Ewaluacja wewnętrzna - jak i po co ją prowadzić?-zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2013

KSIĄŻKI

1. Ewaluacja jakości pracy nauczyciela / pod red. Ryszardy Cierzniewskiej. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2003

2. Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym - konteksty / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010

3. Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym - refleksje / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011

4. Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym : odpowiedzialność / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010

5. Ewaluacja w ramach nadzoru pedagogicznego w przedszkolu : poradnik dyrektora / Klemens Stróżyński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011

6. Ewaluacja w szkole : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Anna Stefaniak. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010

7. Ewaluacja w szkole/placówce : jak opracować koncepcję pracy? : praktyczne rozwiązania / Bożena Fronckiewicz, Anna Stefaniak. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2011

8. Jak być jeszcze lepszym? : ewaluacja w edukacji / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012

9. Jakościowe badania pedagogiczne : filozofia, metodyka, ewaluacja / Dariusz Kubinowski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010

10. Nadzór pedagogiczny : ewaluacja, kontrola, wspomaganie / Bożena Barszczewska. - Stan prawny na 24 lutego 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012

11. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły / Ryszard Szubański. - Wyd. 2, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2001

12. Plan rozwoju szkoły oraz ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania : zagadnienia teoretyczne i praktyczne wraz z przykładowym planem rozwoju szkoły oraz ankietami ewaluacyjnymi wewnątrzszkolnego systemu oceniania / Jolanta Łoś, Elżbieta Rodzińska, Henryk Składanowski. - Toruń : Bea-Bleja, 2001

13. Prowadzenie ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego : poradnik dyrektora szkoły / Klemens Stróżyński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010

14. Przywództwo i zmiana w edukacji : ewaluacja jako mechanizm doskonalenia / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Ewaluacja - nowa strategia nadzoru pedagogicznego. Cz. 1 / Urszula Tobolska // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 12, s. 9-12

2. Ewaluacja - szanse i zagrożenia / Cezary Kocon // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, s. 48, 50-51

3. Ewaluacja - zaproszenie do rozwoju / Leszek Korporowicz // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 6, s. 67-72

4. Ewaluacja "in statu nascendi" / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 4, s. 10-13

5. Ewaluacja a monitoring / Artur Malczewski // Świat Problemów. - 2012, nr 12, s. 41-44

6. Ewaluacja jako fasada / Marcin J. Sochocki // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 20

7. Ewaluacja jako narzędzie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, dod. Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły", s. I-VIII

8. Ewaluacja jako narzędzie, a nie cel sam w sobie / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 8, s. 70-75

9. Ewaluacja kształcenia nauczycieli i tutorów / Agnieszka Zakrzewska // Meritum. - 2007, nr 2/3, s. 52-55

10. Ewaluacja oświatowa - zadanie czy badanie / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 10, s. 20, 22-23

11. Ewaluacja to nie mierzenie jakości - wersja 2.0 / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, s. 42-44

12. Ewaluacja w edukacji : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2013, nr 5, s. 48-55

13. Ewaluacja w edukacji : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Katarzyna Gozdawa-Grajewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 10, s. 38-40

14. Ewaluacja w praktyce szkolnej i systemie edukacji / Anna Izabela Brzezińska // Remedium. - 2012, nr 2, s. 1-3

15. Ewaluacja wewnętrzna jest jak... / Danuta Elsner // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 8, s. 18-20

16. Ewaluacja wewnętrzna milowym krokiem ku uczącej się organizacji / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 10, s. 23-25

17. Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, dod. "Przed Szkołą", s. 4-12

18. Ewaluacja wewnętrzna w szkole / Teresa Zaręba // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 2, s. 40-42

19. Ewaluacja wewnętrzna w szkole. Procedury i narzędzia / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 12, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 2-24

20. Ewaluacja wewnętrzna z udziałem krytycznego przyjaciela / Danuta Elsner, Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 1, s. 73-83

21. Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna w placówce - refleksje dyrektora przedszkola / Renata Kluska // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, dod. "Przed Szkołą", s. 16-17

22. Ewaluacja zorientowana na rozwój / Leszek Korporowicz // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 10, s. 11-12, 14

23. Kilka polemicznych uwag na temat tworzenia systemu wewnętrznej ewaluacji / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 24-27

24. Kilka refleksji nad ewaluacją pracy szkoły / Teresa Zaręba // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 8, s. 25-27

25. Nie tylko ewaluacja : nowości w nadzorze pedagogicznym - kontrola i wspomaganie / (mk) // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 38, s. 9

26. Nowy, całkowicie inny nadzór pedagogiczny / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 9, s. 5-6, 8-10

27. Oblicza jakości w edukacji : pedagogiczny spacer po linie / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 5, s. 25-26, 28

28. Oceny dla szkół: od A do E : nowości w nadzorze pedagogicznym - ewaluacja / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 37, s. 8

29. Planowanie i projektowanie ewaluacji wewnętrznej / Małgorzata Jaśko // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 18-20

30. Po co szkole ewaluacja? / Henryk Mizerek // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2009, nr 1, s. 35-45

31. Po co szkołom wymagania, po co ewaluacja? / Grzegorz Mazurkiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, s. 10-13

32. Realizacja przez dyrektora szkoły wymagania 4.2. w praktyce : wewnętrzny nadzór pedagogiczny / Jan Lewandowski // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 24, s. 18-22

33. Respektowane są normy społeczne : wymagania ewaluacyjne / Piotr Sztompka // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 17-20

34. System zarządzania jakością a ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna / Beata Trzcińska-Staszczyk, Renata Lenart // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, s. 22-24

35. Wewnętrzna diagnoza i ocena pracy szkoły : (głos w dyskusji nad zmianami w nadzorze pedagogicznym) / Małgorzata Jaśko // Nowa Szkoła. - 2007, nr 4, s. 20-23

36. Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli i ewaluacja pracy szkoły jako warunki rozwoju organizacji / Mariusz Dobijański // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2004, nr 10, s. 279-288

37. Wyniki oraz wnioski z ewaluacji wewnętrznej i... co dalej? / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, s. 7-11

38. Zadania związane z ewaluacją wewnętrzną / Danuta Elsner, Krzysztof Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 7-8, s. 13-15

 

EDUKACYJNE ZASOBY INTERNETU

PODSTAWA PRAWNA

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

 

PORTALE, SERWISY, FORA

1.      Nadzór pedagogiczny / Ewa Dudek, Grzegorz Mazurkiewicz, Agnieszka Borek.

Portal poświęcony ewaluacji: materiały dla nauczycieli, rad pedagogicznych i dyrektorów. System ewaluacji, kontrola przestrzegania przez placówki przepisów prawa, wspomaganie pracy szkół i placówek, materiały do pobrania, artykuły.

2. Wersja demonstracyjna kursu e-learningowego „Ewaluacja wewnętrzna w szkole"

 

MULTIMEDIA

1.      Ewaluacja w placówkach oświatowych.

Film z wypowiedziami Zbigniewa Kossakowskiego dyrektora ODN w Łomży, Wiesław Ćwiklińskiej Wicekurator Oświaty w Białymstoku, Agnieszki Borek prezes Zarządu Grupy Badawczej „Era ewaluacji" oraz Beaty Ciężkiej członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

2.      Ewaluacja wewnętrzna i wykorzystanie jej wyników do podniesienia jakości pracy w szkole - reportaż ze szkolenia.

Krótki wywiad na temat ewaluacji ze Stefanem Wlazło.

3.      Ewaluacja wewnętrzna w szkole.

Prezentacja multimedialna, w której omówiono wymagania ewaluacyjne, definicje ewaluacji, pracę zespołu ewaluacyjnego, elementy składowe projektu ewaluacji, rolę dyrektora w tym procesie.

4. Jak czytać raport z ewaluacji zewnętrznej szkoły lub placówki oświatowej? / Aleksander Noworól

5. Nowy nadzór pedagogiczny : praca z radą pedagogiczną.

Zasady ewaluacji wewnętrznej, poziomy wymagań, przykład ewaluacji wewnętrznej w zakresie efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

6. Planowanie i prowadzenie ewaluacji / Beata Ciężka.

Definicja, planowanie ewaluacji, metody zbierania danych, warunki dobrej ewaluacji.

 

KSIĄŻKI

1.      Nadzór pedagogiczny.

Książki dotyczące praktyki i teorii ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej

2.      Prowadzenie ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego : poradnik dyrektora szkoły / Klemens Stróżyński.

Fragmenty książki przedstawiające definicję ewaluacji i jej typy, metodologię ewaluacji wewnętrznej oraz wymagania państwowe wobec szkół.

ARTYKUŁY

1.      Efektywna autoewaluacja w szkole : od czego zacząć / Henryk Mizerek.

Teoria ewaluacji, tworzenie systemu efektywnej autoewaluacji.

2.      Ewaluacja pracy szkoły / Teresa Jankowska.

Zasady ewaluacji, planowanie ewaluacji.

3.      Ewaluacja to praca dla sapera : wywiad z prof. Henrykiem Mizerkiem na temat wpływu autoewaluacji dyrektora na ewaluację zewnętrzną, narzędzi wykorzystywanych w procesie analizy oraz przygotowań do obowiązkowej ewaluacji w roku 2010/2011

 

4.      Ewaluacja w oświacie.

Pojęcie ewaluacji i jej rola w edukacji, projektowanie ewaluacji, bibliografia.

4.      Ewaluacja wewnętrzna szkoły : metody, techniki i narzędzia zbierania danych / Halina Staniek.

Ankieta, obserwacja, analiza dokumentów, wywiad.

5.      Ewaluacja zewnętrzna szkół i placówek edukacyjnych w oczach nauczycieli i dyrektorów : badanie recepcji ewaluacji zrealizowanych w roku szkolnym 2010/2011 / Joanna Kołodziejczyk.

Badanie ankietowe opinii nauczycieli i dyrektorów dotyczące znaczenia ewaluacji w pracy szkoły oraz kompetencji wizytatorów ds. ewaluacji. Do badana dołączono propozycje zmian w systemie ewaluacji zewnętrznej.

7. Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole (placówce) wraz z przykładami projektów ewaluacji / Beata Ciężka.

Planowanie ewaluacji: określenie przedmiotu badania, głównych obszarów (zagadnień) badawczych, sformułowanie pytań kluczowych i kryteriów, dobór metod badawczych, określenie harmonogramu, formatu raportu i sposobu upowszechniania wyników. Przykładowe plany ewaluacji.

8. Przykład planu nadzoru pedagogicznego

9. Pytania do dyrektorów wraz z odpowiedziami na temat ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej

10. Przykład raportu z ewaluacji zewnętrznej w Przedszkolu Publicznym nr 18 Szczecinie

11. Raporty z ewaluacji zewnętrznej placówek

 

Oprac. Marzena Kowalczuk

 

Powrót do Szkolnictwo i Oświata