2013

16 grudnia 2013 r. - Uczyć twórczo i motywowac do nauki - wybór bibliografii i literatura przygotowana na spotkanie sieci współpracy powiatu mińskiego "kreatywność na zajęciach lekcyjnych i godzinach wychowawczych".7 grudnia 2013 r na warsztatach nauczycieli plastyki zorg. przez MSCDN - prezentacja Galerii Twórczości Plastycznej.27 listopada 2013 r. odbyło się podsumowanie Konkursu Pięknego Czytania Poezji Juliana Tuwima. Laureaci zaprezentowali przygotowane wiersze. Następnie grupa teatralna z Gimnazjum Miejskiego nr 2 w Mińsku Mazowieckim - Teraz My przedstawiła współczesną interpretację utworów poety. W Drugiej części spotkania gość prof. Alina Kowalczykową, przekazała refleksje o poezji oraz przybliżyła postać Juliana Tuwima na tle epoki.W spotkaniu wzięli udział nauczyciele, rodzice i młodzież.14 listopada 2013 r. - Współczesna biblioteka szkolna - szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy. Wystawa publikacji, bibliografia na w/w temat i nowości biblioteki.08 listopada 2013 r. - Patriotyzm wyrażony w wierszach, muzyce, obrazach i pracach plastycznych dzieci - zajęcia dla kl. 2 SP nr 2 w Mińsku Mazowieckim. Zdjęcia z wystawy i relacje ze spotkania zamieszczone w prasie lokalnej.07 listopada 2013 r. Lubię czytać - spotkanie z poezją J. Tuwima, zajęcia dla kl. 3 SP nr 2 w Mińsku MazowieckimListopad 2013 r.- Legendy polskie. Wystawa prac plastycznych uczniów klasy II b Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim. Prace wykonane pod kierunkiem wychowawcy pani Teresy Romaszuk.28 października 2013 r. - prezentacja w prasie lokalnej Galerii twórczości Plastycznej.18 października 2013 r. promocja bookcrosingu w prasie lokalnej.16 października 2013 r. udział w papieskim happeningu i czytanie tekstów Jana Pawła II.11-19 października 2013 r. - Wystawa "Jan Paweł II - Papież Dialogu".Październik - listopad 2013 r. - wystawa prac plastycznych młodzieży z Gimnazjum C. K. Norwida w Stanisławowie i Gimnazjum w Pustelniku wykonane pod kierunkiem Katarzyny Trawickiej.01-03 października 2013 r. - wystawa książek "Twórczość Juliana Tuwima".02-03 października 2013 r. - Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Poezji Juliana Tuwima dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wrzesień (9-16) 2013 r. - Uczeń zdolny, jak mu pomóc rozwinąć skrzydła, warsztaty MSCDN. Prezentacja bibliografii adnotowanej na temat szkoleniowy.

7 września 2013 r. - pracownicy Biblioteki Pedagogicznej wzięli udział w Narodowym Czytaniu utworów Aleksandra Fredry zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Razem z nami czytali nauczyciele bibliotekarze oraz uczennice z GiLO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim.05 czerwca 2013 r. - odbyło się podsumowanie VII Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla Gimnazjalistów.16 maj 2013 - Wspomaganie zewnętrzne szkół i placówek oświatowych - konferencja szkoleniowo - metodyczna. Prelegenci: dr Marzena Kowalczuk Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach, Emilia Kowalczyk - Rumak Ośrodek Rozwoju Edukacji, Małgorzata Roguska ZSM nr 1 i Alicja Jarzębska MSCDN Wydział w Mińsku Mazowieckim (przykład procesowego wspomagania)9 maja 2013 r. W ramach X Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek odbyło się spotkanie z poetką ziemi mińskiej Stanisławą Gujską.25 kwiecień 2013 r. - Ewidencja i opracowanie zbiorów audiowizualnych - warsztaty dla bibliotekarzy szkolnych.14 marca 2013 r., odbył się dla nauczycieli przedpremierowy pokaz filmu "Baczyński" w reżyserii Kordiana Piwowarskiego.Kwiecień - wystawa prac z Integracyjnego Konkursu Plastycznego „Ziemia Mińska pędzlem malowana" zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Koniczynka".

21 luty 2013 r. Rok Juliana Tuwima - wystawa; Lubię czytać - spotkanie z poezją Juliana Tuwima, zajęcia dla ucz kl. 2 SP w Mińsku Mazowieckim

31 styczeń 2013 r. - Szkolenie Blogi w pracy nauczyciela bibliotekarza. Prezentacja multimedialna „System oświatowy i biblioteki- nowoczesne centra multimedialne Austrii, Słowenii Włoch". Spotkanie sprawozdawcze koło SB.Styczeń- luty 2013 r.- wystawa prac plastycznych uczniów ze SP nr 6 w Mińsku Mazowieckim