Czas wolny od pracy dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1966-2015

KSIĄŻKI

1. 365 niegłupich zabaw po szkole : jak nie spędzać czasu przed ekranem / Sheila Ellison, Judith Gray ; przeł. Katarzyna Rudzka. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2010

2.  A kiedy mają wolny czas... / Barbara Domańska i Jerzy Feliksiak. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969

3. Czas wolny dzieci i młodzieży / Zygmunt Dąbrowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966

4. Czas wolny... od nudy : zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych / Tomasz Knopik. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014

5. Gry i zabawy na wycieczkę szkolną : [dla dzieci od 6 - 10 lat] / Irene Flemming ; przekł. z niem. Magdalena Jałowiec. - Kielce : Jedność, 1998

6. Jak organizować czas wolny dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo / Leszek Ploch. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992

7. Kolonie i obozy : zdrowe, radosne, bezpieczne / Henryk Nawara, Agata Cooper. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2007

8. Księga zabaw : na podwórku i gdzie indziej / wybór i oprac. literackie Jolanta Chełstowska. - Warszawa : Horyzonty, 1971

9. Kultura fizyczna w środowisku przyrodniczym w okresie letnim / pod red. Ryszarda Błachy i Wojciecha Bigiela. - Wyd. 2 uzup. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2005

10. Lekcje już się skończyły! : gry i zabawy pozalekcyjne dla dzieci w wieku 7-13 lat / Andrea Erkert ; [tł. Edyta Panek]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007

11. Mamo, ja chcę pomarzyć! / Guido Quarzo ; il. Sara Donati ; wprow. Mariateresa Zattoni ; przekł. Agnieszka Maria Stefańska. - Kraków : WAM, cop. 2010

12. Młodzież w czasie wolnym : między przyjemnością a obowiązkami : z prac Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego / red. nauk. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011

13. "Nowy wspaniały świat?" : moda, konsumpcja i rozrywka jako nowe style życia / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009

14. O wychowaniu / Stanisław Czajka. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, cop. 2010

15. Obieżyświat : twórcze zagospodarowanie czasu wolnego : program profilaktyczno-wychowawczy dla gimnazjalistów / oprac. Ewa Dybowska, Anna Waliluk. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2008

16. Pedagogika czasu wolnego / Jan Pięta. - Wyd. 2. - Warszawa : AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008

17. Praca domowa i czynny wypoczynek / Tadeusz Wujek. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969

18. Problematyka organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży : podstawy teoretyczne i wskazówki praktyczne / Stanisław Matias. - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego, 1994

19. Przygotowanie dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego / Marian Grochociński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979

20. Psychologia czasu wolnego / Kazimierz Migdał. - Warszawa : AlmaMer Szkoła Wyższa, 2011

21. Szkoła w perspektywie globalizacji i zagrożeń / red. nauk. Barbara Dobrowolska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013

22. Teoretyczno-metodyczne podstawy warsztatu wychowawcy kolonii : scenariusze zajęć wychowawczych : programy kolonii, półkolonii, obozów, biwaków / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Elżbieta Rewińska. - Zielona Góra : PEKW Gaja, 2008

23. Wybrane zagadnienia z edukacji prozdrowotnej / oprac. Alicja Lasocka. - Siedlce : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001

24. Wychować miłośnika książki czyli czytelnictwo i okolice / Justyna Truskolaska. - Tychy : Maternus Media, cop. 2007

25. Wychowanie do rekreacji / Kazimierz Czajkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979

26. Wychowanie do wolnego czasu / Mieczysław Walczak. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994

27. Zabawa : studium socjologiczne / Bogusław Sułkowski. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1984

28. Zabawy ruchowe : [dla dzieci od 6 - 10 lat] / Irene Flemming, Jurgen Fritz ; przekł. z niem. Rita Malcher. - Kielce : Jedność, 1998

29. Zainteresowania młodzieży naukami ścisłymi : diagnoza stanu zainteresowań wybranych grup wiekowych oraz propozycje ich kształtowania / Stefania Elbanowska-Ciemuchowska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010

 

ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK 

1. Dzieciństwo - między obowiązkami a zabawą. Edukacyjne aspiracje rodziców a funkcjonowanie dziecka w wieku szkolnym / Anna Mitręga // W: Pedagogika rodziny - in statu nascendi czy uznana subdyscyplina ? / pod red. Andrzeja Ładyżyńskiego. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012. - S. 241-257

2. Edukacja medialna w rodzinie : dziecko w średnim wieku szkolnym a telewizja / Karolina Bazydło-Stodolna // W: Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce: rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja W. Janke. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2008. - S. 177-184

3. Formy aktywności młodzieży w czasie wolnym / Teresa Sokołowska-Dzioba // W: Aktywność dzieci i młodzieży / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008. - S. 187-194

4. Sposoby i uwarunkowania spędzania czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną / Anna Róg // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży: polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Bożena Chrostowska, Ewa Kantowicz, Cezary Kurkowski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2010. - S. 100-109

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Aktywne półkolonie z językiem angielskim dla dzieci / Barbara Maciejewska // Nowa Szkoła. - 2014, nr 6, s. 38-44

2. Aktywność fizyczna ucznia w czasie wolnym / Janusz Bielski // Lider. - 2010, nr 1, s. 7-10

3. Aktywność fizyczna w stylu życia dzieci w wieku 10-13 lat w środowisku małomiejskim / Maria Gacek // Kultura Fizyczna. - 2007, nr 3/4, s. 16-18

4. Aktywność ruchowa dziewcząt w czasie wolnym - kończących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych / Gabriela Karkoszka, Violetta Kozik, Danuta Palica // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 10, s. 30-33

5. Aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym : preferencje - bariery - uwarunkowania / Adam Jurczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 12, s. 25-30

6. Alternatywa dla konsumpcjonizmu / Barbara Maciejewska // Wychowawca. - 2014, nr 5, s. 24-25

7. Animatorzy kultury fizycznej - w promowaniu aktywności ruchowej / Anna Maszorek-Szymala // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 8, s. 17-19

8. Aspiracje wolnoczasowe młodzieży / Kinga Musialska // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2009, nr 1/2, s. 64-65

9. Bezpieczne wakacje / Zofia Rudzińska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 6, s. 41-42

10. Bezpieczne wakacje - scenariusz zajęć dla klas 3 / Anna Michniuk // Życie Szkoły. - 2015, nr 6, s. 39-41

11. Break dance w bibliotece : ferie w gminie / Anna Wojciechowska // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 5, s. 4

12. Bursa i internat szansą na lepszą szkołę / Nadzieja Charysz // Wychowawca. - 2014, nr 11, s. 12-13

13. Czas wolny - radość i problem / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 6, s. 6-10 

14. Czas wolny / Leszek Kołosiński // Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 14

15. Czas wolny a bezpieczeństwo dziecka / Joanna Karczewska // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 7-14

16. Czas wolny a twórczość dzieci / Urszula Tokarska // Wychowawca. - 2015, nr 7/8, s. 16-20

17. Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieży / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 3, s. 267-287

18. Czas wolny i wakacje dzieci / Ewa Sowa-Behtane // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 7/8, s. 45-48

19. Czas wolny ucznia - nowe wyzwanie dla działalności edukacyjnej w szkole / Sylwia Toczek-Werner // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 7/8, s. 6-12

20. Czas wolny uczniów szkół podstawowych / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. - 2007, nr 9, s. 44-48

21. Czas wolny uczniów w świetle aktywności ruchowej i zajęć sedenteryjnych / Feliks Rochowicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 3, s. 16-20

22. Czas wolny w świetle aktywności ruchowej i zajęć sedenteryjnych : (z badań w Zespole Szkół im. Konstytucji 3-maja w Iławie) / Feliks Bochowicz // Lider. - 2008, nr 7/8, s. 22-24

23. Czas wolny, czas stracony / Małgorzata Drost // Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s. 5-9

24. Działalność instytucji edukacji uzupełniającej jako kierunek profilaktyki społecznej / Irina Juroczkina // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 5, s. 45-51

25. Einstein za wszelką cenę / Hubert Czemierowski // Charaktery. - 2005, nr 5, s. 25-26

26. Etos czasu wolnego uczelni a preferencje stylu życia studentów / Roman Chomicz // Lider. - 2010, nr 1, s. 29-30

27. Ferie... i co z tego? / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 2, s. 10-11

28. Ferie zimowe - czas bezpiecznego wypoczynku / Mirosława Świdzińska // Wychowanie Komunikacyjne. - 2006, nr 1, s. 2

29. Formy spędzania czasu wolnego przez uczniów gimnazjum - wyniki badań / Marzena Oświęcimska // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 3/4, s. 221-227

30. Formy spędzania czasu wolnego w zależności od cech osobowości młodzieży akademickiej / Maria Gacek // Kultura Fizyczna. - 2005, nr 3/4, s. 31-32

31. Gry i zabawy narciarskie - wieczór na zimowisku / Florian Parnicki, Jakub Zaradkiewicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 1, s. 38-41

32. I ty możesz żyć bezpiecznie : bezpieczeństwo w placówce letniego wypoczynku / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s. 53-60

33. Jak młodzież gimnazjalna spędza wakacje? : doniesienie z badań / Agnieszka Kalicińska // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 1/2, s. 40-41

34. Jak wybrać wakacyjny obóz dla dziecka / Agnieszka Kornas // Życie Szkoły. - 2011, nr 7, s. 20-23

35. Jak wykorzystuję czas wolny? / Izabela Błaszczyk, Jadwiga Sendor // Wychowawca. - 2011, nr 2, s. 29

36. Jak zorganizować czas wolny uczniów / Joanna Mudrak-Nowak, Wojciech Nowak // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 52-55

37. Kilka uwag o podstawach prawnych organizacji zajęć z zakresu rekreacji ruchowej / Przemysław Kędra, Paweł Różański // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 3, s. 30-32

38. Kontrowersyjna sztuka wychowania / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, s. 14-17

39. Korzystanie z czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną / Maciej Pałyska, Joanna Raduj, Krzysztof Ostaszewski // Remedium. - 2006, nr 12, s. 28-29

40. Kreatywne spędzanie wakacji / Iwona Możdżonek // Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 4, s. 39-47

41. Letni bezpiecznik / Agnieszka Pyza, Marek Pyza // Ergo. - 2005, nr 6-7, s. 14-17

42. Mały świat wielkich ludzi czyli preferencje muzyczne młodzieży gimnazjalnej / Marzena Woźniak // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2006, nr 2, s. 29-40

43. Między determinizmem a swawolą : prozdrowotne postawy stylu życia młodzieży / Roman Chomicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 10, s. 4-8

44. Młodzież a aktywne postawy w czasie wolnym - studium badań o przyczynowości zachowań / Roman Chomicz // Lider. - 2007, nr 6, s. 21-22

45. Na wakacje do kraju przodków... / Wanda Królikowska, Maria Pasztor // Wiadomości Historyczne. - 2014, nr 1, s. 43-49

46. O czasie wolnym młodzieży / Iwona Grysko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 6, s. 50-56

47. Organizacja czasu wolnego w internacie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 42-43

48. Pedagogiczne aspekty czasu wolnego / Kazimierz Denek // Lider. - 2006, nr 12, s. 8-14

49. Pedagogika czasu wolnego - wokół tradycyjnych funkcji i nowych zadań / Jadwiga Daszykowska // Kwartalnik Edukacyjny. - 2006, nr 4, s. 25-33

50. Przerwa międzylekcyjna - czas odpoczynku ucznia? / Maria Groenwald // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 9, s. 17-22

51. Rekreacja fizyczna a czas wolny / Gabriela Błażejczyk // Lider. - 2008, nr 2, s. 15-16

52. Rola rekreacji ruchowej w rozwoju - dzieci w wieku 10-12 lat w małym mieście / Anna Maszorek-Szymala, Monika Sławek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 9, s. 25-30

53. Scenariusze zajęć profilaktycznych dla młodzieży : (materiały uzupełniające dla strony www.niebotak.pl) / Karolina Van Laere // Remedium. - 2014, nr 9, s. 14-15

54. Spod skrzydeł pod namiot / Ewa Szperlich // Charaktery. - 2007, nr 7, s. 36-39

55. Sport jako ważny element profilaktyki / Błażej Gawroński // Remedium. - 2006, nr 11, s. 4-5

56. Sprawność fizyczna oraz sposoby spędzania czasu wolnego i podejmowane formy aktywności ruchowej przez uczniów Gimnazjum w Piotrowie / Grażyna Adamin // Lider. - 2006, nr 4, s. 18-19

57. Stosunek do lekcji wychowania fizycznego a aktywność fizyczna w czasie wolnym gimnazjalistów w Rawiczu / Zofia Stolaś // Lider. - 2009, nr 11, s. 24-26

58. Szansa poznawania wartości / Monika Korzeniowska // Wychowawca. - 2013, nr 2, s. 18-19

59. Szkoła jako miejsce organizowania czasu wolnego uczniów : opinie i oczekiwania uczniów klas IV-VI a oferta zajęć pozalekcyjnych szkoły / Inetta Nowosad // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 9, s. 3-7

60. Święty dzień siódmy / Dorota Krzemionka // Charaktery. - 2007, nr 6, s. 10-16

61. To jest grane / Marta Wesołowska // Ergo. - 2005, nr 1, s. 16-20

62. Troska o zdrowie uczniów / Urszula Olek // Wychowawca. - 2014, nr 11, s. 10-11

63. Ulica - jedyną alternatywą dla młodzieży? / Anna Fidelus // Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s. 48-51

64. W co się bawić? Poradnik wychowawcy / Grażyna Ramska, Maciej Gryszun // Lider. - 2006, nr 7/8, s. 3-30

65. W drodze na zimowisko / Florian Parnicki, Jakub Zaradkiewicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 1, s. 35-37

66. Wakacje w szkole / Anna Satel // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 7, s. 12-13

67. Wakacje z tenisem - od koordynacji ruchowej do sportu / Adam Królak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 6, s. 35-39

68. Wolny czas w internacie : Klub Młodego Europejczyka / Joanna Amielańczyk // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 1, s. 61-63

69. Wskazywanie sposobów spędzania wolnego czasu metodą budzenia i rozwijania zainteresowań uczniów / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Szkole 4-6. - 2005/2006, nr 4, s. 101-109

70. Wychowanie do czasu wolnego : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 10, s. 23-24

71. Wypoczynek czynny i bierny / Jolanta Zarzycka, Bogdan Szeląg // Lider. - 2005, nr 3, s. 6-7

72. Z badań nad czasem wolnym młodzieży gimnazjalnej a jej aktywnością ruchową / Izabela Szczechowicz-Kasza // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 2, s. 29-33

73. Zabawa w teatr alternatywną formą spędzania czasu wolnego / Alicja Lisowska, Wiesława Grunwald // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 12, s. 17-18

74. Zabawa w teatr alternatywną formą spędzania czasu wolnego / Wiesława Grunwald, Alicja Lisowska // Kultura i Edukacja. - 2005, nr 1, 113-126

75. Zabawa w teatr alternatywną formą spędzania czasu wolnego w Domu Dziecka / Wiesława Grunwald, Alicja Lisowska // Wychowanie na co Dzień. -  2007, nr 1/2, dod. s. VI-VII

76. Zabawa z Pippi : scenariusz pikniku integracyjnego / Iwona Botor // Klanza w Czasie Wolnym. - 2005, nr 1, s. 22-24  

77. Zabawy miłe i pożyteczne w czasie wakacji / Maria Królica // Życie Szkoły. - 2006, nr 6, s. 22-27

78. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży / Elżbieta Jatulewicz // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s. 20-22

79. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z perspektywy zmiany społecznej i cywilizacyjnej / Jan Adam Malinowski // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 7/8, s. 16-19

80. Zarządzanie czasem a agresja w szkole / Piotr Zimolzak // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, s. 37-39

81. Zarządzanie czasem w edukacji / Teresa Janicka-Panek // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2006, nr 4, s. 27-33

82. Żeby biwak integrował... / Marzenna Grochowalska // Matematyka w Szkole. - 2006, nr 34, s. 15-17

83. Życie po dzwonku / Iza Kujawska // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 39, s. 5

 

Oprac. Anna Stefania

Powrót do Dydaktyka