Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2014

KSIĄŻKI

1. Jak nauczyć uczniów szacunku do samych siebie / Denis Lawrence ; [tł. z ang. Marta Lewandowska, Dominika Lewandowska]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008

2. Jak nauczyć się asertywności : nie mów "tak", gdy chcesz powiedzieć "nie" / Herbert Fensterheim, Jean Baer ; z jęz. ang. przeł. Adriana Bosak. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Książka i Wiedza, cop. 2006

3. Kompetencje nauczyciela a postawy twórcze uczniów : studium badawcze / Barbara Dobrowolska. - Siedlce : Barbara Dobrowolska, 2008

4. Kreatywność oporu w edukacji / pod red. Ewy Bilińskiej-Suchanek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009

5. Nauczyciel wobec postaw twórczych uczniów : pedagogiczne uwarunkowania kompetencji zawodowych / Barbara Dobrowolska. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2009

6. Rusz głową : jak wspierać rozwój dziecka, zachęcać je do nauki i pomagać mu budować poczucie własnej wartości / Lucia Pelamatti ; przeł. Jacek Partyka. - Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2007

7. Uczeń wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Aneta Rogalska-Marasińska i Bożena Banasiak. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010

8. Wartości w życiu i edukacji człowieka / Janusz Gajda. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013

9. Wartości kształcenia we współczesnej szkole / Małgorzata Bereźnicka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010

10. Wybrane problemy pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą : z praktyki studenckiej. Cz. 2 / Alicja Antas-Jaszczuk, Beata Trębicka-Postrzygacz. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2013

11. Wychowanie ku wartościom : elementy teorii i praktyki. T. 1, Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja / Krystyna Chałas. - Wyd. 2 popr. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

12. Zmiany postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych / Andrzej Pielecki. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013

 

 

Przedszkole

1. Kształtowanie twórczych postaw dzieci pięcio-sześcioletnich : scenariusze zajęć / oprac. Elżbieta Dzionek, Małgorzata Gmosińska. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2003

2. Jak rozwinąć u dzieci poczucie własnej wartości : zbiór gier i zabaw grupowych wzmacniających samoocenę dzieci od lat pięciu do jedenastu / Deborah M. Plummer ; - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010

3. Program Ja to ja : wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci w wieku przedszkolnym z udziałem Pauliny i Emila / Christina Krause ; przekł. Magdalena Wojdak-Piątkowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012

4. Rozwój dziecka w przedszkolu : stymulujące wartości wybranych systemów edukacyjnych / Iwona Sikorska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010

5. Świat wartości dzieci kończących edukację przedszkolną / Krystyna Żuchelkowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012

6. Wychowanie w duchu wartości : wchodzenie w świat 3-7 lat : program edukacyjny / Diane Tillman, Diana Hsu ; tł. Roman Zawadzki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004

 

Szkoła podstawowa

1. Edukacyjne problemy współczesności / Kazimierz Żegnałek . - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2013

2. Jak rozwinąć u dzieci poczucie własnej wartości : zbiór gier i zabaw grupowych wzmacniających samoocenę dzieci od lat pięciu do jedenastu / Deborah M. Plummer ;. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010

3. Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów klas 1-3 szkół podstawowych / Ingrid Paśko. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2001

4. Od niechęci do akceptacji : o wychowaniu dzieci do tolerancji wobec osób niepełnosprawnych / Iwona Rudek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

5. Skrzynia skarbów : ćwiczenia grupowe / Susanna Palomares, Dianne Schilling, Cathy Winch ; [tł. Joanna Jedlińska]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008

6. Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Lewandowska-Kidoń, Danuta Wosik-Kawala. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009

7. Rusz głową : jak wspierać rozwój dziecka, zachęcać je do nauki i pomagać mu budować poczucie własnej wartości / Lucia Pelamatti ; przeł. Jacek Partyka. - Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2007

8. Usłyszeć wewnątrz siebie głos płaczącej Ziemi : kształtowanie trwałych postaw proekologicznych w nauczaniu przyrody i biologii : poradnik metodyczny dla nauczycieli / Iwona Kukowka. - Bystra : Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Ośrodek Głębokiej Ekologii  i Stacja Edukacji Ekologicznej, [2007]

 

Gimnazjum

1. Edukacyjne problemy współczesności / Kazimierz Żegnałek. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2013

2. Grupy nieformalne młodzieży funkcjonujące na terenie gimnazjum / Maria Fudali. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009

3. Jak kształtować charakter nastolatka / Michael S. Josephson, Val J. Peter, Tom Dowd ; z ang. tł. Anna Redlicka. - Warszawa : Wydawawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2004

4. Kształtowanie pozytywnej postawy ucznia wobec szkoły : scenariusze zajęć / Marzena Pisanko. - Łódź : Wing, 2001

5. Między buntem i sprzeciwem a potrzebą akceptacji i zrozumienia : kryzys tożsamości osobowej a świadomość religijna i moralna młodzieży gimnazjalnej : studium socjologiczne / Józef Baniak. - Kraków : Wydawnictwo Homini, 2008

6. Nauczyciele i uczniowie gimnazjum wobec wyboru wartości : między pewnością  a zwątpieniem / Ewa Kobyłecka. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009

7. Skrzynia skarbów : ćwiczenia grupowe / Susanna Palomares, Dianne Schilling, Cathy Winch ; [tł. Joanna Jedlińska]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008

8. Usłyszeć wewnątrz siebie głos płaczącej Ziemi : kształtowanie trwałych postaw proekologicznych w nauczaniu przyrody i biologii : poradnik metodyczny dla nauczycieli / Iwona Kukowka. - Bystra : Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Ośrodek Głębokiej Ekologii  i Stacja Edukacji Ekologicznej, [2007]

9. Wartości kształcenia we współczesnej szkole / Małgorzata Bereźnicka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010

10. Wychowanie do tolerancji : teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga : scenariusze zajęć / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Elżbieta Rewińska. - Zielona Góra : PEKW Gaja, 2006

 

Szkoła ponadgimnazjalna

1. Jak kształtować charakter nastolatka / Michael S. Josephson, Val J. Peter, Tom Dowd ; z ang. tł. Anna Redlicka. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2004

2. Ku czemu doradzać? : o projektach biegu życia uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Nawój-Połoczańska. - Toruń : Wydawnictwo MADO, 2014

3. Skrzynia skarbów : ćwiczenia grupowe / Susanna Palomares, Dianne Schilling, Cathy Winch ; [tł. Joanna Jedlińska]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008

4. Uczeń w świecie wartości / Małgorzata Karwatowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010

5. Wychowanie do tolerancji : teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga : scenariusze zajęć / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Elżbieta Rewińska. - Zielona Góra : PEKW Gaja, 2006

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Funkcja postaw w wychowaniu do mass mediów / Rafał Orzech // Wychowawca. - 2013, nr 7/8, s. 20-21

2. Korzyści z tolerancji / Hanna Hamer // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 4, s. 95-97

3. Rola gier ruchowych w kształtowaniu pozytywnych postaw społecznych / Jerzy Oniszko // Lider. - 2009, nr 10, s. 26

4. Tolerancja - zjawisko społeczne czy postawa? / Katarzyna Szewetowska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 50-53

5. Tolerancja jako kategoria pedagogiczna i zadanie wychowawcze / Elżbieta Trojan // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 7/8, s. 48-51

6. W jaki sposób kształtować pozytywne postawy wobec sportu wśród młodzieży szkolnej? / Władysław Janowiec // Lider. - 2008, nr 12, s. 17-18

7. W świecie niepełnosprawnych / Jarosław Cieśla // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 122-123

8. Wartości uznawane przez młodzież / Krystyna Osada // Nowa Szkoła. - 2013, nr 9, s. 46-52

9. Wybrane aspekty klimatu szkoły a postawy uczniów wobec przemocy w życiu społecznym / Aleksandra Tłuściak-Deliowska // Ruch Pedagogiczny. - 2013, nr 4, s. 77-88

10. Ze sobą, a nie obok siebie : (edukacja równoległa w procesie kształtowania postaw tolerancji) / Anna Młynarczuk, Mariusz M. Sokołowski // Nowa Szkoła. - 2008, nr 5, s. 11-14

 

Przedszkole

1. Być obywatelem już w przedszkolu : kształtowanie postaw obywatelskich od najmłodszych lat / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s. 30-31

2. Drzewko światła : scenariusz zajęć służących rozwijaniu szlachetnych postaw, kształtujących kulturę osobistą i uwrażliwiających na drugiego człowieka / Adam Szafraniec // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 12, s. 74-76

3. Modalność wyjaśnień w kontekście procesu kształtowania postaw dzieci w wieku przedszkolnym / Agnieszka Holewa // Chowanna. - 2009, Tom Jubileuszowy, s. 277-284

4. Przedszkolaki w Sieci : jak od młodego kształtować bezpieczne postawy online / Marcin Sołodki // Oświata Mazowiecka. - 2013, nr 1(14), s. 18-19


Szkoła podstawowa

1. Każdy z nas jest inny, dlatego świat jest ciekawy : scenariusz lekcji wychowawczej w klasie 4 zintegrowanej / Danuta Sieczczyńska // Korepetytor. - 2005, nr 1, s. 7-9

2. Kształtowanie postaw ekologicznych w edukacji wczesnoszkolnej / Ingrid Paśko // Nowa Szkoła. - 2009, nr 4, s. 30-35

3. Kształtowanie postaw proekologicznych w edukacji wczesnoszkolnej / Artur Mielczarek // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2012, nr 3, s. 75-81

4. Kto ty jesteś? Polak mały... : kształtowanie postaw obywatelskich uczniów - wartości i zasady  w szkolnych programach wychowawczych / Agata Bronowska // Oświata Mazowiecka. - 2010, nr 2 (3), s. 28-30

5. Moje spotkanie z niepełnosprawnym / Joanna Kołodziejczyk // Życie Szkoły. - 2006, nr 10, s. 36-38

6. Raport z badania Mazowieckiego Kuratora Oświaty : kształtowanie postaw uczniów - wartości i zasady w szkolnych programach wychowawczych // Meritum. - 2008, nr 1, s. 16-17

7. Rozwijanie wyobraźni i kształtowanie twórczej postawy u dzieci w młodszym wieku szkolnym - propozycja zajęć pt. "Gdy wazon staje się rybą..." / Beata Płuciniczak // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 4/5, dod. Wkładka Metodyczna, s. V-VIII

8. Szanować siebie i innych / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. - 2013, nr 9, s. 38-39

9. Szkolne "forum publicum" : szkoła jako przestrzeń kształtowania postaw społecznych i obywatelskich / Katarzyna Padło // Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 10-13

10. Wychowywać czyli Kształtować określone postawy / Renata Zadencka // Życie Szkoły. - 2010,  nr 4, s. 38-40

 

Gimnazjum

1. Antytwórcze postawy uczniów, także zdolnych / Krzysztof J. Szmidt. // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2008, nr 1, s. 35-48

2. Czas na kształtowanie postaw : warsztat nauczyciela biologii. Cz. 1 / Stanisław Makara // Biologia w Szkole. - 2013, nr 6, s. 31-40

3. Gimnazjalista u progu dorosłości / Patrycja Kozera-Mikuła // Wychowawca. - 2014, nr 6, s. 21-23

4. Kolega gej, koleżanka lesbijka / Marzanna Pogorzelska // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 47, s. 48-51

5. Kształtowanie postaw obywatelskich / Małgorzata Staszczyk // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 9/10, s. 86-89

6. Kto ty jesteś? Polak mały... : kształtowanie postaw obywatelskich uczniów - wartości i zasady  w szkolnych programach wychowawczych / Agata Bronowska // Oświata Mazowiecka. - 2010, nr 2 (3), s. 28-30

7. Raport z badania Mazowieckiego Kuratora Oświaty : kształtowanie postaw uczniów - wartości i zasady w szkolnych programach wychowawczych // Meritum. - 2008, nr 1, s. 16-17

8. Rola geografii w kształtowaniu postaw tolerancji / Joanna Szczepankiewicz-Battek // Geografia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 26-28

9. Rola historii w kształtowaniu postaw patriotycznych współczesnej młodzieży / Barbara Kubis // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 1, s. 16-26

10. Szanować siebie i innych / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. - 2013, nr 9, s. 38-39

11. Szkolne "forum publicum" : szkoła jako przestrzeń kształtowania postaw społecznych i obywatelskich / Katarzyna Padło // Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 10-13

12. Ważne słowo: tolerancja : (scenariusz zajęć wychowawczych dla gimnazjum) / Teresa Słowikowska // Nowa Szkoła. - 2005, nr 10, s. 37-40

13. Więcej niż komplement : zaczepki o charakterze seksualnym w szkole / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 40, s. 58-60

 

Szkoła ponadgimnazjalna

1. Czas na kształtowanie postaw : warsztat nauczyciela biologii. Cz. 1 / Stanisław Makara // Biologia w Szkole. - 2013, nr 6, s. 31-40

2. Jak kształtować postawę autonomiczną ucznia w klasach nie tylko integracyjnych / Katarzyna Deleżyńska // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 220-227

3. Kolega gej, koleżanka lesbijka / Marzanna Pogorzelska // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 47, s. 48-51

4. Konformizm czyli Sztuka dopasowania / Paula Pilarska // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 4, s. 31-34

5. Kształtowanie postaw obywatelskich / Małgorzata Staszczyk // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 9/10, s. 86-89

6. Kto ty jesteś? Polak mały... : kształtowanie postaw obywatelskich uczniów - wartości i zasady  w szkolnych programach wychowawczych / Agata Bronowska // Oświata Mazowiecka. - 2010, nr 2 (3), s. 28-30

7. Raport z badania Mazowieckiego Kuratora Oświaty : kształtowanie postaw uczniów - wartości  i zasady w szkolnych programach wychowawczych // Meritum. - 2008, nr 1, s. 16-17

8. Rola geografii w kształtowaniu postaw tolerancji / Joanna Szczepankiewicz-Battek // Geografia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 26-28

9. Rola historii w kształtowaniu postaw patriotycznych współczesnej młodzieży / Barbara Kubis // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 1, s. 16-26

10. Szanować siebie i innych / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. - 2013, nr 9, s. 38-39

11. Szkolne "forum publicum" : szkoła jako przestrzeń kształtowania postaw społecznych i obywatelskich / Katarzyna Padło // Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 10-13

12. Wychowanie ku tolerancji / Anna Tobiacelli // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 9, s. 19-20

 

 

Oprac. Małgorzata Suchożebrska

 

 

Powrót do Dydaktyka