Porady dla bibliotekarzy

Zakres udzielanych konsultacji dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach. Konsultacji udzielamy osobiście, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

Krasuska-Terka Hanna  h.krasuska@bpsiedlce.pl tel. bezp. 25 644 61 66, GG 2314540
- stosowanie norm dotyczących opisu bibliograficznego i hasła
- tworzenie charakterystyk wyszukiwawczych wydawnictw zwartych przy zastosowaniu JHP BN i UKD
- tworzenie zestawień bibliograficznych
- informacja katalogowa

Osińska-Kurek Jolanta  j.kurek@bpsiedlce.pl
tel. bezp. 25 644 61 66
- prowadzenie dokumentacji biblioteki
- ewidencja wpływów (zbiorów zwartych i audiowizualnych)
- ubytkowanie zbiorów
- gromadzenie zbiorów
- informacja adresowa, oferty wydawnicze
- zakupy przez Internet
- prenumerata czasopism
- prowadzenie zeszytu dezyderatów
- informacja katalogowa
- zestawienia bibliograficzne

Suchożebrska Małgorzata m.suchozebrska@bpsiedlce.pl tel. bezp. 25 644 21 65
- opis formalny zbiorów zwartych

Percińska Małgorzata  m.percinska@bpsiedlce.pl
tel. bezp. 25 644 21 65
- stosowanie programu komputerowego MOL
- gromadzenie zbiorów audiowizualnych
- opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów audiowizualnych: dokumenty elektroniczne, filmy, dokumenty dźwiękowe
- opracowanie formalne zbiorów zwartych
- informacja katalogowa

Mirońska Anna a.mironska@bpsiedlce.pl tel. bezp. 25 644 61 68
- informacja katalogowa
- zestawienia bibliograficzne

Golec Wanda   w.golec@bpsiedlce.pl
tel. bezp. 25 644 61 67
- zasady tworzenia zestawień bibliograficznych
- opis bibliograficzny czasopism
- opis bibliograficzny artykułów z czasopism, rozdziałów i fragmentów książek
- prowadzenie kartoteki zagadnieniowej
- stosowanie norm dot. bibliografii załącznikowej

Stefaniak Anna   tel. bezp. 25 644 61 67
- opis bibliograficzny artykułów z czasopism
- tworzenie zestawień bibliograficznych
- informacja katalogowa

Woźnica Antoni  a.woznica@bpsiedlce.pl   tel. bezp. 25 644 61 67
- tworzenie zestawień bibliograficznych
- opis bibliograficzny artykułów z czasopism

Stempień Jolanta   
wuz@bpsiedlce.pl tel bezp. 25 644 61 68
- praca z katalogiem alfabetycznym i rzeczowym
- selekcja zbiorów
- skontrum w bibliotece
- praca pedagogiczna z czytelnikiem niepełnosprawnym i początkującym
- prowadzenie zeszytu dezyderatów
- wyszukiwanie informacji na określony temat w zasobach internetu
- organizacja wystaw bibliotecznych
- prowadzenie wypożyczalni międzybibliotecznej


Wodzyńska Maria 
wuz@bpsiedlce.pl
tel bezp. 25 644 61 68
- prowadzenie strony internetowej biblioteki
- prowadzenie katalogu zbiorów audiowizualnych
- procedura odzyskiwania zaległego księgozbioru
- informacja katalogowa

Salamon Dorota   wuz@bpsiedlce.pl
tel bezp. 25 644 61 68
- posługiwanie się słownikiem haseł przedmiotowych w wyszukiwaniu materiałów na dany temat
- prowadzenie statystyki pracy Wypożyczalni
- organizowanie wystaw bibliotecznych
- organizowanie  spotkań autorskich
- wyszukiwanie informacji w zasobach Internetu