczenia : jak obudzić mózg dziecka ze specjalnymi potrzebami i odmienić jego życie? : metoda Anat Baniel.  Gdańsk 2021.

2. Białoszewski Dariusz (red.), Fizjoterapia w ortopedii. Warszawa 2022.

3. Buława-Halasz Joanna, Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych : studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre'a Bourdieu. Kraków 2017.

4. Butkiewicz Zuzanna, Pół mózgiem, pół serio. Warszawa 2022.

5. Citak Musa, Osteoartroza : usuń ból stawów dzięki delikatnym ćwiczeniom, diecie oraz medycynie naturalnej.  Białystok 2020.

6. Cybulski Mateusz [i in.] (red.), Psychogeriatria.  Warszawa 2018.

7. Davies Clair, Davies Amber, Terapia punktów spustowych : praktyczny podręcznik : twój przewodnik po samodzielnym leczeniu bólu. Białystok 2021.

8. Domagalska-Szopa Małgorzata, Szopa Andrzej, Postępowanie usprawniające w mózgowym porażeniu dziecięcym. Wrocław 2023.

9. Gnacek Aleksandra, Rehabilitacja funkcji poznawczych. Kraków 2019.

10. Jakoniuk-Diallo Anna, Rożek Aleksandra, Polski język migowy w doświadczeniach osób niesłyszących, ich rodziców i rehabilitantów. Poznań 2021.

11. Kasprzak Wojciech, Mańkowska Agata, Medycyna fizykalna w praktyce klinicznej. Warszawa 2020.

12. Kölsch Stefan, Uzdrawiająca moc muzyki : naukowo udowodniony leczniczy wpływ muzyki w walce z przewlekłymi chorobami, depresją, demencją czy terapią po udarze i szybki relaks dla każdego. Białystok 2021.

13. Kraft Peter (red.), Udar mózgu.  Wrocław 2020.

14. Kruczyński Jacek (red.), Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja : wybrane zagadnienia z zakresu chorób i urazów narządu ruchu dla studentów i lekarzy. Warszawa 2020.

15. Kuczyńska-Kwapisz Jadwiga, Dycht Marzena, Śmiechowska-Petrovskij Emilia (red.), Kluczowe zagadnienia tyflopedagogiki i nauk pokrewnych. Warszawa 2022.

16. Kuczyńska-Kwapisz Jadwiga, Śmiechowska-Petrovskij Emilia, Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku : współczesne techniki, narzędzia i strategie nauczania. Warszawa 2017.

17. Kwolek Andrzej (red.), Rehabilitacja medyczna. T. 1, Podstawowa wiedza o rehabilitacji, podstawy anatomiczne i fizjologiczne fizjoterapii i rehabilitacji medycznej, ocena kliniczna i funkcjonalna poszczegółnych układów, metody terapeutyczne w rehabilitacji. Wrocław 2018.

18. Kwolek Andrzej (red.), Rehabilitacja medyczna. T. 2, Rehabilitacja kliniczna. Wrocław 2017.

19. Lennon Sheila, Ramdharry Gita, Verheyden Geert (red.), Fizjoterapia w chorobach neurologicznych. Wrocław 2020.

20. Lesondak David, Powięź bez tajemnic : czym jest i jakie jest jej znaczenie. Łódź 2018.

21. Liebscher-Bracht Roland, Bracht Petra, Choroba zwyrodnieniowa to nie wyrok : jak dzięki ćwiczeniom i diecie uniknąć niepotrzebnego cierpienia. Łódź 2020.

22. Lorens Gabriela, Karwowska Aleksandra, Więcek-Poborczyk Izabela, GORA : Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów. Gdańsk 2017.

23. Misiorek Anna [i in.], Współczesna terapia zajęciowa : od teorii do praktyki. Warszawa 2019.

24. Olczak Anna, Koordynacja ruchowa ciała człowieka : ocena funkcjonalna i leczenie ruchem.  Warszawa 2018.

25. Opara Józef, Neurorehabilitacja. Katowice 2017.

26. Sienkiwicz-Jarosz Halina (red.), Udar mózgu : kompendium dla praktyka. Warszawa 2020.

27. Sieroń Dominik (red.), Diagnostyka obrazowa w fizjoterapii i rehabilitacji.  Warszawa 2020.

28. Skibska Joanna (red.), Terapia interdyscyplinarna : wybrane problemy. Kraków 2020.

29. Sowa Józef, Proces rehabilitacji. Rzeszów 2017.

30. Szepietowska Ewa Małgorzata, Daniluk Beata (red.), Rehabilitacja neuropsychologiczna : ujęcie holistyczne. Lublin 2018.

31. Szłapa Katarzyna, Tomasik Iwona, Wrzesiński Sławomir, Jak pomóc nie zapomnieć? ćwiczenia pamięci i mowy : dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zespołami demencyjnymi. Gdańsk 2017.

32. Święcicka Ewa, To, co mi pomaga. Gdańsk 2019.

33. Tarkowski Zbigniew (red.), Afazjologia : organiczne zaburzenia mowy.  Warszawa 2021.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Czerwińska Kornelia, Proces stawania się Innym - bohater filmu fabularnego tracący wzrok. Kultura i Edukacja 2019, nr 1, s. 296-311.

2. Domaniewska-Murawska Dorota, Hagner Wojciech, Cyber-Oko urządzeniem wspierającym proces rehabilitacji. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2018, nr 2, s. 54-60.

3. Garus Katarzyna, Jamińska Angelika, "Cząstki elementarne" jako niezbędny filar szkoły integracyjnej. Wychowawca 2022, nr 5, s.  8-11.

4. Jędruszczak Maja, Al-Khamisy Danuta, Terapia biomedyczna a funkcjonowanie społeczne dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzm. Szkoła Specjalna 2020, nr 4, s. 273-282.

5. Karolewska Małgorzata, Poznajmy się lepiej - moje emocje : scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia kl. 4-5. Wychowawca 2022, nr 5, s.  34.

6. Kobosko Joanna, Porembska Dorota Beata, Jakość życia zależna od zdrowia w okresie wczesnej dorosłości u osób z niedosłuchem prelingwalnym. Szkoła Specjalna 2023, nr 1, s. 19-35.

7. Konarska Teresa, Czas potrzebny na regenerację sił : urlop i świadczenia po zwolnieniu lekarskim. Głos Nauczycielski 2022, nr 14, dod. "Bliżej Prawa", s. I-II.

8. Konarska Teresa, Dobre lub złe rokowania : przedłużenie zwolnienia i świadczenia rehabilitacyjnego. Głos Nauczycielski 2022, nr 5, dod. "Bliżej Prawa", s. I-II.

9. Konarska Teresa, Dobre rokowania : świadczenie rehabilitacyjne przedłużeniem zwolnienia chorobowego. Głos Nauczycielski 2021, nr 7/8, dod. "Bliżej Prawa", s. II.

10. Łagoda Agnieszka, Poczucie podmiotowości osób z niepełnosprawnościami jako niezbędny element skutecznej rehabilitacji. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2018, nr 3, s. 61-66.

11. Łagowska Karolina, Czy odpowiednia dieta może przyspieszyć powrót do sprawności po kontuzji sportowej?  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2018, nr 6, s. 38-39.

12. Maculewicz Aneta, Rehabilitacja małych dzieci z uszkodzonym narzadem słuchu. Forum Logopedy 2017, nr 19, s. 13-17.

13. Maculewicz Aneta, Wczesna terapia surdologopedyczna w aspekcie stymulacji rozwoju dziecka z niepełnosprawnością słuchową : (opis indywidualnego przypadku). Szkoła Specjalna 2019, nr 4, s. 278-283.

14. Małachowska Ewa, Rola turnusu rehabilitacyjnego w terapii osób jąkających się. Forum Logopedy 2020, nr 36, s. 25-27.

15. Misiewicz-Brzozowska Ilona, Lorens Gabriela, Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2020, nr 3, s. 73-85.

16. Olesiejuk Maciej, Kolano Magdalena, Piegdoń Monika, Podejmowanie rehabilitacji ręki przez osoby po 70 roku życia. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2017, nr 2, s. 108-124.

17. Owsianowska Małgorzata [i in.], Wpływ zabiegów rehabilitacyjnych na odczuwanie dolegliwości bólowych u pacjentów po zabiegu alloplastyki stawu kolanowego. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2018, nr 2, s. 29-35.

18. Paradowska Elżbieta, Problemy i radości doświadczane przez matki w wychowaniu i rehabilitacji głuchoniewidomych dzieci. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2017, nr 7, s. 45-54.

19. Ploch Leszek, Terapeutyczne walory doświadczania udziału w działaniach misyjnych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2017, nr 3, s. 49-62.

20. Prędka-Pawlun, Ćwiczenia dla dzieci autystycznych cd. Remedium 2017, nr 2, s. 10-12.

21. Rusaczyk Janusz, Pogotowie terapeutyczne dla dziecka niepełnosprawnego. Cz. 2. Remedium 2018, nr 7/8, s. 21-23.

22. Rusaczyk Janusz, Pogotowie terapeutyczne dla dziecka niepełnosprawnego. Cz. 1. Remedium 2018, nr 6, s. 14-15.

23. Ryniak Jolanta, Żebrowski Dariusz, Praca rehabilitacyjna z mieszkańcami domu pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Świat Problemów 2017, nr 2, s. 10-13.

24. Skrobisz Joanna, Do sanatorium z ZUS. Głos Nauczycielski 2019, nr 9, dod. "Bliżej Prawa", s. III.

25. Stawikowska Zuzanna, Dom pomocy społecznej jako placówka terapeutyczna dla osób z niepełnosprawnościami. Szkoła Specjalna 2018, nr 3, s. 197-203.

26. Stefaniak Tomasz, Szalewska Dominika, Ożga Jerzy, Zastosowanie hipoterapii w leczeniu oraz rehabilitacji dzieci i dorosłych - przegląd literatury. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2017, nr 1, s. 97-110.

27. Straszewska Izabela, Wczesne wspomaganie rozwoju jako forma wsparcia dzieci z trudnościami rozwojowymi. Wychowawca 2020, nr 5, s.  8-9.

28. Szot Zbigniew, Szot Tomasz, Rehabilitacja kończyny górnej po złamaniu guzka większego kości ramiennej, uszkodzeniu więzozrostu barkowo-obojczykowego i zerwaniu ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego : opis przypadku. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2018, nr 2, s. 43-53.

29. Urbanowicz Lidia, Niekorzystne następstwa leczenia nowotworów złośliwych piersi i możliwości kierowania pacjentek na rehabilitację. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2018, nr 2, s. 13-20.

30. Walowska Jagoda, Rehabilitacja pacjenta pediatrycznego z wykorzystaniem ortezy dynamicznej. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2017, nr 3, s. 134-140.

31. Walowska Jagoda, Jankowska Marta, Rola psa w procesie usprawniania psychoruchowego. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2017, nr 1, s. 111-117.

32. Wentrych Agnieszka, "Rozłączone dzieci" : terapia zaburzeń neurorozwojowych u dzieci według Roberta Melillo. Bliżej Przedszkola 2022, nr 6, s. 8-11.

33. Wrzesińska Edyta, Zajęcia grupowe z młodzieżą jąkającą się. Forum Logopedy 2020, nr 36, s. 40-43.

34. Zielińska-Król Katarzyna, Znaczenie i promocja sportu osób niepełnosprawnych jako formy w działaniach na szczeblu międzynarodowym i krajowym. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2017, nr 1, s. 14-26.

 
Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do Inne