Serwisy edukacyjne

Biblioteka literatury polskiej w Internecie

EduForum Portal Edukacyjny - zawiera artykuły z zakresu oświaty, linki, publikacje nauczycieli

Eduinfo.pl - zawiera aktualności oświatowe, informacje o funkcjonowaniu oświaty (aspekt prawny), oferuje materiały dydaktyczne

EDUKATOR - serwis nauczycieli szkoły polskiej

Edukator Zawodowy - portal prowadzony przez Krajowy Ośrodek Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

EDUKUS - Komputer w Szkole

Etyka w Szkole - otwarty projekt Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Ma m.in. na celu wspieranie nauczycieli w wypracowaniu materiałów pomocniczych do nauczania etyki

EURYDICE - źródło informacji o edukacji w Europie. Sieć Eurydyce ma na celu ułatwianie europejskiej współpracy w dziedzinie edukacji poprzez umożliwienie lepszego rozumienia edukacji i polityki w tym zakresie. Główna misja Eurydyce to dostarczanie osobom odpowiedzialnym za politykę edukacyjną na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym analiz oraz informacji, które będą stanowiły dla nich wsparcie w procesie podejmowania decyzji

Fundacja Komandor - serwis promuje przedsiębiorczość. Nauczycielom oferuje m.in. multimedialne lekcje, zajęcia pozalekcyjne z zakresu przedsiębiorczości

Instytut Książki - narodowa instytucja kultury powołana przez Ministra Kultury do promocji polskiej literatury na świecie oraz popularyzacji książek i czytelnictwa w kraju

Interkl@sa - Polski portal edukacyjny

Internetowe Centrum Informacji Edukacyjnej - zawiera informacje o aktualnych wydarzeniach w oświacie oraz publikacje nauczycieli

Międzyszkolna Platforma Internetowa

Narodowe Archiwum Cyfrowe

NBP Portal Edukacji Ekonomicznej - serwis edukacyjny prowadzony przez NBP w celu edukacji ekonomicznej społeczeństwa, w tym nauczycieli. Zawiera m.in.: dział Centrum Nauczyciela, w którym znajdują się scenariusze lekcji, porady, publikacje

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Pedagogika : pomoc psychologiczno-pedagogiczna - serwis pomaga w rozpoznaniu sytuacji problemowej ucznia i udziela mu adekwatnej pomocy, w ścisłej współpracy z jego rodzicami, pedagogiem szkolnym oraz innymi specjalistami. Jest to pierwszy w kraju serwis zawierający gotową do wykorzystania dokumentację dla dyrektorów szkół, koordynatorów oraz członków zespołów zaangażowanych w pomoc uczniom

Portal Edux.pl - publikacje edukacyjne nauczycieli wszystkich szczebli kształcenia

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy, scenariusze, wypracowania

Przedszkolak.pl - portal dla rodziców i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym na temat wychowania i rozwoju dzieci

Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli

Wolne lektury - szkolna biblioteka internetowa

WSIP (portal) - serwis prowadzony przez WSiP, zawiera materiały dla nauczycieli promujące różnorodną ofertę edukacyjną wydawnictwa

 

 

 

 

 

 

Powrót do Dla nauczycieli