2010

16 grudnia - Biblioteki cyfrowe, serwisy i portale internetowe. Zagadnienia prawne w udostępnianiu zbiorów cyfrowych - konferencja (BN)

2 grudnia -Zbiory elektroniczne, multimedialne i audiowizualne we współczesnej bibliotece - konferencja (BN)

10 listopada 2010 r. - otwarcie nowej siedziby biblioteki przy ul. Piłsudskiego 1a

22.04. Cyberprzestrzeń: zagrożenia i szanse dla edukacji - konferencja

18.05. Książka - przyjaciel na dobre i złe chwile- zajęcia z elementami biblioterapii; współpraca ze Świetlica Terapeutyczną Caritas w Mińsku Maz.

maj - Wspomnienia wojenne w mojej rodzinie - konkurs

    Mińsk Mazowiecki i okolice w II wojnie światowej - wystawa

11 marzec 2010 r. - Ewidencja i opracowanie zbiorów nieksiążkowych. Cz. 2 - warsztaty metodyczne dla bibliotekarzy szkolnych

25 luty 2010 r. - Ewidencja i opracowanie zbiorów nieksiążkowych. Cz. 1 - warsztaty metodyczne dla bibliotekarzy szkolnych