Matura z języka polskiego - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2015

KSIĄŻKI

1. Antropologia wyobraźni twórczej w badaniach literackich : świat wyobrażony Brunona Schulza / Marzena Karwowska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015

2. Czytam i rozumiem... : lingwistyczna teoria nauki czytania / Regina Pawłowska. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009

3. Czytam ze zrozumieniem : ćwiczenia : przygotowanie do Nowej Matury 2015 / Anna Adryjanek, Katarzyna Korolczuk. - Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2014

4. Czytanie ze zrozumieniem : uwarunkowania rodzinne / Monika Jurewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010

5. Ćwiczymy czytanie ze zrozumieniem : testy i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych / Grażyna Bogucka, Janusz Wojczakowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, cop. 2007

6. Etyka interpretacji tekstu literackiego : postmodernizm, humanizm, dydaktyka / Anna Włodarczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014

7. Historia malarstwa : jak czytać obrazy / Beata Jankowiak-Konik. - Poznań : Wydawnictwo Ibis, 2010

8. Jak analizować i interpretować epikę? : poradnik dla maturzystów / Małgorzata Białek. - Warszawa : Wydawnictwo Telbit, cop. 2009

9. Jak analizować i interpretować wiersze? : poradnik dla maturzystów / Małgorzata Białek. - Warszawa : Wydawnictwo Telbit, cop. 2007

10. Jak czytać malarstwo współczesne : rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł mistrzów od Courbeta do Warhola / Jon Thompson ; przekł. Joanna Holzman. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2006

11. Jak czytać wiersze i oglądać obrazy? / Marta Tomczyk-Maryon. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2010

12. Jak zdać maturę z języka polskiego : poradnik maturzysty / Marek Klimczycki, Wojciech Rudzik, [Beata Torbicka]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2014

13. Język polski : analiza i interpretacja tekstów literackich : ćwiczenia interpretacyjne, klucz odpowiedzi / Anna Śliwińska. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2007

14. Język polski : dla maturzysty : testy / Paweł Pokora. - Warszawa : Wydawnictwo Lingo, 2015

15. Język polski : epika i dramat : interpretacje / Marta Makowiecka, Mariusz Pawłowski. - Warszawa : Świat Książki, 2007

16. Język polski : korepetycje maturzysty / Izabela Galicka. - Warszawa : Wydawnictwo Lingo, 2012

17. Język polski : pisanie własnego tekstu - analizy literackie : zakresy podstawowy i rozszerzony / Wojciech Kudyba. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2011

18. Język polski : repetytorium : liceum - poziom podstawowy i rozszerzony / Anna Surowiec, Marta Tomczyk-Maryon, Krystyna Zabawa. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2010

19. Język polski : repetytorium z zadaniami maturalnymi / Beata Kapela-Bagińska, Tomasz Zieliński. - Warszawa : Stentor, 2015

20. Język polski : testy na czytanie ze zrozumieniem : testy, klucz odpowiedzi / Jolanta Pol. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2008

21. Język polski : twórcy i ich dzieła, zestawienia i tabele, nauka o języku, wiedza o literaturze / Anna Śliwińska. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2010

22. Język polski : vademecum : matura 2015 : zakres podstawowy i rozszerzony / Donata Dominik-Stawicka. - Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2014

23. Język polski : vademecum z zadaniami : poziom podstawowy / Marianna Gutowska [et. al]. - Warszawa : Nowa Era, 2015

24. Język polski : zadania i arkusze maturalne / Marianna Gutowska [et al.]. - Warszawa : Nowa Era, 2014

25. Język polski : zadania : liceum - poziom podstawowy i rozszerzony / Marta Tomczyk-Maryon. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2010

26. Lekcja polskiego i nie tylko... / Wojciech Wiśniewski. - Warszawa : Rytm, 2012

27. Lektury na maturze : klucze maturalne / Joanna Zajkowska. - Warszawa : Młoda Polska, 2012

28. Matura 2014 : język polski : [zakres podstawowy i rozszerzony] : vademecum / Donata Dominik-Stawicka, Ewa Czarnota. - Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne "Operon", 2013

29. Matura 2015 : język polski : analiza, porady, ćwiczenia, wskazówki : poziom podstawowy / Katarzyna Anna Fiałowska. - Toruń : Wydawnictwo Aksjomat, 2015

30. Matura 2015 : z języka polskiego : ćwiczenia : poziom podstawowy i rozszerzony / Katarzyna Anna Fiałowska. - Toruń : Wydawnictwo Aksjomat, 2014

31. Matura z języka polskiego : zbiór ćwiczeń i zadań dydaktycznych ze wskazówkami i odpowiedziami / Bogumiła Kaczmarek. - Gdańsk : Wydawnictwo Podkowa, 2011

32. Planowanie pracy nauczyciela polonisty na IV etapie edukacyjnym : poradnik metodyczny z przykładami zadań maturalnych / Renata Bryzek, Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015

33. Polskie kresy literackie / Katarzyna Węglicka. - Warszawa : Bellona, 2015

34. Repetytorium maturzysty : j. polski : krótkie streszczenia, problematyka utworów, wprowadzenia do epok / Agnieszka Sabak [et al.]. - Kraków : Wydawnictwo Greg, 2009

35. Stanisław Bortnowski i jego uczniowie : szkice metodyczne / pod red. Ewy Nowel. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2014

36. Szkolna polonistyka zanurzona w języku / red. Anna Janus-Sitarz, Ewa Nowak. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2014

37. Wizje człowieka i świata w poezji Mickiewicza, Norwida i Leśmiana / Kazimierz Świegocki. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2013

38. "Wszystko jest poezja..." : poradnik dla nauczycieli przygotowujących uczniów do interpretacji utworów poetyckich na maturze / Iwona Kulpa-Szustak, Joanna Wojtulewicz. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014

39. Zadania maturalne wokół tekstów kultury / Katarzyna Anna Fiałkowska, Elżbieta Kruszyńska. - Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, cop. 2014

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM I ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Czytaj ze zrozumieniem i z Internetem / Marzena Tyl // Polonistyka. - 2012, nr 1, s. 38-41

2. Diagnozujemy czytanie ze zrozumieniem, ucząc literatury / Grzegorz Baran // Język Polski w Liceum. - 2014/2015, nr 3, s. 58-88

3. Doskonalenie oceniania wypracowania - wybrane problemy / Henryk Palkij // Język Polski w Liceum. - 2014/2015, nr 1, s. 7-20

4. Dziady - dodaj do ulubionych? Czyli parę uwag o czytaniu lektur w dobie Facebooka / Agnieszka Tomasik // W: Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra. T. 2 / red. Krzysztof Biedrzycki, Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Renata Przybylska. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2014. - S. 309-318

5. Gatunki tekstu na pisemnym egzaminie maturalnym od 2015 roku / Jolanta Nocoń // W: Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra. T. 3 / red. Krzysztof Biedrzycki, Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Renata Przybylska. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2014. - S. 181-192

6. Godziny z KN w bibliotece w kontekście matury z języka polskiego od 2015 r. / Anna Tomczyk-Churska // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 7/8 dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 3-6

7. Herbertowska lekcja "czytania obrazu" "Martwa natura z wędzidłem" / Małgorzata Imperowicz-Jurczak // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 32-36

8. Hiperteksty na nowej maturze? / Anna Adamczuk-Stęplewska // Polonistyka. - 2013, nr 11, s. 39-42

9. Interpretacja czyli Myślenie / Ewa Jaskółowa // Polonistyka. - 2013, nr 11, s. 20-22

10. Jak czytać rzeźbę? / Danuta Rajewicz // Język Polski w Liceum. - 2014/2015, nr 3, s. 43-57

11. Jak filmoznawca może pomóc szkolnemu poloniście w interpretowaniu tekstów kultury / Bogusław Skowronek // Polonistyka. - 2008, nr 2, s. 13-17

12. Jak oceniać ustną wypowiedź maturalną czyli O normie językowej w "szkolnym" języku mówionym / Jerzy Podracki // Polonistyka. - 2013, nr 10, s. 14-18

13. Jak przygotować ucznia dyslektycznego do nowej matury z języka polskiego / Danuta Rajewicz // Język Polski w Liceum. - 2013/2014, nr 3, s. 49-60

14. Jak słuchać, mówić i rozmawiać na egzaminie ustnym od 2015 / Joanna Dobkowska, Zbigniew Kosiński // Polonistyka. - 2014, nr 1, s. 39-42

15. Lektury szkolne : Iwona Ścisłowska. konkurs polonistyczny dla maturzystów // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 4, s. 35-37

16. Matura 2015. Jak czytać obraz? / Danuta Rajewicz // Język Polski w Liceum. - 2014/2015, nr 2, s. 59-88

17. "Nas nauczono" : o kondycji (szkolnej) interpretacji tekstów / Małgorzata Wójcik-Dudek // Polonistyka. - 2013, nr 11, s. 13-15

18. Nauczyciele o nowej formule ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego / oprac. Jolanta Nocoń // Polonistyka. - 2013, nr 10, s. 43-47

19. (Nie)obecność myślenia przyczynowo-skutkowego w czytaniu ze zrozumieniem : (na przykładzie analizy odpowiedzi uczniowskich do dwóch zadań maturalnych) / Kornelia Rybicka // Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 2, s. 84-91

20. Nowa matura (nie)wyrwana z kontekstu / Agnieszka Bieńko // Polonistyka. - 2013, nr 11, s. 28-31

21. Nowa odsłona nowej matury ustnej z języka polskiego / Krzysztof Konarzewski // Polonistyka. - 2013, nr 10, s. 36-39

22. O potrzebie badań nad efektem zwrotnym egzaminu maturalnego z języka polskiego / Zofia Lisiecka, Wioletta // Ruch Pedagogiczny. - 2014, nr 2, s. 83-92

23. Od mówienia - do sztuki krasomówczej / Agnieszka Kania, Bernadeta Styczeń // Polonistyka. - 2014, nr 1, s. 43-46

24. "Od tekstu do tekstu" : analiza i interpretacja tekstów kultury na maturze z języka polskiego od roku 2015 / Sławomir Jacek Żurek // Polonistyka. - 2013, nr 11, s. 16-18

25. O możliwych modelach szkolnej interpretacji tekstu poetyckiego i kompozycji wypowiedzi na przykładzie wiersza Jana Twardowskiego "Sprawiedliwość" / Angelika Matuszek // Edukacja. - 2013, nr 4, s. 114-132

26. O tekstocentryzmie matury polonistycznej od roku 2015 / Sławomir Jacek Żurek // W: Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra. T. 3 / red. Krzysztof Biedrzycki, Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Renata Przybylska. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2014. - S. 171-180

27. Pisemna matura 2015 - kilka uwag praktycznych / Agnieszka Kasperek // Język Polski w Liceum. - 2013/2014, nr 4, s. 83-91

28. Przygoda człowieka myślącego z tekstem / Tadeusz Zgółka // Polonistyka. - 2013, nr 10, s. 40-42

29. Retoryczna organizacja wypowiedzi uczniowskiej na maturze ustnej / Tadeusz Zgółka // W: Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra. T. 3 / red. Krzysztof Biedrzycki, Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Renata Przybylska. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2014. - S. 193-205

30. Słowo kontra obraz : świadomość mityczna a kwestia (nie)czytania / Anna Szóstak // Polonistyka. - 2014, nr 8, s. 8-11

31. Szkoła bez agresji : od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania / Beata Prościak. - Warszawa : Difin, 2013. - S. 119-122: Nowy kształt matury z języka polskiego

32. Twórczość Idy Fink - jako problem maturalny / Bartłomiej Krupa // Polonistyka. - 2014, nr 11, s. 16-18

33. Ustna matura z języka polskiego A. D. 2015 / Roman Sowa // Język Polski w Liceum. - 2013/2014, nr 3, s. 43-48

34. Warunki interpretacji tekstu literackiego w szkole ponadgimnazjalnej : na przykładzie fraszki Jana Kochanowskiego "Do gór i lasów" / Janusz Waligóra // Polonistyka. - 2007, nr 2, s. 40-45

35. Wypracowania na maturze / Anna Finkstein, Jacek Kozieł // Polonistyka. - 2011, nr 4, s. 55-60

36. Zamiast prezentacji / Jolanta Nocoń // Polonistyka. - 2013, nr 10, s. 4-6

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek

 

Powrót do Pedagogika. Wychowanie.