2014

 04.12.2014 r. - Wystawa z galerii Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim prezentuje prace powstałe w ramach zajęć artystycznych prowadzonych w pracowni krawiecko-rękodzielniczej. Zajęcia krawiecko-rękodzielnicze są formą rehabilitacji wykorzystującej terapeutyczne wartości pracy i pasji artystycznych. Piękne prace wykonano między innymi techniką: szycia ręcznego, haftu i tkaniny artystycznej. 

22 listopada 2014 r - Promowaliśmy nasze bibliograficzne wydawnictwa na II Mińskich Spotkaniach Wydawców Publikacji Regionalnych "Nad Srebrną"

4-5, podsumowanie 13 listopada 2014 r. - w Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania Prozy Kornela Makuszyńskiego w 130 rocznicę urodzin pisarza wzięło udział 123 uczniów. Konkurs odbył się pod Patronatem Starosty Mińskiego z okazji ogłoszenia roku 2014 Rokiem Czytelnictwa. Podczas gali laureaci i osoby wyróżnione zaprezentowały fragmenty utworów prozy Kornela Makuszyńskiego a młodzież z Gimnazjum nr 2 w Mińsku Mazowieckim pod kierunkiem pani Anny Lubienieckiej przedstawiła program artystyczny o pisarzu. Nagrody ufundowali: Starosta Miński Pan Antoni Jan Tarczyński,  Europejskie Centrum Bajki z Pacanowa i Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach filia w Mińsku Mazowieckim. 

08 października 2014 r. zorganizowano  wystawę publikacji „Kultura ludowa w edukacji i wychowaniu". Wystawa związana jest z obchodzonym Rokiem Oskara Kolberga.

26 września 2014 r  odbyło się spotkanie dla bibliotekarzy szkolnych na temat - Współczesna biblioteka szkolna. Zadania bibliotekarza w procesie wspomagania szkoły.  Pani Urszula Wyrzykowska-Dudek dyrektor SCDIDN w Siedlcach omówiła zmiany w prawie oświatowym a Pani Danuta Tatarczak doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych  SCDIDN w Siedlcach przedstawiła zadania nauczyciela bibliotekarza wynikające ze zmiany Ustawy o Systemie Oświaty. Pracownicy biblioteki przygotowali i przedstawili: aktualności bibliotekarskie, nowości pedagogiczne, bibliografie o czytelnictwie, netografię - gdzie szukać informacji o zmianach. Uczestnicy zaprezentowali swoje doświadczenia na temat ewidencji podręczników przygotowanych przez MEN.            

6 września 2014 r. wzięliśmy udział w Narodowym Czytaniu "Trylogii" zorganizowanym przez MBP. Z  panią Ewą Kopką czytali: uczennica Aleksandra Górna z Gimnazjum i Liceum im. Polskiej Macierzy Szkolnej i pani Monika Małopolska nauczycielka Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Cygance.
 

Sierpień/wrzesień 2014 r. LUBIĘ CZYTAĆ - piknik czytelniczy dla mieszkańców miasta zorg. przez MBP - propagowanie boockrossingu i promocja biblioteki.

Lipiec - sierpień 2014 r. Wystawa prac plastycznych "Z Galerii Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim"  

22 maj 2014 r. - wystawa, nowości biblioteki i wybór bibliografii Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży zaprezentowane  na konferencji w SP nr 6 w Mińsku Mazowieckim "Dziecko niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym"

 

15 maja 2014 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy pt.: Książka - czytelnik - czytelnictwo. Na spotkaniu pani Ewa Gruda przedstawiła historię Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie oraz przygotowaną prezentację przez Marię Kulik na temat IBBY (International Board on Books for Young People  - Międzynarodowa Rada do spraw Książek dla Młodych). Następnie pani Monika Kłos z Wydawnictwa Zakamarki zaprezentowała ofertę zajęć edukacyjnych dla szkół, a pani Beata Kossakowska (współorganizatorka spotkania) omówiła w jaki sposób inspiruje dzieci do czytania w SP nr 5 w Mińsku Mazowieckim. Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej na spotkanie przygotowali i zaprezentowali wystawę książek, nowości wydawnicze, bogatą bibliografię, interesujące materiały edukacyjne.

8-15 maja 2014 r. -XI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, wystawa publikacji dotyczących wychowania przez czytanie. Wystawa związana jest z obchodami Roku Czytelnictwa i Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia". Prezentowane są również  ilustracje uczniów klasy II b ze SP nr 2 w Mińsku Mazowieckim do wierszy Pani Stanisławy Gujskiej. Prace plastyczne dzieci pt. „Świat wyobraźni" zostały wykonane pod kierunkiem Pani Teresy Romaszuk.

12 maja 2014 r. - Spotkanie z poetką Stanisławą Gujską zorganizowane przez BP i Koło SB, udział dzieci ze SP nr 2, nr 6 i nr 1.

07 maja 2014 r.  podsumowanie VIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla Gimnazjalistów, który odbył się  01 kwietnia  2014 r. we współpracy SNaP- u z Zespołem Szkół Miejskich nr 2 w Mińsku Mazowieckim i Biblioteką Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim. Podczas podsumowania wystąpiła młodzież z Gimnazjum nr 3 w Mińsku Mazowieckim, która przygotowała program artystyczny pod opieka Beaty Wójcickiej.

Maj 2014 - Wystawa prac konkursowych Integracyjnego Konkursu Plastycznego „ZIEMIA MIŃSKA PĘDZLEM I ŚWIATŁEM MALOWANA" z cyklu „O czym szumią mazowieckie wierzby?" Moja Okolica - Moja Ojczyzna zorganizowana w Czytelni BP przez Stowarzyszenie "Koniczynka" 

23-29 kwiecień 2014 r. - Wystawa JAN PAWEŁ II święty, zorganizowana w czytelni - publikacje o wielkim Polaku. 

Kwiecień/maj 2014 r. Wystawa prac z galerii Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim, które zostały wykonane techniką suchej pasteli. 

14 kwiecień 2014 r. - Wystawa i bibliografia nt. "Dyrektor jako organizator BHP w szkole, bezpieczeństwo uczniów" przygotowana na spotkanie dyrektorów powiatu mińskiego 

2-30 kwiecień 2014 r. - Kwiecień Miesiącem Wiedzy na Temat Autyzmu. W czytelni naszej Biblioteki została zorganizowana wystawa publikacji poświęconych tematyce autyzmu. Dostępne były również wszelkiego rodzaju informatory, broszury oraz zestawienie bibliograficzne.

marzec/kwiecień 2014 r. - "2014! Młodzi dla Wolności", wystawa publikacji oraz prezentacja przedsięwzięć i zdjęć konkursowych  Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim. Publikacje, filmy i działania konkursowe mają za zadanie przybliżyć młodzieży historię wolnych wyborów do Sejmu i Senatu 4 czerwca 1989 roku. 

14 luty 2014 r. - Bibliografia załącznikowa w prezentacji maturalnej, warsztaty dla maturzystów ze ZSA w Mińsku Mazowieckim

28 styczeń 2014 r. - Spotkanie dla dyrektorów powiatu mińskiego, szkolenie prowadził Pan Andrzej Pery - ekspert w zakresie zarządzania oświatą na temat "Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły" Biblioteka przygotowała: wystawę publikacji "Dyrektor XXI wieku", bibliografię, Aktualności Pedagogiczne, informację promocyjną placówki.

Styczeń / luty 2014 r. - Wystawa w Czytelni Biblioteki prezentuje 10 spośród 30 fotografii wykonanych podczas sesji fotograficznej „ Odkryte piękno - odnaleziona tożsamość"- osoba niepełnosprawna w obiektywie, przeprowadzonej w ramach projektu pn: „ Niepełnosprawni - pełnoprawni obywatele", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wystawa przygotowana przez  Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim. 

 

Oddziały