Regionalia

     W Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach gromadzone są już od początku istnienia tej placówki wydawnictwa i materiały informacyjne dotyczące Siedlec, regionu siedleckiego, Podlasia i Mazowsza. Biblioteka dąży do upowszechniania informacji o regionie. Postawiła sobie za cel przechowywanie wiedzy o przeszłości, tradycjach historycznych i kulturowych regionu, a także o jego dniu dzisiejszym. Poprzez te działania włącza się w nurt edukacji regionalnej, tak popularnej i potrzebnej w dzisiejszych czasach. W czytelni znajduje się ponad 1000 wydawnictw zwartych. Są to monografie, informatory i opracowania o Siedlcach, Łukowie, Mińsku Mazowieckim, Garwolinie, Sokołowie Podlaskim, Węgrowie, Łosicach i innych mniejszych miejscowościach rejonu. Dużą część zbiorów stanowią prace mówiące o szkolnictwie i oświacie na naszym terenie. Posiadamy wydawnictwa lokalnych twórców - poetów, pisarzy, a także prace nauczycieli twórczych regionu. Mamy duży zbiór książek dotyczących Siedlec, mówiących o historii, osobach i instytucjach zasłużonych dla kultury, dziejach szkół, wyznaniach religijnych mieszkańców miasta. Najstarszą książką regionalną w czytelni biblioteki jest publikacja „Książka i nauczyciel w odradzającej się ziemi lubelskiej", wydana w 1945 roku.
     Oprócz zbiorów książkowych dysponujemy także prasą regionalną, ukazującą się na naszym terenie (m. in. „Tygodnik Siedlecki", „Życie Siedleckie", „Echo Katolickie", „Kurier Siedlecki"). Posiadamy czasopisma regionalne mówiące o życiu kulturalnym miasta i regionu siedleckiego („Kultura Siedlecka", „Siedlecki Nieregularnik Literacki"). Gromadzimy czasopisma metodyczne dla nauczycieli, wydawane na naszym terenie („Doradca", „Meritum", „Dydaktyczne Puzzle").
     Regionalia zgromadzone zostały z myślą o czytelnikach zainteresowanych historią oraz kulturą tego obszaru, o pasjonatach próbujących dogłębniej zbadać ten teren. Poprzez wydawnictwa i czasopisma regionalne staramy się pogłębiać wiedzę mieszkańców regionu o przeszłości tego obszaru oraz podkreślić swoisty charakter „małych Ojczyzn".
Chciałabym Państwu zaprezentować niniejsze zbiory znajdujące się w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach.

Oprac. Anna Stefaniak

Wykaz regionaliów znajdujących się w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach

Regionalia - Cz. 2