2008

18 grudzień 2008 r. - Ewidencja zbiorów specjalnych - warsztaty dla bibliotekarzy szkolnych

13 listopada 2008 r. - wyjazd edukacyjny pracowników biblioteki do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie w związku z planowaną zmianą bibliotecznego systemu komputerowego. Bibliotekarze uczestniczyli w szkoleniu przeprowadzonym przez bibliotekarza systemowego BPW  oraz zapoznali się  z biblioteką warszawską. Po szkoleniu zwiedzili Park oraz Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

16-19 październik 2008 r. - udział w X Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach - nowości wydawnicze z dziedziny przyrody i edukacji ekologicznej w zbiorach BP w Siedlcach

10 września 2008 r. - promocja książki Marzeny Kowalczuk „Biblioteki Publiczne na Podlasiu w XVIII-XX wieku" w Niezależnym Ośrodku Kultury „Świetlica" w Siedlcach

12 czerwca 2008 r. - spotkanie z okazji Święta Bibliotekarzy i Bibliotek zorganizowane przez SBP Oddział w Siedlcach, Miejską Bibliotekę Publiczną w Siedlcach i Bibliotekę Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach

12 czerwca 2008 r. - Bookcrossing Ogólnopolskie Święto Uwalnianych Książek - włączenie się do akcji

10-11 maja 2008 r. - wyjazdem edukacyjnym do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Bibliotekarze odwiedzili również Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa i zwiedzili miasto.

7, 9 i 15 maja 2008 r. - Tydzień Bibliotek pod hasłem: „Biblioteka miejscem spotkań" spotkania z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom"

6 maja 2008 r. - rozstrzygnięcie konkursów: "Wydajemy własną książkę" - konkurs literacko-plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, Jesteśmy twórcami książki elektronicznej "Moje miasto, moja miejscowość" - praca literacko-graficzna w programie PowerPoint oraz "Plakat reklamujący Bibliotekę Pedagogiczną w Siedlcach"

5-20 maja 208 r. - Tydzień Biblioteka pod hasłem „Biblioteka miejscem spotkań". Czytelnicy przetrzymujący książki ponad termin wyznaczony Regulaminem BP mogli je zwrócić nie uiszczając kar za przetrzymanie, mieli również możliwość oglądania w tym czasie prac plastycznych wystawionych w bibliotece w ramach „Galerii dziecięcej twórczości plastycznej" oraz wystawy nawiązującej do hasła tegorocznego Tygodnia Bibliotek  prezentującej spotkania zawodowe bibliotekarzy, Czytelników z autorami książek, spotkania szkoleniowe, finały konkursów organizowanych w BP i in.

19 maja 2008 r. - spotkanie autorskie z panią Wiolettą Piasecką, autorką bajek, baśni i sztuk teatralnych dla dzieci, w którym uczestniczyły uczniowie klas młodszych ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach. W tym dniu odbyły się również warsztaty literackie dla nauczycieli poprowadzone przez p. Wiolettę Piasecką.

10 kwietnia 2008 r. - Biblioteka cyfrowa wymogiem naszych czasów - konferencja przedmiotowo-metodyczna