Regionalia

    W Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach gromadzone są już od początku istnienia tej placówki wydawnictwa i materiały informacyjne dotyczące Siedlec, regionu siedleckiego, Podlasia i Mazowsza. Biblioteka dąży do upowszechniania informacji o regionie. Postawiła sobie za cel przechowywanie wiedzy o przeszłości, tradycjach historycznych  i kulturowych regionu, a także o jego dniu dzisiejszym. Poprzez te działania włącza się w nurt edukacji regionalnej, tak popularnej i potrzebnej w dzisiejszych czasach. W czytelni znajduje się około 500 wydawnictw zwartych. Są to  monografie, informatory i opracowania o Siedlcach, Łukowie, Mińsku Mazowieckim, Garwolinie, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie, Łosicach i innych mniejszych miejscowościach rejonu. Dużą część zbiorów stanowią prace mówiące o szkolnictwie i oświacie na naszym terenie. Posiadamy wydawnictwa lokalnych twórców - poetów, pisarzy, a także prace nauczycieli twórczych regionu. Mamy duży zbiór książek dotyczących Siedlec, mówiących o historii, osobach i instytucjach zasłużonych dla kultury, dziejach szkół, wyznaniach religijnych mieszkańców miasta. Najstarszą książką regionalną w czytelni biblioteki jest publikacja „Książka i nauczyciel w odradzającej się ziemi lubelskiej", wydana w 1945 roku. Oprócz zbiorów książkowych dysponujemy także prasą regionalną, ukazującą się na naszym terenie (m. in. „Tygodnik Siedlecki", „Życie Siedleckie", „Echo Katolickie", „Kurier Siedlecki"). Posiadamy czasopisma regionalne mówiące o życiu kulturalnym miasta i regionu siedleckiego („Kultura Siedlecka", „Siedlecki Nieregularnik Literacki"). Gromadzimy czasopisma metodyczne dla nauczycieli, wydawane na naszym terenie („Doradca", „Meritum", „Dydaktyczne Puzzle").
   Regionalia zgromadzone zostały z myślą o czytelnikach zainteresowanych historią oraz kulturą tego obszaru, o pasjonatach próbujących dogłębniej zbadać ten teren. Poprzez wydawnictwa i czasopisma regionalne staramy się pogłębiać wiedzę mieszkańców regionu  o przeszłości tego obszaru oraz podkreślić swoisty charakter „małych Ojczyzn". Chciałabym Państwu zaprezentować niniejsze zbiory znajdujące się w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach. 

 


      Wykaz regionaliów znajdujących się w czytelni Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach:

"Królówka wczoraj i dziś" : 96 lat II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Siedlcach : 4 Zjazd Absolwentów "Królówki" : 23 września 2000, Siedlce / zespół red. Joanna Czeluścińska [et al.]. - Siedlce : II LO im. Królowej Jadwigi, 2000 (sygn. 68553)

"Na Bóg żywy, Bracia, nie zasypiajmy sprawy!" : rzecz o ks. Stanisławie Brzósce (1834-1865) / Eugeniusz Niebelski. - Lublin : ZEN, 1995 (sygn. 58085)

"Nie niszczcie tego, co należało do ojców..." : o dawnych i współczesnych mieszkańcach dworów na Mazowszu, o kolekcjach i pasjach kolekcjonerskich / aut. tekstu Wiesława i Andrzej Zalewscy ; zdjęcia: Zenon Żyburtowicz. - Warszawa : Centrum Promocji Turystycznej Regionu Mazowsze przy WOW - Wisła, [1999-2000?] (sygn. 66627)

"Zagrobla" - I Pułk Strzelców Konnych Armii Krajowej na terenie Obwodu "Gołąb" - Garwolin w latach 1939-1944 / Zbigniew Gnat-Wieteska. - Garwolin : Towarzystwo Miłośników Ziemi Garwolińskiej, 1984 (sygn. 59772)

"Zrodzeni z tajnych kompletów" : 50 lat Liceum Ogólnokształcącego w Mrozach 1944-1994 / oprac. Henryka Wróblewska. - Mrozy : Stopka, 1994 (sygn. 61933)

... Twój cień na wpół... / Joanna Bernadetta Batory. - Siedlce : Miejski Ośrodek Kultury, 1997 (sygn. 61760)

1 Dywizja Piechoty w dziejach oręża polskiego / Erazm Domański [et al.] ; red. Tomasz Jendryczko. - Pruszków : Ajaks, 1998 (sygn. 66248)

100 spotkań z historią : chłopcy tamtych dni. Cz. 2 / Sławomir Kordaczuk. - Siedlce : Muzeum Okręgowe, 1998 (sygn. 69479)

11 Jubileuszowy Zjazd Sienniczan : 13-14 czerwca 1992 / Zarząd Koła Sienniczan. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1992 (sygn. 54090)

12 Zjazd Sienniczan : 15-16 czerwca 1996 / Bolesław Sianecki [et al.] ; Zarząd Koła Sienniczan. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1996 (sygn. 58552)

20 lat Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach 1977-1998 / oprac. red. Ryszard Kowalski. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, [1999?] (sygn. 84943)

25 Konkurs Literacki : utwory nagrodzone i wyróżnione / Kośmider Marek [et al.] ; przedm. Tadeusz Goc. - Siedlce : Akademia Podlaska. Studencki Ośrodek Działań Kulturalnych LIMES, 2002 (sygn. 73654)

30 lat działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego w okręgu warszawskim : 1944-1974 / Stanisław Jeziorski, Zdzisław Wrzeszcz ; Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Główny. Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych Warszawa woj. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1974 (sygn. 67699)

40 lat Muzeum Regionalnego w Siedlcach 1967-2007 / [red. Alicja Leszczyńska, Sławomir Kordaczuk]. - Siedlce : Muzeum Regionalne, 2009. (sygn. 100185)

45-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Łochowie / oprac. Jerzy Golec [et al.]. - Łochów : [s.n.], [1983] (sygn. 59305)

50 lat Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach : 1952-2002 / [pod red. Wandy Golec]. - Siedlce : Biblioteka Pedagogiczna, 2002 (sygn. 72110)

50 lat Gimnazjum i Liceum w Mińsku Mazowieckim : 1916-1966 / biuletyn oprac. Janusz Biernat [et al.]. - Mińsk Mazowiecki : [s.n.], 1994 (sygn. 59386)

50 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Józefa Dwernickiego w Stoczku Łukowskim : zjazd absolwentów 11-12 czerwca 1994 r. / oprac. Józef Filipczuk. - Stoczek Łukowski : [s.n.], 1994 (sygn. 61941)

50 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie / Stefan Kociński. - Siedlce : Stopka, 1994 (sygn. 61946)

575-lecie Sokołowa Podlaskiego : praca zbiorowa / pod red. Arkadiusza Kołodziejczyka i Piotra Matusaka ; Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. - Siedlce : Akademia Podlaska. Instytut Historii, 2000 (sygn. 74317)

7 i 8 Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców : 5 września 1998, 25 września 1999 / Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Oddział w Siedlcach. - Siedlce : Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Oddział w Siedlcach, [1999] (sygn. 69404)

7 Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców : Dni Kultury Chrześcijańskiej Siedlce : 5 września 1998 / Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Oddział w Siedlcach. - Siedlce : Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Oddział w Siedlcach, 2000 (sygn. 69403)

8 Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców : Dni Kultury Chrześcijańskiej Siedlce : 25 września 1999 / Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Oddział w Siedlcach. - Siedlce : Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Oddział w Siedlcach, [1999] (sygn. 69402)

9 Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców : 9 września 2000 / Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Oddział w Siedlcach. - Siedlce : Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Oddział w Siedlcach, 2000 (sygn. 69405)

90 lat działalności Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego - Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Siedlcach 1908-1998 / [aut. Anna Kirchner ; współpr. Mieczysław Borkowski]. - Siedlce : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział Podlasie, 1998 (sygn. 83479)

A życie toczy się dalej / Krystyna Rudnicka. - Siedlce : Uczelniany Ośrodek Kultury Akademii Podlaskiej w Siedlcach : Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział, 2008 (sygn. 93432)

ABC wiedzy o regionie w pytaniach i odpowiedziach / Renata Buczyńska, Elżbieta Lewczuk, Anna Marciniak. - Sokołów Podlaski : Biblioteka Pedagogiczna, 2001 (sygn. 70936)

Akcja "Miecza i Pługa" na "Bauzug" w Borkach Siedleckich : 21.IV.1944 r. / Bogusław Suchta. - Sokołów Podlaski : Bogusław Suchta, 1994 (sygn. 56746)

Akcja "Wisła" w powiecie bialskim na tle walki politycznej i zbrojnej w latach 1944-1947 / Andrzej Tłomacki. - Biała Podlaska : Andrzej Tłomacki, 2003 (sygn. 75687)

Album "Łosice - historia miasta w starej fotografii" / oprac. Anna Czerko [et al.]. - Łosice : Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach. Filia, 2005 (sygn. 89100)

Aleksandra Ogińska i jej czasy / Danuta Michalec. - Siedlce : Muzeum Okręgowe, 1999 (sygn. 68295)

Aleksandra Ogińska i Siedlce w  trzech pamiętnikach z XIX wieku / teksty oprac. i wstępem opatrzył Rafał Dmowski i Artur Ziontek. - Siedlce : Archiwum Państwowe : Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej : Instytut Historii Akademii Podlaskiej, 2007 (sygn. 91987)

Aleksandra z Książąt Czartoryskich Ogińska / Urszula Głowacka-Maksymiuk. - Siedlce : Sigillum, 2003 (sygn. 75134)

Andrzej Sołtysiuk - rysunek, malarstwo, rzeźba : [katalog wystawy] / Biuro Wystaw Artystycznych CKiS ; Wyższa Szkoła Rolniczo - Pedagogiczna w Siedlcach ; autor tekstu i przekł. [na ang.] Andrzej Mrozowski ; autor zdjęć Jerzy Matejek. - Siedlce : Muzeum Okręgowe, 1988 (sygn. 58976)

Armia Krajowa na lekcjach historii : materiał dla nauczycieli do przygotowania lekcji historii o AK w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych / Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. - Siedlce : Kuratorium Oświaty i Wychowania. 1997 (sygn. 91962)

Armia Krajowa na środkowej i południowej Lubelszczyźnie i Podlasiu : materiały sesji naukowej KUL, 24-25 IX 1985 r. / pod red. Tomasza Strzembosza. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1993 (sygn. 63713)

Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956 = The atlas of the independence underground in Poland 1944-1956 / [zespół red. Rafał Wnuk et al.]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2007 (sygn. 90860)

Atrakcje turystyczne województwa siedleckiego / tekst Grzegorz Welik ; zdjęcia Arkadiusz Ścichocki, Artur Tabor, Stanisław Turski. - Siedlce : Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, [1995-1997] (sygn. 59177)

Badania archeologiczne na Mazowszu i Podlasiu / [red. Andrzej Kempisty, Stefan Karol Kozłowski] ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975 (sygn. 48421)

Bastiony Podlasia : konspiracyjny ruch ludowy na Podlasiu 1939-1944 / Tadeusz Doroszuk. - Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2005 (sygn. 82654)

Bibliografia publikacji naukowych pracowników Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej w Siedlcach z lat 1991-2000 : opracowanie zbiorowe / pod red. nauk. Krystyny Wojtczuk. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2001 (sygn. 70797)

Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach za lata 1991-1998 / red. Tadeusz Boruta, Rafał Dmowski. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna. Instytut Historii, 1999 (sygn. 65853)

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2001 / oprac. Joanna Zielińska. - Siedlce : Miejska Biblioteka Publiczna, 2002 (sygn. 73674)

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2002 / oprac. Andrzej Prządka. - Siedlce : Miejska Biblioteka Publiczna, 2003 (sygn. 75874)

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2003 / oprac. Andrzej Prządka. - Siedlce : Miejska Biblioteka Publiczna, 2004 (sygn. 80096)

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2004 / oprac. Andrzej Prządka, Elżbieta Wójcik. - Siedlce : Miejska Biblioteka Publiczna, 2005 (sygn. 83467)

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2005 / oprac. Andrzej Prządka, Elżbieta Wójcik. - Siedlce : Miejska Biblioteka Publiczna, 2006 (sygn. 89028)

Bibliografia Siedlec i Powiatu Siedleckiego 2006 / Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach ; oprac. meryt. Andrzej Prządka. - Siedlce : Miejska Biblioteka Publiczna, 2007 (sygn. 92008)

Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945 : wybór dokumentów źródłowych = Wissenschaftliche Bibliotheken im Generalgouvernement in den Jahren 1939-1945 : ausgewahlte Quellendokumente / wybór i oprac. Andrzej Mężyński ; przy współpr. Hanny Łaskarzewskiej ; Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. - Warszawa : LTW, 2003 (sygn. 79415)

Biblioteki oświatowe w lubelskiem : (1918-1939) / Jerzy Plis ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa. - Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek, 1993 (sygn. 55581)

Biblioteki publiczne na Podlasiu w XVIII-XX wieku / Marzena Kowalczuk. - Siedlce : Stowarzyszenie Tutajteraz, 2008 (sygn. 93633)

Biblioteki w Siedlcach : informator dla użytkowników / Lech Dauksza, Tadeusz Kamiński. - Siedlce : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1979 (sygn. 56184)

Bitwa obronna w Staninie : 14 marca 1863 / Jerzy Strychalski. - Sokołów Podlaski : Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego, [1988?] (sygn. 59011)

Bitwa pod Dębem Wielkim : 31 marca 1831 / Jerzy Strychalski. - Siedlce : CKiS Sokołów Podlaski, 1986 (sygn. 59008)

Bitwa pod Dobrem : 14 lutego 1831 r. / Jerzy Strychalski. - Siedlce : Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego, 1988 (sygn. 59012)

Bitwa pod Domanicami : 10 kwietnia 1831 r. / Jerzy Strychalski. - Sokołów Podlaski : Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego, 1988 (sygn. 59009)

Bitwa pod Mińskiem Mazowieckim : 13 września 1939 r. / Jerzy Strychalski. - Siedlce : CKiS Sokołów Podlaski, 1989 (sygn. 59007)

Bitwa pod Węgrowem (3.II.1863) / Jerzy Strychalski ; Muzeum Okręgowe w Siedlcach. - Siedlce : Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, 1984 (sygn. 59766)

Bitwy i potyczki pod Liwem w powstaniu listopadowym : luty - kwiecień 1831 / Arkadiusz Kołodziejczyk. - Sokołów Podlaski : Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego, [1988?] (sygn. 59010)

Bitwy polskiego września. T. 1 / Apoloniusz Zawilski. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1972 (sygn. 15279)

Bitwy polskiego września. T. 2 / Apoloniusz Zawilski. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1972 (sygn. 15280)

Bojownikom o niepodległość. Cześć! : miejsca pamięci związane z odzyskaniem niepodległości w 1918 r., wojną polsko-bolszewicką 1920 r. i Marszałkiem Józefem Piłsudskim na południowo-zachodnim Podlasiu i wschodnim Mazowszu / oprac. historyczne Katarzyna i Edward Kopówka ; zdjęcia, oprac. szlaku i konsultacja Cezary Ostas. - Siedlce : PTTK Oddział "Podlasie" Regionalna Pracownia Krajoznawcza, 2001 (sygn. 71974)

Bolesław Prus w Siedlcach i o Siedlcach / Violetta Machnicka. - Siedlce : [s.n.], 2009 (sygn. 99125)

Brama księżnej Ogińskiej / Eugeniusz Sakowicz [et al.]. - Siedlce : Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Brama", cop. 2007 (sygn. 89006)

Cegiełki historii Polski : opowieści wojenne z Podlasia i Mazowsza / Sławomir Kordaczuk. - Siedlce : Muzeum Regionalne, 2005 (sygn. 82267)

Chcę mieć wiersze takie / Ewa Zborowska-Buczek. - Siedlce : Miejski Ośrodek Kultury, 1997 (sygn. 61770)

Chronione zasoby przyrody w województwie siedleckim / Zygmunt Głowacki, Zbigniew Kaszuba, Wiesław Walankiewicz. - Siedlce : Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, 1987 (sygn. 56185)

Cień liścia / Monika Adamczyk. - Siedlce : Miejski Ośrodek Kultury, 1997 (sygn. 61762)

Cuda Węgrowa / Mariusz Karpowicz. - Węgrów : Miasto Węgrów, 2009 (sygn. 97027)

Czarny diament / Pawłowska Dorota. - Warszawa : [s.n.], 1994 (sygn. 56735)

Czy pamiętasz Ojcze Święty?... / Krystyna Chojecka. - Siedlce : Krystyna Chojecka, 2005 (sygn. 80628)

Dawna antroponimia Mazowsza (XV-XVII w.) / Wanda Szulowska. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2004 (sygn. 90667)

Dębe Wielkie - Iganie 1831 / Wiesław Majewski. - Warszawa, 1969 (sygn. 12401)

Do mamy... / Krystyna Chojecka. - Siedlce : Krystyna Chojecka, 2002 (sygn. 73048)

Dolina Bugu : od Roztocza do Podlasia / tekst i oprac. graficzne Aleksandra Borowiec ; tł. Magdalena Jaskóła. - Siedlce : Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, [1990?] (sygn. 69963)

Dom mojej Babci w Siedlcach / Tadeusz Chróścielewski. - Siedlce : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1992 (sygn. 55637)

Dwory szlacheckie na Mazowszu : Polska / tekst i rysunki: Andrzej Zalewski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, 1996 (sygn. 69488)

Dwory, folwarki, pałace zachodniego Podlasia. Cz. 1 / Marian Pietrzak. - Wyd. 2. - Sokołów Podlaski : [Urząd Wojewódzki w Siedlcach. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki; Fundacja Kultury Podlaskiej], 1998 (sygn. 63047)

Działalność Komisji Edukacji Narodowej w województwie podlaskim / Danuta Teofilewicz. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1971 (sygn. 14419)

Działalność oświatowa ruchu ludowego : praca zbiorowa / pod red. Arkadiusza Kołodziejczyka ; Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. Oddział w Siedlcach, Zakład Historii Ruchu Ludowego w Warszawie. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1996 (sygn. 58859)

Działalność Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury w latach 1990-1994. Stan ruchu regionalnego w Polsce (próba bilansu) / kol. red.: Aleksander Kociszewski et al. ; Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury. Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury. - Wrocław : Silesia, 1994 (sygn. 69749)

Działalność Tajnej Organizacji Nauczycielskiej na terenie obecnego województwa siedleckiego w latach 1939-1944 : zarys działalności TON w byłych powiatach: garwolińskim, łukowskim, mińsko-mazowieckim, siedleckim, sokołowskim i węgrowskim w okresie okupacji niemieckiej - 1939-1944 / komitet red. Stefan Ceranka [et al.]. - Siedlce : Związek Nauczycielstwa Polskiego, 1992 (sygn. 54289)

Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach 1943-1983 : spotkanie pokoleń w 40 rocznicę ratowania dzieci Zamojszczyzny z hitlerowskich transportów / oprac. Zofia Więckowska ; Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Siedlcach ; Muzeum Okręgowe w Siedlcach. - Siedlce : Muzeum Okręgowe, 1984 (sygn. 59006)

Dzieciństwo w małym mieście / Barbara Smolińska-Theiss. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1993 (sygn. 55351)

Dziedzictwo duchowe i materialne szlachty podlaskiej od XIX wieku do III Rzeczypospolitej / [red., wybór i opis materiału il. Sławomir Kordaczuk] ; Muzeum Regionalne w Siedlcach. - Siedlce : Muzeum Regionalne, 2006 (sygn. 91996)

Dziedzictwo kulturowe Mazowsza w kształtowaniu współczesnego obrazu regionu / Mazowieckie Towarzystwo Kultury. - Warszawa : Mazowieckie Towarzystwo Kultury, 1998 (sygn. 66918)

Dziedzictwo kulturowe w regionie : katalog wystaw / oprac. Renata Buczyńska, Elżbieta Lewczuk, Anna Marciniak]. - Sokołów Podlaski : Biblioteka Pedagogiczna, 2000 (sygn. 70396)

Dzieje Domanic 1548-2002 / Katarzyna Teresa Niedziółka ; przedm. i oprac. nauk. Arkadiusz Kołodziejczyk. - Siedlce : Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. Oddział, 2005 (sygn. 83527)

Dzieje gospodarcze diecezji siedleckiej : 1918-1939 / Leon Balicki. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1991 (sygn. 71903)

Dzieje Mazowsza : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Henryka Samsonowicza ; Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006 (sygn. 90672)

Dzieje Mazowsza do 1526 roku : praca zbiorowa / pod red. Aleksandra Gieysztora i Henryka Samsonowicza ; aut. Izabella Galicka [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1994 (sygn. 55683)

Dzieje Mazowsza i Warszawy. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973 (sygn. 16024)

Dzieje miasta Łukowa / Ryszard Orłowski, Józef Ryszard Szaflik. - Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1962 (sygn. 63976)

Dzieje Mińska Mazowieckiego 1421-1971. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1976 (sygn. 23347)

Dzieje oświaty na Ziemi Łosickiej : materiały z konferencji popularno-naukowej odbytej w Łosicach 29.05.2001 r. / pod red. Arkadiusza Indraszczyka. - Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2002 (sygn. 95179)

Dzieje parafii Garwolin 1418-1993 / Zbigniew Gnat-Wieteska. - Pruszków : Ajaks, 1993 (sygn. 56059)

Dzieje Siedlec 1448-1918 / Antoni Winter. - Warszawa : Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, 1969 (sygn. 12987)

Dzieje Sokołowa Podlaskiego i jego regionu : praca zbiorowa / pod red. Józefa Kazimierskiego ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982 (sygn. 37207)

Dzieje zaścianka szlacheckiego Jastrzębie : między Domanicami a Wiśniewem / Krystyna Jastrzębska. - Siedlce : Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum", 2003 (sygn. 80630)

Echa szkolnego dzwonka / Piotr Sikorski. - Sokołów Podlaski : Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1993 (sygn. 57344)

Echo pobitego słowa / Krzysztof Tomaszewski. - Siedlce : Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki, 1997 (sygn. 60310)

ECTS Information Package 2003/2004 : Faculty of Humanities : history department / compiled by Rafał Dmowski. - Siedlce : University of Podlasie, [2003?] (sygn. 76117)

Edukacja środowiskowa wzmocnieniem zrównoważonego rozwoju / pod red. Danuty Cichy. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, 2005 (sygn. 81083)

Edukacja zorientowana na XXI wiek / pod red. Janusza Gajdy. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2000 (sygn. 69206)

Edward Strumpf : (1873-1901) / Andrzej Woźniak. - Siedlce : Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, 1988 (sygn. 59768)

Epoka : wybór wierszy / Witold Zembrowski. - Siedlce : Regionalne Towarzystwo Gospodarcze, 2000 (sygn. 67626)

Folklor Mazowsza. T. 1 / Grażyna Dąbrowska. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1980 (sygn. 33785)

Formowanie jednostek II Armii Wojska Polskiego w rejonie Siedlec / Jerzy Strychalski ;. - Siedlce : Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, 1983 [i. e.] 1984 (sygn. 59771)

Formy pracy biblioteki szkolnej w edukacji sozologicznej : (scenariusze imprez czytelniczych) / wybór i oprac. Barbara Podniesińska. - Siedlce : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1994 (sygn. 59285)

Fotografia chłopów polskich / Maria Bijak i Aleksandra Garlicka ; Fundacja im. Macieja Rataja. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1993 (sygn. 55824)

Fotografie Siedlec z lat 1900-1944 : (ze zbiorów Archiwum Państwowego w Siedlcach) / Janusz Kuligowski. - Siedlce : Archiwum Państwowe, 1997 (sygn. 63308)

Garnizon Wojska Polskiego w Białej Podlaskiej w latach 1918-1939 / Paweł Borek. - Biała Podlaska : Agencja Wydawniczo-Reklamowa Arte, 2006 (sygn. 87151)

Generał Ignacy Prądzyński / Jan Wysokiński. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985 (sygn. 45359)

Groby wojenne na Podlasiu / Edward Kospath-Pawłowski, Henryk Mierzwiński ; Siedleckie Towarzystwo Naukowe. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1997 (sygn. 60976)

Gubernia siedlecka w latach rewolucji 1905-1907 / Urszula Głowacka-Maksymiuk ; Archiwum Państwowe w Siedlcach. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985 (sygn. 59019)

Henryk Sienkiewicz : szkice o twórczości, życiu i recepcji / pod red. Krzysztofa Dybciaka. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1998 (sygn. 62557)

Herezje / Robert Konca. - Siedlce : Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego, 1996 (sygn. 67669)

Historia i kultura regionalna w edukacji dzieci, młodzieży, dorosłych w Siedlcach / pod red. Mirosławy Bednarzak-Libery ; Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, Instytut Historii Akademii Podlaskiej. Zakład Metodologii i Dydaktyki. - Siedlce : Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli : Akademia Podlaska. Instytut Historii. Zakład Metodologii i Dydaktyki, 2007 (sygn. 92518)

Iganie 1831 / Tomasz Strzeżek. - Warszawa : Bellona, 1999 (sygn. 66674)

II LO im. Królowej Jadwigi w Siedlcach 90 : 3 Zjazd Absolwentów i Wychowanków "Królówki" / Komitet Organizacyjny III Zjazdu. - Siedlce : II LO im. Królowej Jadwigi, 1994 (sygn. 59584)

Ilustrowane kalendarium siedleckie / Danuta Michalec. - Siedlce : Muzeum Regionalne, 2006 (sygn. 91992)

Informacja o stanie środowiska województwa siedleckiego / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Siedlcach, Urząd Wojewódzki w Siedlcach. Wydział Ochrony Środowiska ; oprac. A. Dziwulska. - Siedlce : Biblioteka Monitoringu Środowiska, 1994 (sygn. 56386)

Instytucje sądowe regionu siedleckiego na tle polskich instytucji sądowych. Cz. 2, Sądownictwo regionu siedleckiego 1917-1939 : katalog wystawy / oprac. Artur Rogalski ; Archiwum Państwowe w Siedlcach, Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum. - Siedlce : Archiwum Państwowe : Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum, 2007 (sygn. 99033)

Instytucje sądowe regionu siedleckiego na tle polskich instytucji sądowych. Cz. 3, Sąd Pokoju powiatu węgrowskiego w początkach XIX w. / pod red. Artura Rogalskiego ; Archiwum Państwowe w Siedlcach, Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum. - Siedlce : Archiwum Państwowe : Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum", 2009 (sygn. 99035)

Intelektualiści rodem z Podlasia : praca zbiorowa / pod red. Janusza Sekuły. - Siedlce : Seculum, 1997 (sygn. 60395)

Inwentarz dóbr klucza siedleckiego z 1776 roku / Janina Gardzińska, Urszula Głowacka-Maksymiuk ; Archiwum Państwowe w Siedlcach ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum". - Siedlce : Archiwum Państwowe : Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" ; Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2005 (sygn. 84909)

Jaćwingowie : powieść z XII wieku : czasy Kazimierza sprawiedliwego rok 1193 / Marian Pietrzak. - Sokołów Podlaski : Marian Pietrzak, 1992 (sygn. 63049)

Jadło - dajnia / Wojciech Kokoszka. - Siedlce : Miejski Ośrodek Kultury, 1997 (sygn. 61766)

Jak być autorytetem? Autorytety młodzieży a model kompetentnego wychowawcy. Istota szkolnego programu wychowawczego / Jan Zowczak [et al.]. - Siedlce : Kuratorium Oświaty w Warszawie. Delegatura w Siedlcach, 2001 (sygn. 69493)

Jan Paweł II - papież jakiego znam i podziwiam : Wielki Konkurs Plastyczny, Literacki i Wiedzy : nagrodzone prace plastyczne i literackie / red. Stanisław Chodźko. - Siedlce : Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej, 1999 (sygn. 63653)

Jan Paweł II w Polsce : 5-17 VI 1999 r. : Ełk, Wigry, Siedlce, Drohiczyn, Warszawa, Łowicz / oprac. Grzegorz Grochowski [et al.]. - Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne, 1999 (sygn. 63913)

Janów Podlaski : zarys dziejów / Tomasz Demidowicz ; Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Białej Podlaskiej. - Biała Podlaska : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1998 (sygn. 66389)

Jednostki Wojska Polskiego 1918-1939 : katalog pocztówek Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów / Sławomir Kordaczuk. - Siedlce : Muzeum Regionalne, 2009. (sygn. 100184)

Językowe wykładniki stopnia pewności sądów w gwarach ludowych : (na podstawie tekstów z Mazowsza i Podlasia) / Janina Gardzińska. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1996 (sygn. 58405)

Kalendarium historyczne. Cz. 1 / Jerzy Garbaczewski. - Siedlce : nakł. aut, 2008 (sygn. 93257)

Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w powiecie sokołowskim : przewodnik / Beata Kozaczyńska [et al.]. - Węgrów : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział, 2004 (sygn. 83758)

Kartografia miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do końca XIX wieku / Agnieszka Bartoszewicz, Henryk Bartoszewicz ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; Archiwum Główne Akt Dawnych. - Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Wydział Wydawnictw ; Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, 2006 (sygn. 88155)

Katalog twórców ludowych województwa siedleckiego / Longin Kowalczyk. - Siedlce : Urząd Wojewódzki. Wydział Kultury i Sztuki ; Stowarzyszenie Twórców Ludowych. Oddział Siedlecki, 1981 (sygn. 61947)

Katalog Województwa Mazowieckiego : miasta, powiaty, gminy / Michał Chrząszcz, Maria Kostrzewa. - Szczecin : Norpol Jan Kowalewicz, cop. 1999 (sygn. 66762)

Katalog zabytków sztuki w Polsce : powiat łosicki. - Warszawa, 1965 (sygn. 9301)

Katalog zabytków sztuki w Polsce : powiat sokołowski. - Warszawa, 1965 (sygn. 9303)

Katalog zabytków sztuki w Polsce : powiat węgrowski. - Warszawa, 1964 (sygn. 9302)

Katalog zabytków w Polsce : powiat siedlecki. - Warszawa, 1965 (sygn. 9300)

Kawalerowie orderu Virtuti Militari Siedleckiego 9 Pułku Artylerii Polowej za wojnę 1918-1921 / Jerzy Garbaczewski. - Siedlce : Jerzy Garbaczewski, 2000 (sygn. 69245)

Kedyw "Białowieży" / Jan Gozdawa-Gołębiowski. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1990 (sygn. 53539)

Kobiety Siedlec : wybrane sylwetki / Edyta J. Litwiniuk. - Siedlce : Stowarzyszenie Tutajteraz, 2007 (sygn. 92507)

Kompetentny wychowawca : materiały pomocnicze dla nauczycieli i wychowawców : praca zbiorowa / red. Jerzy Celiński-Mysław. - Siedlce : Fundacja Bonum Educationis, 2001 (sygn. 69927)

Konspiracyjny ruch ludowy / Kazimierz Przybysz. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977 (sygn. 23663)

Konspiracyjny ruch ludowy na Podlasiu 1940-1944 / Tadeusz Doroszuk ; Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. - Siedlce : Akademia Podlaska. Instytut Historii ; Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2004 (sygn. 81082)

Konstanty Laszczka / Jadwiga Puciata-Pawłowska. - Siedlce : Muzeum Okręgowe, 1980 (sygn. 36847)

Kościoły i związki wyznaniowe w Siedleckiem : historia, doktryna, współczesność / Krzysztof Mazur. - Siedlce : Towarzystwo Miłośników Podlasia, 1996 (sygn. 59049)

Kościoły siedleckie oraz Kolegiaty i Sanktuaria Diecezji Siedleckiej / Kuria Diecezjalna Siedlecka ; Urząd Miasta Siedlce. - Siedlce : Komitet Wizyty Apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II, 1999 (sygn. 66958)

Kościół św. Stanisława w Siedlcach 1532-2000 / Dorota Mączka. - Siedlce : Parafia Św.Stanisława B.M., 2001 (sygn. 73088)

Kościół, rodzina, wychowanie / red. nauk. Agnieszka Szwajkajzer-Wołk, Paweł Boryszewski. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1998 (sygn. 65377)

Kromka chleba : z Podlasia : sprzed lat : wierzenia i obyczaje / Witold Lorentowicz. - Siedlce : Muzeum Regionalne , 2000 (sygn. 73089)

Krople miłości / Wieczysław Pogrebniak. - Siedlce : Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego, 1994 (sygn. 67671)

Królowa Jadwiga na tle epoki - współczesne kontynuacje myśli średniowiecznej : wykłady z I sesji popularnonaukowej, która odbyła się 17 VI 1993 r. w II LO im. Królowej Jadwigi w Siedlcach / Materiały przygotowali Janina Ługowska [et al.]. - Siedlce : II LO im. Królowej Jadwigi. Biblioteka, 1997 (sygn. 59583)

Królówka : 1904-1989 / kom. red. Maria Żyburowa [et al.]. - Siedlce : [II LO im. Królowej Jadwigi], 1989 (sygn. 53729)

Księga pamiątkowa jubileuszu 50-lecia Archiwum Państwowego w Siedlcach, 1950-2000 / Archiwum Państwowe w Siedlcach. - Siedlce : Archiwum Państwowe, 2001 (sygn. 84905)

Legendy, których nie znacie / [red. Ewa Wasilewska, Agata Sołdaj]. - Warszawa : Społeczne Towarzystwo Oświatowe, 2007 (sygn. 96641)

Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia / Jacek Żabicki. - Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2010. (sygn. 100179)

Literatura ludowa : Mazowsze / red. Julian Krzyżanowski. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1960 (sygn. 73154)

Liw : miasto i zamek / Roman Postek. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008 (sygn. 92767)

Liw 1831 / Arkadiusz Kołodziejczyk. - Pruszków : Oficyna Wydawnicza Ajaks, 1998 (sygn. 87450)

Losy podlaskich uczniów zdolnych / Teresa Matylda Makarska. - Siedlce : Teresa Matylda Makarska, 2005 (sygn. 85736)

Lublin w dokumencie. - Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1975 (sygn. 20273)

Ludność w województwie siedleckim / oprac. Mirosław Lemieszek. - Siedlce : Urząd Statystyczny, 1998 (sygn. 76860)

Ludność, warunki mieszkaniowe : województwo siedleckie : spis ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną 1995. - Warszawa : Urząd Statystyczny, 1996 (sygn. 76837)

Łomazy : zarys dziejów / Romuald Szudejko. - Biała Podlaska : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1997 (sygn. 66391)

Łosice : 1264-1966 : praca zbiorowa / pod red. Józefa Kazimierskiego. - Warszawa : Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, 1969 (sygn. 62388)

Łuków : miasto powiatowe w woj. lubelskim : monografia z 26 ilustracjami, jedną tablicą barwną i 3 planszami miasta / Jan Stanisław Majewski. - Łuków : Jan Stanisław Majewski, 1930 (sygn. 55734)

Łuków i okolice w XIX i XX w. / red. nauk. Romuald Turkowski ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1989 (sygn. 56413)

Łuków i Ziemia Łukowska : kalendarium 1233-1994 / zebrał. i oprac. Zenon Wolski. - Łuków : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, 1996 (sygn. 59043)

Maciejowice : 200 rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej / przygot. zespół red. pod kier. Romualda Michalczyka. - Maciejowice : Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Wniebowzięcia N.M.P., 1995 (sygn. 59611)

Małe ojczyzny : zbiór wspomnień ogrodników, pszczelarzy i ich sympatyków. Cz. 1, Region siedlecki i sokołowski / Edward Podniesiński. - Siedlce : [Edward Podniesiński], 2002 (sygn. 84915)

Małe ojczyzny : zbiór wspomnień ogrodników, pszczelarzy i ich sympatyków. Cz. 2, Region łosicki / Edward Podniesiński. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Siedlce : [Edward Podniesiński], 2002 (sygn. 84916)

Matematyczne wędrówki po Sokołowie i okolicy : zbiór zadań dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów / Jadwiga Banasiuk [et al.]. - Sokołów Podlaski : Dziewiątka, 1999 (sygn. 65838)

Materiały do dziejów szkolnictwa na Mazowszu : wypisy z archiwaliów diecezjalnych XVIII wieku. T. 2 / zebrał i do dr. przygot. Michał Marian Grzybowski. - Płock : Michał Grzybowski, 2000 (sygn. 81401)

Mazowieckie rodziny : z dziejów walki w szeregach Polskie Partii Robotniczej / Benon Dymek. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1977 (sygn. 23402)

Mazowsze / Florian Plit. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995 (sygn. 57386)

Mazowsze / Tomasz Chludziński. - Warszawa : Sport i Turystyka, 1978 (sygn. 28418)

Mazowsze : panorama turystyczna / Jerzy Głownia. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1976 (sygn. 29177)

Mazowsze i środkowa Polska / tekst Adam Dylewski ; fot. Krzysztof Kobus, Anna Olej-Kobus. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2007 (sygn. 89708)

Mazowsze w dwudziestoleciu międzywojennym : (w granicach województwa warszawskiego) / [red. nauk. Andrzej Stawarz] ; Mazowieckie Towarzystwo Kultury, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta. - Warszawa : Mazowieckie Towarzystwo Kultury, 1998 (sygn. 72275)

Mazowsze w walce. - Warszawa, 1964 (sygn. 7734)

Mecenat rodziny Ossolińskich w XVIII i XIX wieku na Podlasiu / Krystyna Niewiarowska-Bogucka. - Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki : Fundacja Slawistyczna ; Ciechanowiec : Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka, 2004 (sygn. 88181)

Miasta i miasteczka na Podlasiu (1808-1914) : zabudowa, ludność, gospodarka / Józef Kazimierski. - Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1994 (sygn. 61499)

Miasta polskie w Tysiącleciu. T. 1 / red. nauk. Mateusz Siuchniński. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965 (sygn. 69996)

Miasta polskie w Tysiącleciu. T. 2 / red. nauk. Mateusz Siuchniński. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967 (sygn. 69997)

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach w latach 1919-1975 / Tadeusz Kamiński. - Siedlce : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1997 (sygn. 62558)

Między Polską a Rusią / pod red. Marii Starnawskiej ; Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Siedleckie Towarzystwo Naukowe. - Siedlce : Akademia Podlaska. Instytut Historii, 2004 (sygn. 80731)

Między Wisłą a Bugiem 1939-1944 : studium o polityce okupanta i postawach społeczeństwa / Zygmunt Mańkowski. - Wyd. 2. - Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1982 (sygn. 37327)

Mławskie Mazowsze w walce / Ryszard Juszkiewicz. - Warszawa, 1968 (sygn. 12059)

Moje Siedlce : wspomnienia z młodości / Zofia Martyniuk. - Siedlce : PMK Production, 2007 (sygn. 93429)

Mowa mieszkańców Mogielnicy : studium socjolingwistyczne / Janina Gardzińska. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1989 (sygn. 67450)

Mozaika Ziemi Łosickiej : religia, kultura, polityka / pod red. Arkadiusza Indraszczyka. - Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego ; Łosice : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej, 2005 (sygn. 95180)

Mój dom / Renata Ostrowska. - [Siedlce] : Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego, 1998 (sygn. 63714)

Muzea na Mazowszu / rada red. Jerzy Jastrzębski [et al.]. - Warszawa : Mazowieckie Towarzystwo Kultury, 1996 (sygn. 59044)

Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu - Oddział Muzeum Okręgowego w Siedlcach : informator / Zbigniew Todorski. - Kotuń : Ochotnicza Straż Pożarna, 2000 (sygn. 73090)

Muzeum Regionalne w Siedlcach (1967-1999) / [red. Sławomir Kordaczuk]. - Siedlce : Muzeum Regionalne, 2005 (sygn. 82298)

Muzeum Regionalne w Siedlcach (1967-1999) / Beata Kozaczyńska. - Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2005 (sygn. 83312)

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie / Roman Postek ; fot. Dariusz Kołodyński. - Liw : Muzeum Zbrojownia na Zamku, [1993?] (sygn. 58965)

Na Mazowszu / Józef Kaczmarek. - Warszawa, 1969 (sygn. 13530)

Na Mazowszu / Kazimierz Saysse-Tobiczyk. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1964 (sygn. 69999)

Na Podlasiu / Józef Kaczmarek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980 (sygn. 35086)

Na pograniczu : polityka władz państwowych wobec unitów Podlasia i Chełmszczyzny 1772-1875 / Jan Lewandowski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1996 (sygn. 61608)

Na ścieżkach Podlasia : wspomnienia z lat dziecięcych, okupacji i pierwszych lat powojennych / Karol Frankowski "Kajtek". - Lublin : CLIO, 1995 (sygn. 58114)

Na tropach archeologicznych tajemnic / Zdzisław Skrok. - Warszawa : Iskry, 1980 (sygn. 33480)

Nadbużański Park Krajobrazowy = The Nadbużański Landscape Park / Henryk Kot, Cezary Starczewski ; fot. Artur Tabor. - Siedlce : Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", 1996 (sygn. 59613)

Nadbużańskie piękno / Krystyna Chojecka. - Siedlce : Krystyna Chojecka, 1994 (sygn. 58990)

Nadbużańskie Podlasie / Stanisław Stolarczyk. - Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981 (sygn. 58975)

Nadbużańskiego Podlasia okupacyjny dzień powszedni 1939-1944 / Stanisława Lewandowska. - Warszawa : Trio, 2003 (sygn. 75073)

Nadbużańskim szlakiem od Korczewa do Treblinki / red. Władysław Piecyk, Wanda Wierzchowska ; Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. - Sokołów Podlaski : Biblioteka Regionalna Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, 1999 (sygn. 65839)

Najstarsze dzieje Podlasia w świetle źródeł archeologicznych : praca zbiorowa / pod red. Bożeny Bryńczak i Przemysława Urbańczyka ; Akademia Podlaska. Instytut Historii, Siedleckie Towarzystwo Naukowe. - Siedlce : Akademia Podlaska. Instytut Historii, 2001 (sygn. 81069)

Narodowe Siły Zbrojne na Podlasiu : materiały posesyjne. T. 1 / red. Mariusz Bechta, Leszek Żebrowski. - Siedlce : Związek Żołnierzy NSZ, 1997 (sygn. 63144)

Narodowe Siły Zbrojne na Podlasiu w walce z systemem komunistycznym w latach 1944-1952. T. 2 / red. Mariusz Bechta, Leszek Żebrowski. - Siedlce : Związek Żołnierzy NSZ, 1997 (sygn. 63145)

Narodowe Siły Zbrojne na Podlasiu. T. 3, Opracowania, wspomnienia i dokumenty / red. Mariusz Bechta, Leszek Żebrowski. - Biała Podlaska : Rekonwista, 2003 (sygn. 78279)

Narodowo radykalni : obrona tradycji i ofensywa narodowa na Podlasiu w latach 1918-1939 / Mariusz Bechta. - Biała Podlaska : Arte, 2004 (sygn. 78277)

Nasza jubilatka 1904-2004 : II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach / red. prowadzący Anna Sochacka. - Siedlce : II LO im. Królowej Jadwigi, 2004 (sygn. 78731)

Nauczanie historii literatury polskiej w Królestwie Polskim : (1864-1905) / Elżbieta M. Kur. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007 (sygn. 93802)

Nauczyciel krajoznawca na Mazowszu. - Warszawa, 1961 (sygn. 6441)

Nie doceniłem Barabasza / Krzysztof Tomaszewski. - Siedlce : Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego, 1995 (sygn. 60309)

Nie walczyli dla sławy i krzyży : Ośrodek I ZWZ-AK Siedlce "Sówka" : 1939-1944 / Jerzy Pawlak ; Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. - Warszawa : Retro-Art, 1996 (sygn. 58452)

Niebo zamkniętych powiek / Weronika Batory. - Siedlce : Miejski Ośrodek Kultury, 1997 (sygn. 61764)

Niech grają, tańczą i śpiewają / Krystyna Chojecka. - Siedlce : Krystyna Chojecka, 1990 (sygn. 58993)

Niezależna partia chłopska na Mazowszu. - Warszawa, 1965 (sygn. 9229)

Niezwyciężona szkoła : (tajne nauczanie w czasie okupacji na terenie Okręgu Szkolnego Warszawskiego) / Teofil Wojeński [et al.]. - Warszawa : Komisja Weryfikacyjna dla Legalizacji Tajnego Nauczania przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego, 1947 (sygn. 6046)

Norwid do pań na Korczewie / Cyprian Kamil Norwid ; oprac. i red. Adam Buszko. - Korczew : Towarzystwo Przyjaciół Korczewa, 1999 (sygn. 65337)

O siedleckim ratuszu "Jackiem" zwanym / Danuta Michalec. - Siedlce : Muzeum Regionalne, 2002 (sygn. 75679)

Obóz zagłady Treblinka II w pamięci społecznej (1943-1989) / Martyna Rusiniak. - Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2008 (sygn. 92364)

Obrona krzyża w Miętnem : wspomnienia, dokumenty, relacje / red. Anna Wasak ; oprac. red. Bogumił Wawer. - Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, 2004 (sygn. 78765)

Obszar marzeń / Krystyna Chojecka. - Siedlce : Krystyna Chojecka, 1994 (sygn. 58987)

Obwód Armii Krajowej Sokołów Podlaski "Sęp", "Proso" 1939-1944 / Wacław Piekarski. - Warszawa : [s.n.], 1991 (sygn. 56744)

Obwód Armii Krajowej Sokołów Podlaski "Sęp", "Proso " 1944-1945 : Obwodowy Patrol Żandarmerii / Wacław Piekarski. - Warszawa : [s.n.], 1994 (sygn. 56745)

Ochotnicza Straż Pożarna w Kotuniu - aspekty pedagogiczne / Beata Nowosielska. - Kotuń : Ochotnicza Straż Pożarna ; Siedlce : Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 1998 (sygn. 73087)

Od Akademii Bialskiej do AWF. - Międzyrzec : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1973 (sygn. 17098)

Od nowa : siedlecka antologia młodej prozy / Jan Sobczak [et al.]. - Siedlce : Miejski Ośrodek Kultury, 1998 (sygn. 63009)

Od potęgi przez upadek do odrodzenia : z dziejów politycznych i wojskowych Polski (XVI wiek - 1918 r.) / Janusz Wojtasik. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2003 (sygn. 74512)

Od Węgrowa do Opatowa / Eligiusz Kozłowski. - Warszawa, 1962 (sygn. 6542)

Oddział Leśny Armii Krajowej Obwodu "Gołąb" - Garwolin / Zbigniew Gnat - Wieteska. - Siedlce : Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, 1982 (sygn. 59770)

Odgłosy rewolucji październikowej na Mazowszu i Podlasiu. - Warszawa, 1970 (sygn. 13152)

Oj, nie przez próg, nie przez próg! / Maria Ziółkowska. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981 (sygn. 34635)

Okolice Maciejowic, Żelechowa i Garwolina w dobie Powstania Styczniowego : opowieść o trzech maciejowickich kapłanach i pewnym pułkowniku rodem z Łaskarzewa / Włodzimierz Witczuk. - Siedlce : Parafia rzymskokatolicka w Maciejowicach, 1997 (sygn. 59168)

Okręg Poleski ZWZ-AK w latach 1939-1944 : zarys dziejów / Czesław Hołub. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1991 (sygn. 57347)

Okręg Siedlecki : 1942-1944 : z walk PPR, GL, AL / kom. red. Tadeusz Pietrzak [et al.] ; red. nauk. Benon Dymek ; Wojskowy Instytut Historyczny, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Komitet Wojewódzki PZPR. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1977 (sygn. 23595)

Opowieści starej sosny / Sławomir Leonard Wysocki. - Warszawa : Sport i Turystyka, 1987 (sygn. 49189)

Organizacje bojowe partii w Królestwie Polskim : 1904-1911 / Jerzy Pająk. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1985 (sygn. 45954)

Organizacje pozarządowe i instytucje działajace na rzecz osób niepełnosprawnych 1997 : informator / oprac. Stanisław Jakubowski. - Warszawa : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 1997 (sygn. 76831)

O siedleckim ratuszu "Jackiem" zwanym / Danuta Michalec. - Wyd. 2 popr. i wzbogacone najstarszymi wizerunkami siedleckiego ratusza. - Siedlce : Muzeum Regionalne, 2009. (sygn. 100186)

Ostatni żołnierz polski kampanii roku 1939 / Adam Epler. - Wyd. 3. - Warszawa : ARS-HIT Centrum Wydawniczo-Handlowe, [1989] (sygn. 73844)

Ośrodki sportu i rekreacji województwa siedleckiego / Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Siedlcach ; tekst : Janusz Wojciech Kowalski. - Siedlce : Urząd Wojewódzki, [1990?] (sygn. 58971)

Oświata i szkolnictwo w Królestwie Polskim 1831-1869 : lata zmagań i nadziei. 1, Przebudowa systemu szkolnictwa i wychowania w Królestwie Polskim w latach 1831-1839 / Karol Poznański. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2001 (sygn. 88568)

Oświata i szkolnictwo w Królestwie Polskim 1831-1869 : lata zmagań i nadziei. 3, Polityka oświatowa caratu w latach 1834-1861 / Karol Poznański. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004 (sygn. 88571)

Oświata i szkolnictwo w Królestwie Polskim 1831-1869 : lata zmagań i nadziei. 2, Szkoły rzemieślniczo-niedzielne / Karol Poznański. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2001 (sygn. 88638)

Paleta z mazowieckiej sosny : tom 2 powieści biograficznej o Ludomirze Benedyktowiczu / Alicja Okońska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, 1971 (sygn. 90862)

Pałac Ogińskich w Siedlcach / Grażyna Korneć. - Siedlce : Akademia Podlaska, cop. 2003 (sygn. 75863)

Pamiętniki nauczycieli. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980 (sygn. 33764)

Pamiętniki nauczycieli-weteranów / wybrał, wstępem i objaśnieniami opatrzył Mikołaj Kozakiewicz. - Warszawa : Iskry, 1 (sygn. 2671)

Pan Henryk / Krystyna Chojecka. - Siedlce : Krystyna Chojecka, 1992 (sygn. 58981)

Parafia Milanów / ks. Stanisław Byczyński. - Siedlce : [Stanisław Byczyński], 2001 (sygn. 83304)

Partyzantka na Podlasiu / Stanisław Góra. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1976 (sygn. 20640)

Paweł Kamiński - poeta Podlasia / Waldemar Kamiński. - Sokołów Podlaski : Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1993 (sygn. 65846)

Pejzaż Siedlec z "Jackiem" w tle / Sławomir Kordaczuk. - Siedlce : Muzeum Regionalne, 2006 (sygn. 89003)

Piekło Treblinki : reportaż literacki / W. Grosman. - Katowice : Literatura Polska, 1945 (sygn. 58967)

Pierwsze lata władzy ludowej / Benon Dymek. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1978 (sygn. 26473)

Pieśni i obrzędy ludowe na Podlasiu / wybór i oprac. Aleksander Oleszczuk. - Lublin : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989 (sygn. 71905)

Pieśni ludowe z Podlasia / Aleksander Oleszczuk. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1965 (sygn. 60200)

Pieśń o Drohiczynie / Krystyna Chojecka. - Siedlce : Krystyna Chojecka, 1994 (sygn. 58992)

"Pieśń ujdzie cało..." : historia i legendy ziemi sokołowskiej : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Kwiek ; Klub Literacki Erato. - Sokołów Podlaski : Miejska Biblioteka Publiczna, 2008. (sygn. 100209)

Plan symbolicznych kamieni / tekst i red. Edward Kopówka ; tł. na ang. Michael Tregenza. - Treblinka : Muzeum Walki i Męczeństwa ; Siedlce : Muzeum Okręgowe, 1999 (sygn. 76841)

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego / Samorząd Województwa Mazowieckiego ; [oprac. Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego ; aut. Stefan Białczak et al.]. - Warszawa : Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 2004 (sygn. 83540)

Plany Siedlec 1780-1912 : katalog / Wanda Więch-Tchórzewska. - Siedlce : Archiwum Państwowe, 1998 (sygn. 63309)

Poczta w Siedlcach 1817-1997 / Aleksander Haraburda. - Siedlce : Poczta Polska. Centrum Poczty. Oddział Rejonowy, 2009 (sygn. 98813)

Po pałacach i dworach Mazowsza : przewodnik / Tadeusz Stefan Jaroszewski, Waldemar Baraniewski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1995 (sygn. 58870)

Po pałacach i dworach Mazowsza : przewodnik. Cz. 2 / Tadeusz Stefan Jaroszewski. - Wyd. 1. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997 (sygn. 58871)

Pod osłoną nocy : wspomnienia z lat 1939-1945 / Sonia i Abram Hurman ; napisała i podała do druku Halina Birenbaum. - Kraków : Fundacja Instytut Studiów Strategicznych ; Oświęcim : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2007 (sygn. 94413)

Podlasiacy w Katyniu / red. nauk. Piotr Matusak. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1996 (sygn. 59941)

Podlasie - ty stara ziemico : zbiór pieśni podlaskich / oprac. Franciszek Pawluk ; Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego. - Siedlce : Towarzystwo Miłośników Ziemi Podlaskiej, 1985 (sygn. 60564)

Podlasie : przewodnik / Tadeusz Glinka [et al.]. - Warszawa : Sport i Turystyka ; Muza, 1997 (sygn. 59796)

Podlasie w czasie II wojny światowej / pod red. Władysława Ważniewskiego. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1997 (sygn. 59455)

Podlasie w działaniach wojennych we wrześniu 1939 roku / pod red. Kazimierza Pindla ; [aut. Mirosława Bednarzak-Libera et al.] ; Akademia Podlaska. Instytut Historii, Siedleckie Towarzystwo Naukowe. - Siedlce : Akademia Podlaska. Instytut Historii, 2003 (sygn. 81072)

Podlasie w fotografii Waldemara Stępnia. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983 (sygn. 42310)

Podlasie w poezji i legendzie / Witold Lorentowicz. - [Siedlce : Fundacja Kultury Podlaskiej, 1994] (sygn. 83481)

Podlasie w powstaniu listopadowym 1830-1831 : w 165 - rocznicę polskiego zwrotu zaczepnego wzdłuż szosy siedleckiej / red. nauk. Janusz Wojtasik ; Siedleckie Towarzystwo Naukowe. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1997 (sygn. 61564)

Podlasie w walkach o społeczne i narodowe wyzwolenie Polski / Czesław Wycech. - Warszawa, 1960 (sygn. 4722)

Podlasie Zachodnie / Tadeusz Kamiński ; Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1976 (sygn. 58979)

Podlaskim szlakiem Oddziału Partyzanckiego "Zenona" / Sławomir Kordaczuk. - Siedlce : Muzeum Regionalne, 2007 (sygn. 91994)

Podlaskim szlakiem Stefana Żeromskiego / oprac. Ewa Podniesińska, Barbara Wyczółkowska-Łotocka. - Biała Podlaska : Kuratorium Oświaty, 1996 (sygn. 66370)

Polska Gomułki / Zbigniew Landau. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995 (sygn. 62508)

Polska Wielkanoc : tradycje, zwyczaje, potrawy / Hanna Szymanderska. - Warszawa : Global, 1991 (sygn. 52856)

Polska Wigilia / Hanna Szymanderska. - Warszawa : Watra, 1988 (sygn. 51173)

Polskie odrodzenie na wschodzie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej nt."Polacy w procesie transformacji systemowej i ustrojowej krajów byłego Związku Radzieckiego" zorganizowanej w Siedlcach 16 listopada 1998 roku / red. nauk. Adam Bobryk i Józef Jaroń. - Siedlce : Akademia Podlaska. Katedra Filozofii i Socjologii, 1999 (sygn. 65575)

Polskie państwo podziemne w walce o suwerenność 1944-1945 : (w świetle dokumentów Sztabu Naczelnego Wodza) / wstęp i oprac. Piotr Matusak ; Instytut Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach. - Siedlce : Akademia Podlaska. Instytut Historii, 1999 (sygn. 81059)

Polskie Termopile : bitwa węgrowska w poezji i tradycji narodowej / red. Izabela Perczyńska, Roman Postek. - Węgrów : Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej, 2003. (sygn. 100181)

Polszczyzna miast i miasteczek / pod red. Henryki Sędziak ; Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów. - Łomża : Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, 2005 (sygn. 89779)

Południowe Podlasie w 1920 roku : 34 pułk piechoty w wojnie polsko-sowieckiej / Henryk Mierzwiński ; Siedleckie Towarzystwo Naukowe. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1998 (sygn. 61562)

Południowe Podlasie w warunkach integracji europejskiej / red. nauk. Maria Ciechocińska ; Katedra Studiów Regionalnych. Akademia Podlaska w Siedlcach. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2005 (sygn. 81058)

Pomniki, płyty i tablice pamiątkowe na terenie powiatu mińskiego : informator. Z. 1, Miasto Mińsk Mazowiecki (cz. 1), miasto Kałuszyn, gmina Dobre / pod red. Janusza Kuligowskiego ; [aut. Lilla Kłos, Emil Noiński, Janusz Kuligowski]. - Mińsk Mazowiecki : Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, 2006 (sygn. 92515)

Pomniki, płyty i tablice pamiątkowe na terenie powiatu mińskiego : informator. Z. 2, Miasto Mińsk Mazowiecki (cz. 2 szkoły), gminy: Dębe Wielkie, Latowicz, Stanisławów / pod red. Janusza Kuligowskiego. - Mińsk Mazowiecki : Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, 2007 (sygn. 92516)

Powiat garwoliński : informacja o stanie środowiska / Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Oddział Zamiejscowy w Mińsku Mazowieckim. - Mińsk Mazowiecki : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Oddział Zamiejscowy, 1999 (sygn. 84937)

Powiat Łosicki / oprac. Tadeusz Nieścioruk ; Starostwo Powiatowe w Łosicach. - Siedlce : Stopka, [1999] (sygn. 65864)

Powiat siedlecki w latach 1918-1939 / Dorota Mączka. - Siedlce : Stowarzyszenie Tutajteraz, 2008 (sygn. 93062)

Powiat sokołowski / wstęp Wincenty Trębicki, Andrzej Anulewicz. - Sokołów Podlaski : Starostwo Powiatowe, [2000?] (sygn. 76839)

Powiat Sokołów Podlaski : materiały z sesji naukowej Represje i opór przeciw rządom komunistycznym w powiecie Sokołów Podlaski po 1944 r. zorganizowanej 10 kwietnia 2006 r. przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej / [red. Kazimierz Krajewski i Oficyna Wydawnicza Rytm]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej : Oficyna Wydawnicza Rytm, [2006] (sygn. 87372)

Powstanie 1794 roku i tradycje kościuszkowskie na Podlasiu / red. nauk. Janusz Wojtasik. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1997 (sygn. 59797)

Powstanie Listopadowe na ziemi mińskiej : w 177 rocznicę wybuchu : katalog wystawy grudzień 2007- styczeń 2008 / [red. i aut. katalogu Janusz Kuligowski]. - Mińsk Mazowiecki : Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, 2007 (sygn. 92517)

Powstanie styczniowe (1863-1865) : bitwy i potyczki na terenie województwa siedleckiego / Jerzy Strychalski. - Sokołów Podlaski : Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego, 1986 (sygn. 59013)

Powstanie styczniowe na lubelszczyźnie. - Lublin, 1966 (sygn. 9881)

Powszechna Organizacja "Służba Polsce" jako narzędzie pracy i indoktrynacji młodzieży w latach 1948-1955 / Ludwik Stanisław Szuba. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2006 (sygn. 87780)

Pół wieku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. J. Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim / [tekst Krystyna Remiszewska]. - Sokołów Podlaski : Sokołowski Ośrodek Kultury, 1996 (sygn. 87733)

PPR na Mazowszu, Kurpiach i Podlasiu. - Płock, 1963 (sygn. 6971)

Prace archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego. - Siedlce, 1977 (sygn. 28611)

Prace archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego. - Siedlce : Wojewódzkie Archiwum Państwowe, 1980 (sygn. 37225)

Prace archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego. Z. 7 t. 1 / Wojewódzki Konserwator Zabytków ; Wojewódzkie Archiwum Państwowe. - Siedlce : Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków, 1990 (sygn. 59014)

Prace archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego. Z. 7 t. 2 / Wojewódzki Konserwator Zabytków ; Wojewódzkie Archiwum Państwowe ; Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków. - Siedlce : Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków, 1990 (sygn. 59015)

Prace archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego. Z. 8 / red. Izabella Rdzanek ; Państwowa Służba Konserwatorska. - Siedlce : Archiwum Państwowe, 1993 (sygn. 59042)

Prace archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego. Z. 9 / red. Józef Ryszard Szaflik. - Siedlce : Archiwum Państwowe, 1995 (sygn. 63310)

Prace archiwalno-konserwatorskie na terenie województwa siedleckiego. Z. 10 / red. nauk. Józef Ryszard Szaflik. - Siedlce : Archiwum Państwowe, 1997 (sygn. 63311)

Prace Archiwalno-Konserwatorskie. Z. 11 / [red. nauk. Urszula Głowacka-Maksymiuk]. - Siedlce : Archiwum Państwowe, 1999 (sygn. 84904)

Prace Archiwalno-Konserwatorskie. Z. 13 / [red. nauk. Urszula Głowacka-Maksymiuk]. - Siedlce : Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" : Archiwum Państwowe, 1999 (sygn. 84907)

Prace Archiwalno-Konserwatorskie. Z. 14 / [red. nauk. Urszula Głowacka-Maksymiuk]. - Siedlce : Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" : Archiwum Państwowe, 2004 (sygn. 84908)

Prace Archiwalno-Konserwatorskie. Z. 15 / [red. nauk. Urszula Głowacka-Maksymiuk]. - Siedlce : Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" : Archiwum Państwowe, 2006 (sygn. 99032)

Prace Archiwalno-Konserwatorskie. Z. 16 / [red. nauk. Urszula Głowacka-Maksymiuk]. - Siedlce : Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" : Archiwum Państwowe, 2008 (sygn. 99036)

Prasa podlaska w XIX-XX wieku : szkice i materiały : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Dariusza Grzegorczuka i Arkadiusza Kołodziejczyka ; Akademia Podlaska. Instytut Historii, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. Oddział w Siedlcach. - Siedlce : Akademia Podlaska. Instytut Historii, 2000 (sygn. 81070)

Prasa podlaska w XIX-XX wieku : szkice i materiały : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Dariusza Grzegorczuka i Arkadiusza Kołodziejczyka ; Akademia Podlaska. Instytut Historii, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. Oddział w Siedlcach. - Siedlce : Akademia Podlaska. Instytut Historii, 2004 (sygn. 81071)

Prawosławie w Siedlcach / Adam Bobryk, Izabela Kochan. - Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe : Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Brama", 2007 (sygn. 87729)

Produkcja i rozprowadzanie wydawnictw w Królestwie Polskim w latach 1815-1830 / Elżbieta Słodkowska. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2003 (sygn. 77302)

Przemiany administracyjno-gospodarcze na Ziemi Łosickiej XV-XXI wiek / pod red. Arkadiusza Indraszczyka. - Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego ; Łosice : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej, 2006 (sygn. 95181)

Przewodnik po upamiętnionych miejscach walki i męczeństwa. - Wyd. 3. - Warszawa : Sport i Turystyka, 1980 (sygn. 33454)

Przeżyłem peerelowskie zbrodnie i gwałty / Waldemar Bałkowiec. - Warszawa : Waldemar Bałkowiec, 1995 (sygn. 58084)

Przyroda a turystyka we wschodniej Polsce : konferencja naukowa : abstrakty / [oprac. red. Marek Żabka, Ryszard Kowalski, Tomasz Stański]. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007 (sygn. 90285)

Przyroda w programach Komisji Edukacji Narodowej i poglądach uczonych na Podlasiu w XVIII i XIX wieku / Jan Dębowski. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2000 (sygn. 70666)

Przyroda województwa siedleckiego : praca zbiorowa / pod red. Henryka Kota ; aut. Marek Ciosek [et al.] ; Urząd Wojewódzki w Siedlcach. Wydział Ochrony Środowiska. - Siedlce : Zakład Badań Ekologicznych "Ekos", 1995 (sygn. 59800)

Raport o stanie miasta / Zarząd Miasta. - Siedlce : [Urząd Miasta], 1996 (sygn. 55827)

Raport o stanie miasta : Siedlce 1998 / oprac. Wydział [OPK] Urząd Miasta Siedlce. - Siedlce : [Urząd Miasta], 1998 (sygn. 62186)

Raport o stanie miasta : Siedlce 2002 / oprac. Urząd Miasta Siedlce. Referat Promocji. - Siedlce : Urząd Miasta, 2002 (sygn. 84966)

Raport o stanie miasta Garwolin w latach 1998-2002 z rysem historycznym / oprac. Dorota Opalińska ; Urząd Miasta Garwolin. - Garwolin : Urząd Miasta, 2002 (sygn. 73672)

Raport o stanie środowiska województwa siedleckiego w 1994 roku / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska ; Urząd Wojewódzki w Siedlcach. Wydział Ochrony Środowiska ; wstęp Aleksandra Dziwulska. - Siedlce : Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 1995 (sygn. 57971)

Raport o stanie środowiska województwa siedleckiego w latach 1995-1996 / wstęp Aleksandra Dziwulska. - Siedlce : Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Siedlcach, 1997 (sygn. 60891)

Raport o stanie województwa siedleckiego / oprac. Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach pod kierunkiem Ryszarda Adama Grytnera. - Siedlce : Urząd Wojewódzki, 1998 (sygn. 61716)

Regionalia w zbiorach bibliotek publicznych województwa siedleckiego / oprac. Joanna Zielińska. - Siedlce : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1998 (sygn. 62987)

Rewolucja 1905-1907 na Mazowszu i Podlasiu : praca zbiorowa / kom. red. Jerzy Antoniewicz [et al.] ; Warszawski Komitet Wojewódzki PZPR ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1968 (sygn. 11844)

Rocznik Mazowiecki. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1976 (sygn. 46991)

Rodzina Nalazków. - Warszawa : Sport i Turystyka, 1970 (sygn. 19963)

Rok 1863 na Podlasiu / pod. red. Henryka Mierzwińskiego ; Siedleckie Towarzystwo Naukowe. - Siedlce : Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, 1998 (sygn. 63638)

Rok 1918 na Podlasiu : praca zbiorowa / pod red. Arkadiusza Kołodziejczyka i Kazimierza Pindla ; Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. Oddział w Siedlcach. - Siedlce : Akademia Podlaska. Instytut Historii, 2001 (sygn. 81061)

Rok 1920 : wybór źródeł z zasobu Archiwum Państwowego w Siedlcach (obejmujący swym zasięgiem wschodnią część obecnego województwa mazowieckiego) / oprac. i przygotowała do druku Wanda Więch-Tchórzewska ; Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum"; Archiwum Państwowew Siedlcach. - Siedlce : Archiwum Państwowe : Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum", 2005 (sygn. 84906)

Rok 1939 na Podlasiu / red. Edwarda Jasińskiego i Henryka Mierzwińskiego. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1996 (sygn. 58857)

Rok w Treblince = A year in Treblinka / Jankiel Wiernik ; przedm. Władysław Bartoszewski. - Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2003 (sygn. 91968)

Rozwój miast i aglomeracji miejsko-przemysłowych w Królestwie Polskim : 1865-1914 / Maria Nietyksza. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986 (sygn. 70110)

Ruch Ludowy na Mazowszu, Kurpiach i Podlasiu. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975 (sygn. 17210)

Ruch ludowy w siedleckiem / Tomasz Szczechura. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984 (sygn. 43121)

Ruch ludowy wobec niepodległości Polski : praca zbiorowa / pod red. Arkadiusza Kołodziejczyka ; Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. Oddział w Siedlcach, Zakład Historii Ruchu Ludowego w Warszawie. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1996 (sygn. 58858)

Ruch oporu na Podlasiu 1939-1944 / Stanisława Lewandowska. - Wyd. 2. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1982 (sygn. 37335)

Rysunek satyryczny / Ireneusz Parzyszek. - Siedlce : Centrum Kultury i Sztuki : Miejski Ośrodek Kultury, 2007 (sygn. 95182)

Ryszard Zbigniew Brzeski : życie i twórczość / [oprac. noty biogr. i red.] Maria Brzeska. - [S.l.] : nakł. aut, [2006?] (sygn. 91991)

S.L.S.P. : amatorskie rozgrywki piłkarskie 1990-2003 / Stowarzyszenie Sportowe Siedlecka Liga Siódemek Piłkarskich ; [red.: Andrzej Koc, Jerzy Mitura, Wojciech ŁyLy Kos]. - Siedlce : Stowarzyszenie Sportowe Siedlecka Liga Siódemek Piłkarskich, 2003. (sygn. 100183)

Sarnaki w byłym powiecie konstantynowskim / Jan Makaruk. - Sarnaki ; Międzyrzec Podlaski : Wydawnictwo Intergraf, 2006 (sygn. 88268)

Serce serc / Krystyna Chojecka. - Siedlce : Krystyna Chojecka, 1992 (sygn. 58985)

Setna rocznica urodzin Marii Grzegorzewskiej : materiały z sesji naukowej / pod red. Marianny Ruka ; Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego, 1989 (sygn. 59877)

Siedlce - moje miasto / Piotr Czyrko [et al.] ; wybór i wstęp Barbara Podniesińska. - Siedlce : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1997 (sygn. 59616)

Siedlce - województwo / oprac. informacji Mieczysław Szyszko. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1993 (sygn. 59331)

Siedlce / fot. Daniel Dąbrowski ; tł. na ang. Ewa Dominikowska, A. R. Kozłowski. - Siedlce : Tekst, 1996 (sygn. 58851)

Siedlce / red. Małgorzata Jara ; tł. na ang. Ewa Dominikowska, A. R. Kozłowski, Piotr Koźmin. - Siedlce : Tekst, [1996?] (sygn. 56729)

Siedlce / tekst Tadeusz Kamiński ; zdjęcia Stanisław Turski. - Siedlce : Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, [po 1975] (sygn. 58972)

Siedlce : przewodnik / Cezary Ostas. - Siedlce : PTTK Oddział "Podlasie" Regionalna Pracownia Krajoznawcza, 2003 (sygn. 75644)

Siedlce 1944-1956 / Franciszek Gryciuk ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. - Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009 (sygn. 97184)

Siedlce 1448-1995 : 450-lecie nadania praw miejskich / Siedleckie Towarzystwo Naukowe ; red. nauk. Edward Kospath-Pawłowski. - Wyd. 1 jubileuszowe. - Siedlce : Ajaks, 1996 (sygn. 58854)

Siedlce 1448-2007 / red. nauk. Edward Kospath-Pawłowski ; Akademia Podlaska w Siedlcach, Siedleckie Towarzystwo Naukowe. - Wyd. 2 zm., poszerz. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007 (sygn. 91796)

Siedlce i okolice / Tadeusz Kamiński. - Warszawa : Sport i Turystyka, 1980 (sygn. 33904)

Siedlce na dawnej pocztówce / Bogusław Mitura. - Wyd. 1 jubileuszowe. - Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Samorządowe, 1996 (sygn. 58849)

Siedlce w dobie napoleońskiej 1809-1815 / [red. Artur Rogalski] ; Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum", Archiwum Państwowe w Siedlcach, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach. - Siedlce : Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" [etc.], 2009. (sygn. 100182)

Siedlce. Z. 2. - Siedlce : Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, 1975 (sygn. 19858)

Siedlce. Z. 3. - Siedlce : Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, 1975 (sygn. 19861)

Siedleckie Miejsca Pamięci Narodowej / Blanka Zakrzewska, Irena Zaunarowa. - [Siedlce : Urząd Miasta, 2005] (sygn. 81720)

Sienkiewiczowska Wola Okrzejska / Krystyna Chojecka. - Siedlce : Krystyna Chojecka, 1990 (sygn. 58988)

Sienkiewiczowskie spotkania. - Siedlce : Krystyna Chojecka, 1993 (sygn. 58982)

Siennica i okolice / [zesp. red. Scholastyka Bartoszczak et al.]. - Siennica : [s.n.], 2002 (sygn. 83484)

Siennicka uczelnia pedagogiczna : historia, nauczyciele, absolwenci / [zespół red. Scholastyka Bartoszczak-Gadaj et al.]. - Siennica : Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich, 2005 (sygn. 83483)

Słownik Polskich Towarzystw Naukowych. T. 3. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982 (sygn. 39114)

Smak ulęgałek / Jerzy Grzymkowski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980 (sygn. 33696)

Sobie - Wam - Im / Krzysztof Szczypiorski. - Siedlce : Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego, 1996 (sygn. 67673)

Spis zabytków województwa siedleckiego / zespół red. Zygfryd Czapski [et al.] ; Wojewódzki Konserwator Zabytków. Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków. - Siedlce : Urząd Wojewódzki, 1984 (sygn. 61917)

Społeczeństwo siedleckie w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne : praca zbiorowa / pod red Józefa Ryszarda Szaflika ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych; Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Siedlcach. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1981 (sygn. 71906)

Społeczność żydowska Mazowsza w XIX-XX wieku / Janusz Szczepański; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2005 (sygn. 88690)

Stalag 366 Siedlce / Edward Kopówka. - Siedlce : Stowarzyszenie Kreatorów Unikalnej Niebanalnej Kultury Studenckiej - SKUNKS, 2004 (sygn. 77802)

Stan środowiska w województwie mazowieckim : raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie / [red. Ada Kutyło-Bromka]. - Warszawa : Inspekcja Ochrony Środowiska, 1999 (sygn. 65715)

Stan środowiska w województwie mazowieckim : raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie / oprac. pod kierunkiem Adama Ludwikowskiego. - Warszawa : Inspekcja Ochrony Środowiska, 2003 (sygn. 76419)

Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2003 roku / oprac. pod kierunkiem Adama Ludwikowskiego ; zespół aut. Janina Bogdan [et al.] ; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. - Warszawa : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2004 (sygn. 84914)

Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2005 roku / oprac. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie pod kier. Adama Ludwikowskiego ; zespół autorski Bożena Chorzewska [et al.]. - Warszawa : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2006 (sygn. 87211)

Stare i nowe obyczaje / Bożena Krzywobłocka. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986 (sygn. 47127)

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 : (aktualizacja) / [oprac. Zbigniew Strzelecki et al., kier. zespołem Bartłomiej Korypiński]. - Warszawa : Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego, 2006 (sygn. 90291)

Strażacy Podlasia w walce o niepodległość w 1918 roku. 80 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuniu : praca zbiorowa / pod red. Arkadiusza Kołodziejczyka i Zbigniewa Todorskiego ; Komisja Historyczno-Muzealna Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP ; Siedleckie Towarzystwo Naukowe; Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu. - Siedlce : Akademia Podlaska. Instytut Historii, 1999 (sygn. 65857)

Strój podlaski (nadbużański) / Janusz Świeży. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1958 (sygn. 63984)

Studia nad dialektem mazowieckim / Anna Kowalska. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2001 (sygn. 73271)

Szable i lichwiarze / Jerzy Bronisławski. - Warszawa, 1970 (sygn. 13823)

Szkice do portretu ziemian polskich XX wieku / Piotr Szymon Łoś. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2005 (sygn. 90940)

Szkice z dziejów prasy podlaskiej / Arkadiusz Kołodziejczyk ; Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Siedlcach. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1997 (sygn. 60973)

Szkice z najdawniejszej przeszłości. - Wrocław, 1968 (sygn. 11579)

Szkolnictwo Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1807-1831) / Adam Winiarz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2002 (sygn. 73499)

Szkolnictwo Lubelszczyzny w XVIII-XX : studia i rozprawy / pod red. Ryszarda Kuchy. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1993 (sygn. 56472)

Szkolnictwo siedleckie w okresie międzywojennym / Jolanta Polkiewicz. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2007 (sygn. 94104)

Szkoła : 75-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie / Jan Mielniczek. - Węgrów : Liceum Ogólnokształcące, 1994 (sygn. 57320)

Szkoła całodzienna na wsi / Mieczysław Oryl. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976 (sygn. 21801)

Szkoła i nauczyciel w odradzającej się ziemi lubelskiej. - Lublin : Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego, 1945 (sygn. 25)

Szkoła i rewolucja : szkolnictwo w powiecie radzyńskim w latach 1944-1961 / Dariusz Magier. - Radzyń Podlaski : Fundacja Ochrony Zespołu Pałacowo-Parkowego, 2002 (sygn. 87153)

Szkoła Podstawowa im. gen. I. Prądzyńskiego w Iganiach : 1918-1998 / Wiesława Garbaczewska. - [S.l. : s.n., 1998] (sygn. 62365)

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach 1932-2002 / zespół red. Barbara Jaskólska [et al.]. - Siedlce : Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Rawicza, [2002] (sygn. 73098)

Szkoła siedlecka w okresie okupacji hitlerowskiej : 1939-1944 / Aniela Zawadzka ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986 (sygn. 54251)

Szkoła wielu pokoleń : Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim 1948-1998 / zespół red. Aleksandra Djurovska [et al.]. - Sokołów Podlaski : Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1998 (sygn. 65840)

Szlak Tadeusza Kościuszki w woj. siedleckim / Jan Wysokiński. - Siedlce ; Lublin : Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, [1989] (sygn. 58973)

Szlakami powstania listopadowego / Tomasz Chludziński. - Warszawa : PTTK "Kraj", 1985 (sygn. 45196)

Szlakiem zabytkowych kościołów w okolicach Warszawy : Polska / tekst Andrzej Zalewski. - Warszawa : Warszawskie Centrum Informacji Turystycznej Agencja "Mufa", 1995 (sygn. 69489)

Śladami powstania listopadowego : przewodnik historyczny / Tomasz Chludziński. - Warszawa : PTTK "Kraj", 1996 (sygn. 59036)

Śpiewnik ludowy : "Pod Siedlcami w Wiśniewie.." czyli "Od Wiśniewa deszcz idzie..." / [oprac. muz. Stanisław Wróblewski]. - Wiśniew : Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Razem, [2007?] (sygn. 87736)

Średnie szkolnictwo katolickie w Polsce i wybranych państwach europejskich : (lata 1945-2000) / Ryszard Małachowski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, cop. 2005 (sygn. 82233)

Świadkowie wiary świętego Kościoła siedleckiego : zbiór homilii, listów i przemówień wygłoszonych z okazji beatyfikacji Męczenników Podlaskich i Jubileuszowych Misji Ewangelizacyjnych w Diecezji Siedleckiej (1996-1999) / Jan Wiktor Nowak. - Siedlce : Standruk, 2000 (sygn. 71382)

Święto i kultura / Kazimierz Żygulski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981 (sygn. 34489)

Świętokrzyskie szlaki literackie : szkice o pisarzach od Reja do Żeromskiego / Stanisław Mijas. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1973 (sygn. 65975)

Tajna oświata na Południowym Podlasiu i Wschodnim Mazowszu 1939-1944 / Grażyna Korneć. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2006 (sygn. 90017)

Takie ziarno ze mnie jest : dziesięć edycji nagrody im. Ludomira Benedyktowicza (1987-1996) / Krzysztof Tomaszewski. - Siedlce : Komitet Nagrody im. Ludomira Benedyktowicza, 1996 (sygn. 60315)

Tam, gdzie wiatr wodzi poloneza / Krystyna Rudnicka. - Siedlce : Stowarzyszenie Tutajteraz, 2009 (sygn. 97864)

Tęczowa składanka / Pawłowska Dorota. - Warszawa : [s.n.], 1994 (sygn. 56733)

Tradycja i nowoczesność. - Warszawa : Czytelnik, 1984 (sygn. 42691)

Tradycja i polityka : wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne / Jerzy Bartkowski ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii. - Warszawa : Żak, cop. 2003 (sygn. 74661)

Tradycje sokołowskiej oświaty : do roku 1948 / tekst Władysław Piecyk, Wanda Wierzchowska ; Sokołowski Ośrodek Kultury. - Sokołów Podlaski : Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1993 (sygn. 57345)

Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w programach wychowawczych szkół i placówek / zespół red. Urszula Lipińska, Irena Bytniewska, Beata Turczynowicz-Malek. - Siedlce : Kuratorium Oświaty w Warszawie. Delegatura w Siedlcach, 2000 (sygn. 69491)

Traktem bitym przez Podlasie / Maciej Podgórski. - Lublin : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982 (sygn. 39571)

Treblinka : kamienie milczą - ja pamiętam = the stones are silent - I remember / Edward Kopówka, Piotr Tołwiński ; [tł. Andrzej Dąbrowski]. - Siedlce : Muzeum Regionalne, 2007 (sygn. 91989)

Treblinka nigdy więcej / Edward Kopówka. - Treblinka : Muzeum Walki i Męczeństwa ; Siedlce : Muzeum Regionalne, 2002 (sygn. 75680)

Trud pierwszych lat. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1981 (sygn. 35032)

Turniej wiedzy o Fryderyku Chopinie : materiały edukacyjne. Cz. 1, Szkoły podstawowe i gimnazja / Grażyna Szymańska. - Siedlce : Nutka, 2000 (sygn. 76972)

U nas na Podlasiu. Biuletyn nr 3 / red. Władysław Piecyk, Wanda Wierzchowska ; Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. - Sokołów Podlaski : Biblioteka Regionalna Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, 1997 (sygn. 65841)

U nas na Podlasiu. Biuletyn nr 4 / red. Władysław Piecyk, Wanda Wierzchowska ; Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. - Sokołów Podlaski : Biblioteka Regionalna Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, 1997 (sygn. 65842)

U nas na Podlasiu. Biuletyn nr 7 i 8 / red. Władysław Piecyk, Wanda Wierzchowska ; Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. - Sokołów Podlaski : Biblioteka Regionalna Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, 1999 (sygn. 65843)

Uczestnictwo w kulturze mieszkańców gminy Kotuń / Lucjan Turos. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1996 (sygn. 58163)

Udział nauczycieli byłego powiatu siedleckiego w zbrojnym i cywilnym ruchu oporu przeciwko okupantowi hitlerowskiemu w latach 1939-1944 = [materiały konferencyjne - marzec 1994] / zespół red. Zbigniew Biarda [et al.]. - Siedlce : Zarząd Oddziału ZNP, 1994 (sygn. 61916)

Ujrzałem przez okno / Stanisław Kowalczyk ; red. Halina Grochowska. - Siedlce : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1998 (sygn. 65804)

Ulice Siedlec : historia - patroni - zabytki / Urszula Głowacka - Maksymiuk. - Siedlce : Archiwum Państwowe, 1997 (sygn. 59142)

Unici Podlascy : przewodnik historyczny. - Siedlce : Towarzystwo Miłośników Podlasia, 1992 (sygn. 59040)

Unici polscy 1596-1946 / Florentyna Rzemieniuk. - Siedlce : Florentyna Rzemieniuk, 1998 (sygn. 63567)

Unickie szkoły początkowe w Królestwie Polskim i w Galicji 1772-1914 / Florentyna Rzemieniuk. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1991 (sygn. 58601)

W cieniu Staszica : 100 lat najstarszej szkoły zawodowej w Siedlcach / Bogdan Ziontek. - Warszawa : Towarzystwo "Ogród Ksiąg", 2003 (sygn. 75521)

W cieniu Twojej miłości / Stanisław Kowalczyk ; wybór i układ utworów Stanisław Kowalczyk ; oprac. graf. Emilia Furtan. - Siedlce : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1998 (sygn. 65805)

W dwusetną rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej : praca zbiorowa / pod red. Mieczysława Iwanickiego. - Siedlce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1976 (sygn. 60203)

W pamięci naszej... : w 130 rocznicę stracenia ks. St. Brzóski / Władysław Piecyk [et al.]. - Sokołów Podlaski : Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1995 (sygn. 57346)

W siedleckiej bohemie / Krystyna Chojecka. - Siedlce : Krystyna Chojecka, 1999 (sygn. 66961)

W szarych mundurkach / Krystyna Chojecka. - Siedlce : Krystyna Chojecka, 1990 (sygn. 58984)

W szeregach walczącego Podlasia : zapiski oficera Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 1939-1947 / Aleksander Wereszko. - Biała Podlaska : Agencja Wydawniczo-Reklamowa Arte, 2006 (sygn. 87154)

W szlacheckim zaścianku / Tadeusz Krawczak. - Warszawa : Tadeusz Krawczak, 1993 (sygn. 55726)

W Świętym Kościele Siedleckim. Cz. 1, Rok Baetyfikacji (1996-1997) / Jan Wiktor Nowak. - Siedlce : Standruk, 1997 (sygn. 71379)

W Świętym Kościele Siedleckim. Cz. 2, Rok Ewangelizacji (1997-1998) / Jan Wiktor Nowak. - Siedlce : Standruk, 1998 (sygn. 71380)

W Świętym Kościele Siedleckim. Cz. 3, Rok wizyty apostolskiej (1998-1999) / Jan Wiktor Nowak. - Siedlce : Standruk, 1999 (sygn. 71381)

Walka o krzyże : Miętne-Włoszczowa 1984 / [wybór, oprac. i red. Tadeusz Krawczak, Cyprian Wilanowski]. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2004 (sygn. 81310)

Walka o oświatę, naukę i kulturę w latach okupacji 1939-1944. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1967 (sygn. 10496)

Walka o szkołę polską w okresie rewolucji 1905 roku / Teofil Wojeński. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960 (sygn. 4332)

Walka o przetrwanie : historia siedleckiego rugby 1979-2004 / Jacek Wierzbicki. - Siedlce : Przedsiębiorstwo Wydawnicze Związku Niewidomych "Print 6" : Stowarzyszenie Kreatorów Unikalnej Niebanalnej Kultury SKUNKS, 2005 (sygn. 99503)

Walka o przetrwanie 2 : historia siedleckiego rugby 2004-2009 / Jacek Wierzbicki. - Siedlce : Stowarzyszenie Tutajteraz, 2009 (sygn. 98925)

Walki rewolucyjne na Mazowszu w latach 1917-1921 / Benon Dymek. - Warszawa, 1967 (sygn. 10664)

Warmia, Mazury, Podlasie / Florian Plit. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997 (sygn. 59662)

Warszawa i Mazowsze w walce o niepodległość kraju w latach 1794-1920 / pod red. nauk. Adama Koseskiego i Andrzeja Stawarza ; Muzeum Niepodległości w Warszawie, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2001 (sygn. 72274)

Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Krzesku-Królowej Niwie / Joanna Kalaga ; Stacja Naukowa w Siedlcach ; Towarzystwo Miłośników Podlasia. - Siedlce : Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, 1988 (sygn. 59005)

Wersy podarowane / Stanisław Kowalczyk. - Siedlce : Stowarzyszenie Tutajteraz, 2008 (sygn. 93403)

Węgrów / [wstęp: Zygmunt Sikorski]. - Węgrów : Urząd Miasta, [2000?] (sygn. 84948)

Węgrów : dzieje miasta i okolic : 1944-2005 : praca zbiorowa / pod red. Arkadiusza Kołodziejczyka, Tadeusza Swata i Mariusza Szczupaka. - Węgrów : Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej, 2006 (sygn. 84833)

Węgrów : dzieje miasta i okolic w latach 1441-1944 : praca zbiorowa / pod red. Arkadiusza Kołodziejczyka i Tadeusza Swata. - Węgrów : Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej, 1991 (sygn. 54157)

Węgrów 1863 / Arkadiusz Kołodziejczyk, Tadeusz Swat. - Pruszków : Ajaks, 1995 (sygn. 59261)

Wieczności trwanie / Witold Zembrowski. - Siedlce : Regionalne Towarzystwo Gospodarcze, 1999 (sygn. 66919)

Witold Lorentowicz : artysta amator / Zofia Więckowska. - Warszawa : Klub Warszawskiego Okręgu Wojskowego, 1987 (sygn. 58978)

Wizytatorowie Generalni Komisji Edukacji Narodowej : monografia z dziejów administracji szkolnej Komisji Edukacji Narodowej / Hanna Pohoska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1957 (sygn. 61518)

Władze komunistyczne wobec opozycji na południowym Podlasiu w latach 1944-1947 / Dariusz Smolarek ; Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Siedleckie Towarzystwo Naukowe. - Siedlce : Akademia Podlaska. Instytut Historii, 2005 (sygn. 81066)

Województwo mazowieckie w 1998 roku : ważniejsze dane o województwie, powiatach, gminach / zespół red. Konrad Jerzy Potyra [et al.]. - Warszawa : Urząd Statystyczny, 1999 (sygn. 76855)

Województwo siedleckie / koncepcja wyd. i kosultacja Elżbieta Błaszczyk [et al.]. - Siedlce : Stopka, [1997?] (sygn. 76833)

Województwo siedleckie / oprac. Mieczysław Matysiak. - Siedlce : Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych w Siedlcach, 1993 (sygn. 59810)

Województwo siedleckie / Tadeusz Kamiński. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979 (sygn. 32208)

Województwo siedleckie : podstawowe dane i główne kierunki rozwoju w latach 1976-1980 / oprac. Lech Szymani. - Siedlce : Urząd Wojewódzki, 1976 (sygn. 58970)

Województwo siedleckie terenem wycieczek szkolnych / oprac. Barbara Gruba, Elżbieta Makos-Makarska. - Siedlce : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1997 (sygn. 66390)

Województwo warszawskie : studium ekonomicznej struktury regionalnej / Andrzej Wróbel. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960 (sygn. 8456)

Województwo warszawskie. - Warszawa, 1961 (sygn. 5107)

Województwo warszawskie. - Warszawa, 1968 (sygn. 11477)

Wojsko i kultura w dziejach Polski i Europy : księga jubileuszowa profesora Piotra Matusaka w 65 rocznicę urodzin / pod red. Rafała Dmowskiego [et al.] ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Instytut Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach. - Siedlce ; Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, 2006 (sygn. 89019)

Wola Okrzejska / Krystyna Chojecka. - Siedlce : Krystyna Chojecka, 2001 (sygn. 70819)

Wołam do Ciebie, Panie / Anna Maria Egier. - Siedlce : Anna Maria Egier, 1999 (sygn. 69406)

Wrzesień 1939 roku na Białostocczyźnie / Zygmunt Kosztyła. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976 (sygn. 19384)

Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu / Maria Biernacka. - Wrocław, 1966 (sygn. 9552)

Wspomnienia 1885-1964 / Szczepan Ciekot. - Warszawa, 1969 (sygn. 12771)

Wspomnienia 1905-1939 / Czesław Wycech. - Warszawa, 1969 (sygn. 12419)

Wspomnienia z lat 1939-1945 w poezji i rzeźbie / Witold Lorentowicz ; oprac., wybór Zbigniew Lisowski. - Siedlce : Muzeum Okręgowe, 1992 (sygn. 58974)

Wspólne dziedzictwo : portret sarmacki w dziedzictwie narodów Rzeczypospolitej Szlacheckiej / Piotr Olędzki. - Białystok : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego : Białostockie Towarzystwo Naukowe, 1999 (sygn. 88318)

Wybitni siedlczanie : słownik biograficzny / Jerzy Garbaczewski. - Siedlce : [Katolickie Radio Podlasia], 1998 (sygn. 62559)

Wybór pism / wyboru dokonała oraz wstępem zaopatrzyła Celina Bobińska. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1954 (sygn. 65739)

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich / pod red. nauk. Marka Plichty. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2005 (sygn. 82131)

Wydawnictwa ciągłe poświęcone historii regionalnej : 30-lecie działalności wydawniczej Archiwum Państwowego w Siedlcach / [red. Grzegorz Welik] ; Archiwum Państwowe w Siedlcach, Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum". - Siedlce : Archiwum Państwowe : Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum", 2006 (sygn. 99034)

Wykopaliska na pograniczu światów / Zdzisław Skrok. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1988 (sygn. 56707)

Wystawa malarstwa i grafiki / Ludwik Maciąg. - Międzyrzec : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1973 (sygn. 17099)

Wyzwolenie Zachodniego Podlasia i Zachodniego Mazowsza przez Armię Radziecką w 1944 roku / Jerzy Strychalski. - Siedlce : Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, 1984 (sygn. 59769)

X lat Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej w Siedlcach (1991-2001) : praca zbiorowa / pod red. Jarosława Cabaja i Piotra Matusaka. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2001 (sygn. 70796)

Z dziejów sokołowskiego harcerstwa : kalendarium / oprac. Krystyna Matysiak, Waldemar Iwaniak, Jerzy Rabek. - Sokołów Podlaski : H.B.W. Horyzonty, 1998 (sygn. 63045)

Z dziejów szlachty mazowieckiej : (dziedzictwo kulturowe i stereotyp) / Benon Dymek. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2005 (sygn. 89931)

Z przeszłości ziem polskich i nadbużańskich / Joanna Kalaga. - Sokołów Podlaski : Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1994 (sygn. 56743)

Z żółtym kuferkiem : wspomnienia ludowca i nauczyciela / Teodor Kaczyński. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987 (sygn. 65732)

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. T. 36, Województwo siedleckie / red. Dariusz Jankowski [et al.] ; oprac. t. Stanisław Fiedorczuk [et al.]. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1988 (sygn. 53045)

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. T. 36, Województwo siedleckie / red. Dariusz Jankowski [et al.] ; oprac. tomu Stanisław Fiedorczuk [et al.]. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1988 (sygn. 53046)

Zabytkowe kościoły województwa siedleckiego / Mirosław Zdrodowski [et al.]. - Siedlce : Stopka, [1996?] (sygn. 62622)

Zapisane w pamięci : opowieści o polskiej kulturze ludowej : praca / pod red. Krzysztofa Brauna. - [Warszawa] : Didasko, [1998] (sygn. 65397)

Zarys dziejów Gródka nad Bugiem / Anna Zielińska. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2002 (sygn. 73536)

Zarys dziejów parafii i miasta Mordy / ks. Stanisław Byczyński. - Siedlce : [Stanisław Byczyński], 1998 (sygn. 70753)

Zarys dziejów siedleckiej stacji kolejowej : (do 1960 roku) / Jerzy Garbaczewski. - Siedlce : nakł. aut, 2008 (sygn. 93256)

Zarys dziejów Sokołowa / Andrzej Dańczak. - Sokołów Podlaski : [s.n.], 1946 (sygn. 96583)

Zarys historii parafii Krześlin / ks. Stanisław Byczyński. - Siedlce : Stanisław Byczyński, 1998 (sygn. 70755)

Zarys historii siedleckiej służby zdrowia : (do 1960 roku) / Jerzy Garbaczewski. - Siedlce : [s.n.], 2003 (sygn. 74573)

Zatrzymać chwilę / oprac., wybór i układ utworów Bożena Czarnecka. - Zbuczyn : Gimnazjum ; Siedlce : Siedlecka Grupa Literacka "Witraż" : Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział, cop. 2003 (sygn. 83106)

Zdrodowski : stare i nowe prace domowe / Mirosław Zdrodowski ; wstęp Monika Mikołajczuk ; felieton Marek Rudnicki. - Siedlce : Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Brama", 2008 (sygn. 93433)

Ze Słonimia do Kocka : walki Zgrupowania "Drohiczyn Poleski" i SGO "Polesie" / Edward Kospath-Pawłowski, Henryk Mierzwiński. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2001 (sygn. 76967)

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Siedlcach : historia i współczesność (1903-1993). - Siedlce : Zespół Szkół Zawodowych, 1995 (sygn. 59045)

Ziemia bialska : skarby przyrody i kultury / Wojciech Duklewski, Tomasz Demidowicz [tekst] ;[fot. Piotr Maciuk et al.] ; tł. Anna Winiarczyk. - Lublin : idea Media, 2000 (sygn. 72924)

Ziemia Korczewska / Adam Buszko. - [Warszawa] : Elipsa, 1997 (sygn. 59798)

Ziemia mińska na drodze do niepodległości 1914-1921 / Joanna Cygan, Wiktor K. Cygan. - Warszawa : Wydawnictwo Barwa i Broń ; Mińsk Mazowiecki : Muzeum Ziemi Mińskiej, 2008 (sygn. 93435)

Ziemia Podlaska zaprasza / oprac. zespół Jadwiga Jasińska [et al.]. - Siedlce : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1997 (sygn. 59617)

Ziemiaństwo powiatu siedleckiego w okresie międzywojennym / Mariusz Pawlak ; Siedleckie Towarzystwo Naukowe. - Siedlce : Instytut Historii Akademii Podlaskiej, 2005 (sygn. 84910)

Złoty jubileusz : Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim / opieka nad oprac. Zofia Sidorowicz. - Mińsk Mazowiecki : [s.n.], 1994 (sygn. 61915)

Znaleziska monet rzymskich z Mazowsza i Podlasia / Stanisława Kubiak. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979 (sygn. 29931)

Znane i nieznane : rezydencje, ludzie, wydarzenia / Maria Irena Kwiatkowska, Marek Kwiatkowski, Krzysztof Wesołowski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001 (sygn. 71712)

Związek Harcerstwa Polskiego na Lubelszczyźnie 1918-1939 / Adam Winiarz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1994 (sygn. 61612)

Związek Nauczycielstwa Polskiego w województwie warszawskim w okresie Drugiej Rzeczypospolitej / Andrzej Cieśla. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2000 (sygn. 77458)

Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa na Podlasiu : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Pindla i Arkadiusza Kołodziejczyka ; Siedleckie Towarzystwo Naukowe. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1998 (sygn. 63632)

ZWZ-AK w powiecie siedleckim 1939-1945 / Henryk Piskunowicz ; Muzeum Okręgowe w Siedlcach. - Siedlce : Muzeum Okręgowe, 1992 (sygn. 69456)

Żołnierska danina życia / Marian Jakubik, Arkadiusz Kołodziejczyk ; Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. Oddział w Siedlcach. - Siedlce : Akademia Podlaska. Instytut Historii, 1999 (sygn. 65847)

Żółkiewszczacy : Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach 1918-2001 / Janusz Wilczyński. - Siedlce : Liceum Ogólnokształcące im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach, [2001] (sygn. 73091)

Życie i zagłada Żydów polskich 1939-1945 : relacje świadków / wybór i oprac. Michał Grynberg, Maria Kotowska. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2003 (sygn. 86706)

Życie towarzyskie i wszelakie życie Węgrowa lata 1920-1929 / Michał Czapski. - Węgrów : Towarzystwo Kultury Środowiska "Pogwarki Węgrowskie", 1998 (sygn. 65729)

Życiem pisane : antologia Grupy Poetyckiej "Kanon" (1986-1996) / oprac., wybór i układ utworów Stanisław Kowalczyk. - Siedlce : Fundacja Kultury Podlaskiej, cop. 1997 (sygn. 61758)

Żydzi Łukowa i okolic / Krzysztof Czubaszek. - Warszawa : Wydawnictwo Danmar, 2008 (sygn. 94099)

 

Czasopisma regionalne:

Doradca

Dydaktyczne Puzzle

Gazeta Siedlecka

Kronika Mazowiecka

Kultura Siedlecka

Kurier Akademii Podlaskiej

Kurier Siedlecki

Mazowsze

Meritum

Moje Mazowsze

Podlaski Kwartalnik Kulturalny

Podlaskie Echo Katolickie

Podlaskie Zeszyty Naukowe

Siedlecki Nieregularnik Literacki

Tygodnik Siedlecki

Życie Siedleckie

                                         Oprac. Anna Stefaniak

                                         Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach

                                         Wydział Informacyjno-Bibliograficzny