Jan Paweł II - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1980-2014

KSIĄŻKI

1. 1001 rzeczy, które warto wiedzieć o Janie Pawle II / Tomasz Królak. - Kraków : Wydawnictwo M, 2010

2. 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II : odpowiednie dać rzeczy słowo / pod red. Waldemara Furmanka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004

3. Ale nam się wydarzyło : o papieżu i Polsce, Kościele i świecie / Maciej Zięba. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów - W drodze, 2013

4. Anegdoty i ciekawostki z życia Jana Pawła II : "zostań z nami" / Jan Izydor Korzeniowski. - Wyd. 3 uzup. - Wrocław : Wydawnictwo IQ Connection, 2001

5. Antropologia, wychowanie, miłość : zarys antropologii wychowania Jana Pawła II / Janusz Miąso. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004

6. Autobiografia / Jan Paweł II ; wybrała i ułożyła Justyna Kiliańczyk-Zięba. - Warszawa : Wydaw. Literackie, 2003

7. Bajka dla Jana Pawła II / Wacław Maślanka. - Opole : Wydawnictwo Cywilizacja Miłości, 2008

8. Beskidzkie rekolekcje : dzieje przyjaźni księdza Karola Wojtyły z rodziną Półtawskich / Wanda Półtawska. - Częstochowa : Święty Paweł, cop. 2009

9. Biskup Karol Wojtyła : pięćdziesięciolecie sakry biskupiej 1958-2008 / wstęp Stanisław Dziwisz ; tekst Gabriel Turowski, Tadeusz Janusz ; zdj. Jan Babecki. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2008

10. Blask godności : o etyce Karola Wojtyły i nie tylko / Jan Galarowicz. - Kęty : Wydawnictwo Antyk, 2005

11. Błogosławiony Jan Paweł II : opowieść o świętości / Jan Andrzej Fręś. - Wyd. 2, rozsz. - Katowice : Videograf II, 2011

12. Bogu dziękujcie, ducha nie gaście : czwarta pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny, 1-9 czerwca 1991 r. / [red. Ewa Czumakow, Dariusz Sobkowicz]. - Warszawa : Wydaw. Archidiecezji Warszawskiej, 1991

13. Bóg bogaty w miłosierdzie : Jan Paweł II w Ojczyźnie, 16-19 sierpnia 2002 / [red. Jolanta Piasecka, aut. cz. 1 Grzegorz Polak]. - Wyd. pielgrzymkowe. - Kraków : Wydaw. M ; Warszawa : Katolicka Agencja Informacyjna, 2002

14. Bóg bogaty w miłosierdzie : Jan Paweł II w Polsce : 16 -19 sierpnia 2002 : przemówienia i homilie / Jan Paweł II ; [red. Krzysztof Kuźnik ; zdj. Grzegorz Gałązka]. - Marki : Michalineum, [2002]

15. Bóg, człowiek i polityka : człowiek w teorii Jana Pawła II / Dionizy Tanalski. - Warszawa : Wydawnictwo Książka i Wiedza, 1986

16. Cały Twój / Paweł Zuchniewicz. - Kraków : Wydawnictwo M, 2002

17. Charyzmat apostoła / Czesław Ryszka. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1987

18. "Chodzi o papieża" : szpiedzy w Watykanie / John O. Koehler ; przeł. Dariusz Hanusiak, Magdalena Komorowska, Anna Sak. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2008

19. Chrystus bez karabinu : o pontyfikacie Jana Pawła II / Artur Domosławski. - Warszawa : Prószyński i S-ka, cop. 1999

20. Cuda : z archiwum procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II / red. Aleksandra Kasica, Maria Zboralska. - Kraków : Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, cop. 2008

21. Cuda Jana Pawła II / Paweł Zuchniewicz. - Wyd. poszerz. i uaktual. - Warszawa : Prószyński i S-ka, cop. 2006

22. Czas morderców : kulisy zamachu na papieża / Claire Sterling ; [przekł. Anna Podgórska]. - Warszawa : Wydawnictwo "Głos", 1990

23. Czas zatrzymany : 1-8 kwietnia 2005 / Jakub P. Kulawczuk. - Warszawa : Prószyński i S-ka : Centrum Myśli Jana Pawła II, 2009

24. Człowiek jest osobą : podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły / Jan Galarowicz. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kęty : Wydawnictwo Antyk, 2000

25. Człowiek pracy w filozofii Jana Pawła II / Edward Jarmoch. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2003

26. Człowiek stulecia : życie i czasy papieża Jana Pawła II / Jonathan Kwitny ; tł. Barbara Sławomirska. - Warszawa ; Chicago : Fijorr Publishing, cop. 1998

27. Dar i tajemnica : w pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich / Jan Paweł II. - Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy : Wydaw. Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 1996

28. Donos na Wojtyłę : Karol Wojtyła w teczkach bezpieki / Marek Lasota ; współpraca Marek Zając ; posł. Ryszard Terlecki. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2006

29. Droga do Watykanu / Mieczysław Maliński. - Olsztyn : Warmińskie Wydaw. Diecezjalne, cop. 1997

30. Droga Karola Wojtyły. T. 1, Na tron Apostołów 1920-1978 / Jacek Moskwa. - Warszawa : Świat Książki, 2010

31. Droga Karola Wojtyły. T. 2, Zwiastun wyzwolenia 1978-1989 / Jacek Moskwa. - Warszawa : Świat Książki, 2011

32. Droga Karola Wojtyły. T. 3, W trzecie tysiąclecie 1990-1998 / Jacek Moskwa. - Warszawa : Świat Książki, 2011

33. Droga Karola Wojtyły. T. 4, Do Domu Ojca : ostatnia dekada / Jacek Moskwa. - Warszawa : Świat Książki, 2011

34. Dwa dni z życia Karola Wojtyły : próba scenariusza filmowego / Mieczysław Maliński. - Kraków : Znak, 1998

35. Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II : na podstawie Jego encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień / Tomasz Bilicki. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005.

36. Dzieła Jana Pawła II : bibliografia publikacji wydanych poza Polską / oprac. Anna Wolnik ; [współpr. Tomasz Szubiakiewicz] ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2005.

37. Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II / pod red. Andrzeja Zwolińskiego ; aut. haseł Anna Barcik [et al.]. - Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne "Polwen", 2003

38. Etyka społeczna Karola Wojtyły / Kazimierz Kołodziejczyk. - Toruń : Adam Marszałek, 2000

39. Europa drogą Kościoła : Jan Paweł II o Europie i europejskości / Sławomir Sowiński, Radosław Zenderowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2003.

40. Ewangelia cierpienia : wybór homilii, przemówień i dokumentów / Jan Paweł II ; [red. t. Janusz Poniewierski]. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 1997

41. Godzina dwudziesta pierwsza trzydzieści siedem : głos poetów po śmierci papieża Polaka : antologia / wybór i oprac. Tadeusz Jania. - Kraków : Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, cop. 2005

42. Gość w dom... : Jan Paweł II w Polsce - 1997 / Mieczysław Maliński. - Kraków : Znak, 1997

43. Habemus  Papam / Paweł Zuchniewicz. - Warszawa : Prószyński Media, 2009

44. Historia Karola Wojtyły / Gian Franco Svidercoschi ; [tł. Lucyna Rodziewicz]. - Kraków : M, 2004

45. Historia życia Ojca Świętego Jana Pawła II / Joanna Wilkońska. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008

46. Homilie i przemówienia okolicznościowe / Jan Paweł II ; [zespół red.: Paweł Ptasznik et al.]. - Kraków : Wydawnictwo M, cop. 2009

47. Homilie i przemówienia z pielgrzymek - Europa. Cz. 1, Polska / Jan Paweł II ; [zespół red. Paweł Ptasznik i in.]. - Kraków : Wydawnictwo M, cop. 2008

48. Homilie i przemówienia z pielgrzymek - Europa. Cz. 2, Francja, Hiszpania, Portugalia, kraje Beneluksu / Jan Paweł II ; [zespół red. Paweł Ptasznik i in.]. - Kraków : Wydawnictwo M, cop. 2008

49. Homilie i przemówienia z pielgrzymek - Europa. Cz. 3, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Liechtenstein, Włochy, Irlandia, Wielka Brytania, kraje skandynawskie, nadbałtyckie, wschodnioeuropejskie, bałkańskie, Grecja, Malta / Jan Paweł II ; [zespół red. Paweł Ptasznik i in.]. - Kraków : Wydawnictwo M, cop. 2008

50. Homilie i przemówienia z pielgrzymek : Ameryka Północna i Południowa / Jan Paweł II ; [wstęp ogólny do pielgrzymek Joaquín Navarro-Valls ; zespół red.: Paweł Ptasznik et al.]. - Kraków : Wydawnictwo M, cop. 2009

51. Homilie i przemówienia z pielgrzymek : Azja, Afryka, Australia i Oceania / Jan Paweł II ; [wstęp ogólny do pielgrzymek Joaquín Navarro-Valls ; zespół red.: Paweł Ptasznik et al.]. - Kraków : Wydawnictwo M, cop. 2009

52. I taka dobroć bije z jego twarzy... : Ojciec Święty i ja / zebr. i oprac. Magdalena Irena Bałka. - Warszawa : Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1999

53. Idąc przez puste błonia / Józef Tischner ; wybór i oprac. Wojciech Bonowicz. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2005

54. Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II / Alina Rynio. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2004

55. Jan Paweł II - encyklopedia dialogu i ekumenizmu / pod red. Eugeniusza Sakowicza. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne "Polwen", 2006

56. Jan Paweł II - papież jakiego znam i podziwiam : Wielki Konkurs Plastyczny, Literacki i Wiedzy : nagrodzone prace plastyczne i literackie / red. Stanisław Chodźko. - Siedlce : Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej, 1999

57. Jan Paweł II - papież pielgrzym / [red. i oprac. Wacław Tkaczuk ; aut. tekstów Czesław Bartnik et al.]. - Warszawa : Instytut Prasy i Wydawnictw "Novum", 1980

58. Jan Paweł II - syn tej ziemi : pielgrzymka do Ojczyzny 1979 : papieskie homilie i przemówienia / Kazimierz Nycz sł. wstępne ; Adam Bujak, Ryszard Rzepecki fot. ; Leszek Sosnowski kompoz. książki, wybór i graf. - Kraków : Biały Kruk, 2009

59. Jan Paweł II / Adam Bujak ; przedm. Andrzej Wajda ; wyboru tekstów z przemówień, encyklik i homilii Jana Pawła II opublikowanych w latach 1978-1990 dokonała Izabella Kleszczowa. - Kraków : Parol Company, 1990

60. Jan Paweł II : bibliografia polska 1984-1986 / Wiktor Gramatowski, Zofia Wilińska, Danuta Gułajewska - Rzym : Fundacja Jana Pawła II. Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu, 1991

61. Jan Paweł II : encyklopedia nauczania moralnego / pod red. Janusza Nagórnego, Krzysztofa Jeżyny ; [aut. Antoni Bartoszek et al.]. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2005

62. Jan Paweł II / Jacek Moskwa. - Warszawa : Świat Książki, 2005

63. Jan Paweł II : "jestem bardzo w rękach Bożych" : notatki osobiste / Karol Wojtyła. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2014

64. Jan Paweł II : kronika życia i pontyfikatu / Andrzej Nowak. - Kraków : Kluszczyński, cop. 2013

65. Jan Paweł II / Marek Skwarnicki. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2005

66. Jan Paweł II : mój umiłowany Poprzednik / Benedykt XVI Joseph Ratzinger ; [wstęp Elio Guerriero ; przekł. wstępu i dod. Robert Łobko]. - Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop. 2007

67. Jan Paweł II : pielgrzym pojednania / [red. Katarzyna Beliniak et al.]. - Warszawa : De Agostini Polska, cop. 2007

68. Jan Paweł II : rodowód / Józef Szczypka. - Wyd. 3. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1991

69. Jan Paweł II : starałem się mówić za was : o papieskich pielgrzymkach do zniewolonej Ojczyzny 1979, 1983, 1987 / Grzegorz Łęcicki. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, cop. 2008

70. Jan Paweł II : święty / [Gianni Giansanti ; tekst Marco Tosatti ; przekł. Barbara Cendrowska-Werner]. - Warszawa : Bellona, cop. 2010

71. Jan Paweł II 1920-2005 : pielgrzym w Ojczyźnie / napisali Grzegorz Piotrowicz i Jerzy S. Kowalski. - Wyd. 2. - Kraków : SMS ; Bochnia : Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, 2005

72. Jan Paweł II 1978-2005 : pontyfikat przełomu / Tadeusz Skoczek. - Warszawa : Verbinum - Wydawnictwo Księży Werbistów, 2008.

73. Jan Paweł II człowiek kultury / pod red. Katarzyny Flader i Witolda Kaweckiego. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, cop. 2008.

74. Jan Paweł II czyli Jak Karolek został papieżem / Joanna Krzyżanek ; [il. Marcin Ciseł]. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2006

75. Jan Paweł II i Europa / pod red. Katarzyny Kalinowskiej, Barbary Brodzińskiej, Małgorzaty Zamojskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009

76. Jan Paweł II na Dalekim Wschodzie : 2 V 1984 - 11 V 1984 : homilie i przemówienia / Rys historyczny Kościoła w krajach Dalekiego Wschodu Adam Wieczorek ; zdjęcia Ryszard Rzepecki. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1988

77. Jan Paweł II pielgrzym fatimski : dokumentacja fotograficzna / tekst José Geraldes Freire ; [przekł. z port.: Małgorzata i Henryk Siewierscy]. - Fatima : Sanktuarium Fatimskie, 1990

78. Jan Paweł II w Ameryce Środkowej : 2-10 III 1983 : przemówienia i homilie / [przekł. "L'Osservatore Romano" (wyd. polskie)] ; oprac. Jarmila Sobiepan. - Warszawa : "Pax", 1987

79. Jan Paweł II w Brazylii, 30 VI-11 VII 1980 : przemówienia, homilie, modlitwy / przekł. Marta Szafrańska-Brandt, "L'Osservatore Romano" (wyd. polskie) ; oprac. Antoni Podsiad. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1985

80. Jan Paweł II w dialogu miłości z Kościołem wschodnim / wybór i oprac. Andrzej Polkowski ; wstęp Wacław Hryniewicz. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1984

81. Jan Paweł II w Polsce : 31 maja 1997 - 10 czerwca 1997 : przemówienia, homilie. - Kraków : Znak, 1997

82. Jan Paweł II w Polsce : 5-17 VI 1999 r. : Gdańsk, Peplin, Elbląg, Licheń, Bydgoszcz, Toruń / oprac. Grzegorz Grochowski [et al.]. - Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne, 1999

83. Jan Paweł II w Polsce : 5-17 VI 1999 r. : Sandomierz, Zamość, Sosnowiec, Kraków, Gliwice, Stary Sącz, Wadowice, Częstochowa, Kraków-Balice / oprac. Grzegorz Grochowski [et al.]. - Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne, 1999

84. Jan Paweł II w Polsce 1979-1983 : homilie i przemówienia. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1986

85. Jan Paweł II Wielki / Czesław Ryszka. - Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop. 2002

86. Jan Paweł II wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego / Beata Fastyn. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2004

87. Jan Paweł II wobec kwestii społecznej / Wiesław Mysłek. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, 2008

88. Jan Paweł Wielki / ks. Mieczysław Maliński. - Kraków : M, 2003      

89. Jana Pawła II filozofia kultury i wychowania / Susi Ferfoglia. - Kraków : Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, [2007]

90. Jean Paul II - Antonov - Agca / Christian Roulette ; [tł. z fr. Sylwia Bartkowska ; posł. Mariusz Dastych]. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985

91. Jego Świątobliwość Jan Paweł II i nieznana historia naszych czasów / Carl Bernstein, Marco Politi ; przekł. Andrzej Grabowski. - Warszawa : Da Capo, cop. 1999

92. Jestem z wami : kompendium twórczości i nauczania Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Maciej Zięba. - Kraków : Wydawnictwo M, 2010

93. Jestem z Wami / wybór i układ Paweł Zuchniewicz ; [fot. Arturo Mari]. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2005

94. Kalendarium życia Karola Wojtyły / oprac. Adam Boniecki. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2000

95. Karol Wielki : życie i misja Jana Pawła II / Domenico Del Rio ; [tł. Monika Woźniak]. - Częstochowa : Święty Paweł ; Lublin : Paulistki, 2004

96. Karol Wojtyła - poeta / pod red. nauk. Jacka Głażewskiego i Witolda Sadowskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2006

97. Karol Wojtyła : człowiek końca tysiąclecia / Luigi Accattoli ; przekł. Grzegorz Niedźwiedź, Sławomir Klim. - Warszawa : Wydawnictwo Św. Antoniego, 1999

98. Karol Wojtyła : przyjaciel, kardynał, papież / Gabriel Turowski. - Kraków : Biały Kruk, 2007

99. Karol Wojtyła a literatura / Krzysztof Dybciak ; [kalendarium oprac. Katarzyna Dybciak]. - Tarnów : Biblos, [1991]

100. Karol Wojtyła Pielgrzym Absolutu / Giovanni Reale ; tł. Małgorzata Gajda. - Warszawa : Centrum Myśli Jana Pawła II Instytucja Kultury m.st. Warszawy, 2008

101. Kiedy papież prosi o przebaczenie : wszystkie "mea culpa" Jana Pawła II / Luigi Accattoli ; przekł. Anna Dudzińska-Facca. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1999

102. Kiedy świat się zatrzymał : 63 dni w Watykanie z Piotrem Kraśko / rozmawia Marcin Witan. - Katowice : Księgarnia Św. Jacka, 2005

103. Kronika : 25 lat pontyfikatu Jana Pawła II / Grzegorz Polak, Paweł Zuchniewicz. - Kraków : Wydaw. "M" ; Warszawa : Edipresse Polska, 2003

104. Kronika pontyfikatu Jana Pawła II / Grzegorz Polak, Paweł Zuchniewicz. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : Wydawnictwo M ; Warszawa : Edipresse Polska, 2005

105. Kwiatki Jana Pawła II / wybrał i oprac. Janusz Poniewierski ; pomysł i współpr. Jan Turnau. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2009

106. Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II : praca zbiorowa / pod red. Antoniego Jackowskiego i Izabeli Sołjan. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2005

107. Miejsce dla każdego : opowieść o świętości Jana Pawła II / Mieczysław Mokrzycki, Brygida Grysiak. - Kraków : Wydawnictwo "Znak", 2013

108. Miłować ludzką miłość : dziedzictwo myśli Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie / Livia Meliny i Stanisława Grygiela ; tł. Joanna Skoczylas, Krystyna Halat. - Warszawa : Centrum Myśli Jana Pawła II. Instytucja kultury m. st. Warszawy, 2010

109. Młode lata papieża : Lolek / Paweł Zuchniewicz. - Warszawa : Prószyński i S-ka, cop. 2005

110. Młodzi z Janem Pawłem II u progu trzeciego tysiąclecia / Krzysztof Pawlina. - Warszawa : Wydaw. Sióstr Loretanek, 1997

111. Młodzieńcze lata Karola Wojtyły : wspomnienia / red. Juliusz Kydryński. - Kraków : Oficyna Cracovia, 1990

112. Modlitwy i rozważania. Cz. 1, Niedzielna modlitwa Maryjna 1978-1992 / Jan Paweł II ; [zespół red. Paweł Ptasznik i in.]. - Kraków : Wydawnictwo M, cop. 2009

113. Modlitwy i rozważania. Cz. 2, Niedzielna Modlitwa Maryjna 1993-2005 rozważania , modlitwy / Jan Paweł II ; [zespół red.: Paweł Ptasznik et al.]. - Kraków : Wydawnictwo M, cop. 2009

114. "Mój Kraków" : szlakiem Jana Pawła II / [Teresa Kowalik-Gąska]. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2006

115. Mówię o Was i za Was : trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny / Jan Paweł II. - Warszawa : Wydawnictwo Pelikan, 1988

116. Myśl słowiańska Jana Pawła II : zbiór artykułów / Ryszard Łużny ; red. Jan Orłowski, Anna Woźniak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008

117. Myśl społeczna Jana Pawła II : studia i szkice / pod red. Wiesława Piątkowskiego. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN ; Łódź : Uniwersytet Łódzki, 1999

118. Najbardziej lubił wtorki : opowieść o życiu codziennym Jana Pawła II / Mieczysław Mokrzycki, Brygida Grysiak. - Kraków : Wydawnictwo M, cop. 2008

119. Najnowsza historia Kościoła : katolicy i kościoły chrześcijańskie w czasie pontyfikatu Jana Pawła II (1978-2005) / red. Elio Guerriero i Marco Impagliazzo ;[tł. Jacek Partyka]. - Kraków : Wydawnictwo M, cop. 2006

120. Namiot Karola Wojtyły / Marek Skwarnicki. - Warszawa : "Rafael", cop. 2009

121. Nauczanie Papieża Jana Pawła II do więźniów i służb penitencjarnych / red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2006

122. Niezwykły pontyfikat / Maciej Zięba, z ojcem Maciejem Ziębą rozmawia Adam Pawłowicz. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1997

123. Nowe cuda : z archiwum procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II / wybór i oprac. świadectw Aleksandra Zapotoczny. - Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, cop. 2009

124. Nowy porządek wolności : etyka społeczna Jana Pawła II - wizja dla zjednoczonej Europy / pod red. Christopha Böhra i Stephana Raabego ; [tł. z jęz. niem. Magdalena Kurkowska]. - Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana" ; Warszawa : Fundacja Konrada Adenauera, cop. 2007

125. O antropologii Jana Pawła II / pod red. Mariana Grabowskiego. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2004

126. O etyce Karola Wojtyły - uczeń / Tadeusz Styczeń. - Częstochowa : Kuria Metropolitalna, 1997

127. Obecność : Karol Wojtyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim / red. Maria Filipiak, Andrzej Szostek. - Wyd. 2 popr., poszerz. - Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1989

128. Ochrona życia i zdrowia człowieka w nauczaniu Jana Pawła II / red. Jacek W. Czartoszewski. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006

129. Ojciec wszystkich narodów / Grzegorz Polak. - Warszawa : Edipresse, cop. 2004

130. "Ojcze Święty kochamy Ciebie" : dzieci piszą listy do Jana Pawła II / [red. nacz. Lucyna Woźnica]. - Drohiczyn : Kuria Diecezjalna, 2008

131. Opoka, urok i charyzma : Papież Jan Paweł II : anegdoty i wspomnienia / Bernhard Hulsebusch ; przekł. Janina Borowiczowa. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Verbinum - Wydawnictwo Księży Werbistów, 2008

132. Opowiem ci o Janie Pawle II / Joanna Majewska ; il. Dorota Łoskot-Cichocka. - Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg, 2010

133. Osoba i wychowanie : wokół personalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyły Jana Pawła II / Katarzyna Wrońska. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000

134. Ostatni Mohikanie czyli Klasa gimnazjalna Karola Wojtyły / Teofil Bojeś ; Państwowe Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach. - Kraków : Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2000

135. Papieska Warszawa / tekst Paweł Zuchniewicz ; fot. papieskie Ryszard Rzepecki, Grzegorz Gałązka, Tadeusz Sobieraj ; fot. warszawskie Zygmunt Walkowski. - Warszawa : Centrum Myśli Jana Pawła II, 2006

136. Papież i jego generał : nieznane ucieczki Jana Pawła II we wspomnieniach jego "anioła stróża" / Enrico Marinelli ; [przekł. z jęz. wł. Ernest Mirosław]. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, cop. 2007

137. Papież, jakiego nie znamy : piłka nożna, kajaki, narty, góry / Stanisław Stolarczyk. - Warszawa : Adam, 1997

138. Papież Jan Paweł II : biografia / Tad Szulc ; z ang. przeł. Zofia Uhrynowska-Hanasz i Michał Wroczyński. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Prima, 1999

139. Papież Jan Paweł II w polskich i zagranicznych podręcznikach do nauczania historii / Adam Suchoński. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2003

140. Papież końca czasów / Czesław Ryszka. - Bytom : 4K, 1999

141. Papież nieznany : nie opisana dotąd historia wieloletniej przyjaźni, która zmieniła stosunki pomiędzy katolikami i Żydami : drogi życia Jana Pawła II i Jerzego Klugera / Darcy O'Brien ; przeł. Elżbieta Abłamowicz, Hanna Kobylińska. - Warszawa : Jacek Santorski, cop. 1998

142. Papież pielgrzym : Jana Pawła II przesłanie dla świata / pod red. Achille Silvestriniego ; współpr. Jerome M. Vereb; przeł. Ewa Partyga. - Warszawa : Prószyński i S-ka, [2005]

143. Papież z Polski - nasz święty : powieść biograficzna / Paweł Zuchniewicz. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2011

144. Pasterz / Bernard Lecomte ; [tł. Michał Romanek, Helena Sobieraj, Dorota Zańko]. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2006

145. Personalistyczna koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła II / Paweł Kaźmierczak. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2003

146. Pielgrzymka 1999 : dzień po dniu / Janusz Poniewierski. - Kraków : Znak, 1999

147. Pielgrzymka'99 Ojca Świętego Jana Pawła II do ojczyzny 05-17.06.1999 / red. Grzegorz Grochowski. - Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne, 1999

148. Pielgrzymka do Ojczyzny : przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II / wstęp, diariusz i aneksy Ada i Zdzisław Szubowie ; fot. barwne Ryszard Rzepecki. - Wyd. 3. - Warszawa : Pax, 1982

149. Pierwsze dni pontyfikatu Jana Pawła II / Antoni Podsiad, Amelia Szafrańska. - Wyd. 3 przejrz. i uzup. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1983

150. Podróże po Kościele / Marek Skwarnicki. - Paris : Éditions du Dialogue, 1990

151. Podstawy psychologii realistycznej według Karola Wojtyły czyli "Od fenomenu do fundamentu" / Mirosław Harciarek. - Warszawa : Wydawnictwo KOS, 2008.

152. Pokolenie JP2 : przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego / pod red. Tadeusza Szawiela ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008

153. Pokój tobie Polsko : druga pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny : homilie i przemówienia / wstęp, diariusz i oprac. Amelia Szafrańska. - Warszawa : Pax, 1984

154. Pokój tobie, Polsko! Ojczyzno Moja! : znów na polskiej ziemi / Jan Paweł II ; [red. książki: Stanisław Dziwisz, Józef Kowalczyk, Tadeusz Rakoczy]. - [Watykan] : Libreria Editrice Vaticana, 1983

155. Polska - Jan Paweł II / Andrzej Nowak. - Kraków : Kluszczyński, cop. 2001

156. Polska : szlakiem Jana Pawła II / fot. Adam Bujak ; cytaty z homilii Jan Paweł II ; koncepcja książki i grafika Leszek Sosnowski. - Kraków : Biały Kruk, 2008

157. Polska 1999 : przemówienia i homilie / Jan Paweł II ; [red. Krzysztof Kuźnik]. - Warszawa : Katolicka Agencja Informacyjna ; Marki : Michalineum, 1999

158. Pontyfikat : 25 lat / Janusz Poniewierski ; wstęp Józef Tischner. - Kraków : Znak, 2003

159. Pontyfikat dla świata : Jan Paweł II / Tomasz Królak. - Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, 2003

160. Portret Jana Pawła II / Andre Frossard ; przeł. Maria Tarnowska. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1990

161. Pozdrawiam i błogosławię : listy prywatne papieża / Jan Paweł II ; do dr. podał i koment. opatrzył Marek Skwarnicki. - Warszawa : Świat Książki, 2005

162. Praca kluczem polityki społecznej : materiały sympozjum w 25-lecie wydania encykliki Laborem exercens Jana Pawła II / red. Jan Mazur. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2007

163. Prawda jako zasada wychowania : podstawy pedagogii personalistycznej w nawiązaniu do myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Witold Starnawski. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008

164. Prawda zawsze zwycięży : jak papież pokonał komunizm / Bernard Lecomte ; przekł. Elżbieta Teresa Sadowska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005

165. Prezydent, papież, premier : oni zmienili świat / John O'Sullivan ; przeł. Piotr Amsterdamski. - Warszawa : Andrzej Findeisen / A.M.F. Plus Group, 2007

166. Program wychowawczy oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II / Zdzisław Struzik. - Wyd. 4. - Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam, 2010

167. Przekroczyć próg nadziei : Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego / Jan Paweł II. - Wyd. 2. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1994

168. Przewodnik po życiu Karola Wojtyły / Mieczysław Maliński. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1997.

169. Recepcja myśli społeczno-politycznej Jana Pawła II w pismach polskiej inteligencji katolickiej w latach 1989-2005 / Marek Delong. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009

170. Rozum i wiara wobec pytania: kim jestem? / Tadeusz Styczeń. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2001

171. Santo subito : tajemnice świętości Jana Pawła II / Andrea Tornielli ; tł. z jęz. wł. Katarzyna Kubis. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, cop. 2010

172. Słowo poetyckie Karola Wojtyły / Waldemar Smaszcz. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1998

173. Służba prawdzie, wolności i życiu : refleksje nad myślą społeczną Jana Pawła II / red. Ewa Albińska, Stanisław Fel. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008       

174. Spisek na życie Papieża / Paul B. Henze ; [tł. z ang. Waldemar Kedaj]. - Warszawa : Wydawnictwo Fakt, 1991

175. Spotkania z Wujkiem Karolem / Leon Knabit ; wstęp Stanisław Dziwisz. - Kraków : Znak, 1999

176. Strzały na placu Świętego Piotra / Eugeniusz Guz. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987

177. Śladami Jana Pawła II : 104 pielgrzymki : 1978-2005 / Marek Latasiewicz. - Kraków : Albatros, 2005

178. Ślady : świat o Janie Pawle II / Tomasz Królak, Grzegorz Szuplewski. - Częstochowa : Święty Paweł, 2003

179. Świadectwo / Stanisław Dziwisz w rozmowie z Gian Franco Svidercoschim ; [przekł. Magdalena Wolińska-Riedi]. - Warszawa : Przemysław Hauser ; Poznań : TBA Komunikacja Marketingowa, 2007

180. Świadek / z abp. Tadeuszem Gocłowskim rozmawia Adam Hlebowicz. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2008

181. Święty Ojciec Pio i Jan Paweł II w nurcie Bożego Miłosierdzia / Zenon Ziółkowski. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam, 2005

182. Tajemnica papieża / Dariusz Tomasz Lebioda. - Wyd. 2 popr. i poszerz. - Bydgoszcz : Instytut Wydawniczy "Świadectwo", 1997

183. Testament / Jan Paweł II. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, 2005

184. Testament Jana Pawła II. Pożegnanie / [fot. Ryszard Rzepecki, Krzysztof Rzepecki, Wojciech Szczygielski]. - Warszawa : Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, [2005]

185. Trzecia tajemnica : kulisy zamachu na Papieża / Nigel West ; przeł. Michał Przeczek. - Warszawa : Wydawnictwo Wołoszański, 2002

186. Trzema drogami nadziei : opowieść o wędrówkach Karola Wojtyły / Bohdan Urbankowski. - Warszawa : Wydawnictwo von borowiecky, cop. 2002

187. Twórczość Karola Wojtyły : materiały z sesji zorganizowanej z okazji 46 Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu / pod red. Zbigniewa Władysława Solskiego. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1998

188. Uśmiech Jana Pawła II / Kazimierz Pielatowski. - Wyd. 2. - Poznań : Towarzystwo Chrystusowe Hlondianum, 1997

189. Uzdrowiciel : Jan Paweł II / Andreas Englisch ; przekł. Paulina Filippi-Lechowska. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici, 2012

190. VII  pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny / oprac. Jan Jerzy Górny. - Olsztyn : Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej, 1999

191. Wczesna poezja Karola Wojtyły : Pieśń o Bogu Ukrytym / Ewelina Szumska. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2009

192. Wdzięczność i zobowiązanie : myśl Jana Pawła II źródłem inspiracji współczesnego środowiska akademickiego / pod red. Czesława Kustry. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009

193. Wezwano mnie z dalekiego kraju / Mieczysław Maliński. - Wyd. 6. - Wrocław : TUM - Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1996

194. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 1, A / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2003

195. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 10, G-H / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2004].

196. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 11, H-I / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2004]

197. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 12, I-J / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2004]

198. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 13, J-K / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2004]

199. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 14, Ka-Ki / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2004]

200. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 15, Kl-Kr / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2004.

201. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 16, Kr-Kl / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2004]

202. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 17, L-Ł / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2004]

203. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 18, Ł-M / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2004

204. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 19, Ma-Mę / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2004]

205. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 2, A-B / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2003]

206. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 20, Mę-My / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2004]

207. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 21, Na-Ni / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2004]

208. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 22, Ni-Os / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2004]

209. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 23, Os-Pa / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2004]

210. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 24, Pa-Po / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2004]

211. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 25, Po-Q / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2004]

212. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 26, Ra-Ro / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2004]

213. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 27, Ro-Sa / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2004]

214. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 28, Sa-Sk / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2004]

215. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 29, Sk-St / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2004]

216. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 3, B-C / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2003]

217. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 30, St-Ta / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2004]

218. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 31, Ta-Tr / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2004]  

219. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 32, Tr-V / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2004]

220. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 33, V-Wi / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2004]

221. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 34, Wi-Wo / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2004]

222. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 35, Wó-Ze / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2004.

223. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 36, Ze-Ż / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2004]

224. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 4, C / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2003].

225. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 5, C-D / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2003]

226. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 6, D-E / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2003]

227. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 7, E-F / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wdawnictwo Edipresse Polska, [2003]

228. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 8, F-G / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2003]

229. Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 9, G / [red. nacz. Grzegorz Polak ; teksty haseł Grzegorz Polak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska, [2003]

230. Wikary z Niegowici : ksiądz Karol Wojtyła / Jarosław Cielecki. - Częstochowa : Kuria Metropolitalna, 1996

231. Wojtyła / Adam Bujak fot., Michał Rożek tekst. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2005

232. Wojtyła a kobiety : jak zmienia się Kościół / Ted Lipien ; z ang. przeł. Jan Kabat. - Warszawa : Świat Książki, 2010

233. Wojtyłowie : papieski ród / Tadeusz Pulcyn ; [współpr. Monika Kwiatkowska]. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse, 2005

234. Wokół "Tryptyku rzymskiego" Jana Pawła II / red. ks. Alfred Marek Wierzbicki. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2003

235. Wstańcie, chodźmy! / Jan Paweł II ; fot. Adam Bujak. - Kraków : Biały Kruk : Wydaw. Św. Stanisława BM, 2004

236. Wujek Karol : kapłańskie lata Papieża / Paweł Zuchniewicz. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2008

237. Wy jesteście moją nadzieją : [fragmenty przemówień Jan Pawła II do młodzieży 1978-1985]. Cz. 1, 16.10.1978 - Wielkanoc 1980 r. Cz.2, kwiecień 1980 - grudzień 1985 / D. Alimenti, A. Michelini ; z jęz. włosk. tł. i przygotował do druku Kazimierz Szczerba ; wybór i oprac. [cz. 2] Tadeusz Żeleźnik. - Cz. 1 wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie, 1987

238. Wy jesteście nadzieją świata : Jan Paweł II do młodych / wybór Anna Wojciechowska. - Kraków : Wydawnictwo Salwator, cop. 2008

239. Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej : przesłanie moralne kościoła : w 25 rocznicę adhortacji apostolskiej Jana Pawła II "Familiaris consortio" / red. Krzysztof Jeżyna, Tadeusz Zadykowicz. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008

240. Wychowawcze konteksty myśli Karola Wojtyły : rzecz dla pedagogów / Beata Ecler-Nocoń. - Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2009

241. Wzgórze Watykanusa / Kazimierz Sidor. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 1985

242. Z Karolem Wojtyłą wędrowanie po Polsce : przewodnik / pod red. Tadeusza Szymy ; [teksty Andrzej Datko et al.]. - Warszawa : Polska Agencja Informacyjna, 2002

243. Z Wadowic do Rzymu : dzieje życia Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Dominique Bar, Louis-Bernard Koch, Guy Lehideux ; tł. z fr. Anna Garycka. - Kraków : Biały Kruk, 2004

244. Zagrajmy dla Papieża : zbiór scenariuszy poświęconych postaci Ojca Świętego Jana Pawła II / red. Teresa Król. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2003

245. Zamach na papieża / Eugeniusz Guz. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983

246. Ziemski los człowieka : Jana Pawła II myśl o pracy / Jerzy W. Gałkowski. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2004

247. Znaleźć źródło : twórczość literacka Karola Wojtyły - Jana Pawła II / pod red. Zbigniewa Andresa, Jolanty Pasterskiej. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005

 

 

ROZDZIAŁY  Z KSIĄŻEK

1. Apel papieski / Renata Drewniak // W:  W hołdzie Janowi Pawłowi II : scenariusze okolicznościowe. - Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2006. - S. 65-67

2. "Człowiek nie może żyć bez miłości..." / Dorota Luber // W: W hołdzie Janowi Pawłowi II: scenariusze okolicznościowe. - Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2006. - S. 100-109

3. Dla Polski i świata / Anna Michalik // W: Zagrajmy dla Papieża : zbiór scenariuszy poświęconych postaci Ojca Świętego Jana Pawła II / red. Teresa Król. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2003. - S. 70-74

4. Droga do świętości / oprac. Hanna Stypułkowska // W: Szukałem was... : inscenizacje na Dzień Papieski.- Włocławek : Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 2005. - S. 13-24

5. Droga Karola Wojtyły do kapłaństwa / Dorota Luber // W: W hołdzie Janowi Pawłowi II : scenariusze okolicznościowe. - Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2006. - S. 91-99

6. Droga krzyżowa z Ojcem Świętym / Agnieszka Mała // W: W hołdzie Janowi Pawłowi: scenariusze okolicznościowe. - Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2006 . - S. 115-121

7. "Habemus Papam" / oprac. Krystyna Kuszczyńska // W: Szukałem was... : inscenizacje na Dzień Papieski. - Włocławek : Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 2005. - S. 25-29

8. Jan Paweł II - wzór godny naśladowania / Anna Małgorzata Jarocińska // W: W hołdzie Janowi Pawłowi II : scenariusze okolicznościowe. - Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2006. - S. 42-46

9. Jan Paweł II a wielokulturowość : bibliografia / Wanda Golec // W: Idąc na cały świat / red. Edward Jarmoch. - Drohiczyn : Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe : Kuria Diecezjalna, 2013. - S. 483-487

10. Janie Pawle II, pozostań w naszych sercach / Bożena Grabowska, Hanna Stypułkowska, Emilia Grądzka // W: W hołdzie Janowi Pawłowi II : scenariusze okolicznościowe. - Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2006. - S. 47-51

11. "Nie bój się, wypłyń na głębię" / oprac. Beata Wojtasik // W: Szukałem was... : inscenizacje na Dzień Papieski. - Włocławek : Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 2005. - S. 59-63

12. Nie lękajcie się" / oprac. Renata Bąk // W: Szukałem was... : inscenizacje na Dzień Papieski. - Włocławek : Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 2005. - S. 53-58

13. Niezwykła opowieść - krótka biografia Papieża Polaka / Joanna Borowicz // W: Nieść dobrą nowinę : scenariusze katechetyczno-ewangelizacyjne dla dzieci i młodzieży / [red. Elżbieta Kondrak i Bogusław Nosek]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009. - S. 84-98

14. O chłopcu, któremu papież przywrócił nadzieję / Jerzy Bartoszek // W: W hołdzie Janowi Pawłowi II : scenariusze okolicznościowe. - Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2006 II. - S. 19-26

15. Od Wadowic do Stolicy Piotrowej / Bożena Grabowska, Hanna Stypułkowska // W: W hołdzie Janowi Pawłowi II : scenariusze okolicznościowe. - Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2006. - S. 52-54

16. Pamiętamy... / Anna Jóźwik // W: W hołdzie Janowi Pawłowi II : scenariusze okolicznościowe. - Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2006. - S. 36-41

17. Pamiętamy o Tobie, Ojcze... / Maria, Paweł Wawrzyniakowie // W: W hołdzie Janowi Pawłowi II : scenariusze okolicznościowe. - Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2006. - S. 15-18

18. Pamiętny dzień / oprac. Iwona Falkowska // W: Szukałem was... : inscenizacje na Dzień Papieski. - Włocławek : Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 2005. - S. 43-51

19. Papież młodzieży / oprac. Hanna Stypułkowska, Bożena Grabowska // W: Szukałem was... : inscenizacje na Dzień Papieski. - Włocławek : Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 2005. - S. 83-93

20. Papież spraw ludzkich : montaż poetycko-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak // W: Wszystko gra : wybór materiałów repertuarowych "Biblioteki w Szkole" / [red. Katarzyna Świderska-Nowicka]. - Warszawa : Agencja Sukurs, 2007. - S. 258-261

21. Przy stole o Janie Pawle II / Urszula Moskalik // W: W hołdzie Janowi Pawłowi II : scenariusze okolicznościowe. - Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2006. - S. 7-14

22. Rozmowa / oprac. M. Rosiak // W: Szukałem was... : inscenizacje na Dzień Papieski. - Włocławek : Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 2005. - S. 65-71

23. Szukałem Was... / Bożena Grabowska // W: W hołdzie Janowi Pawłowi II : scenariusze okolicznościowe. - Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2006. - S. 55-58

24. To, co we mnie niezniszczalne, trwa! : montaż poetycko-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak // W: Wszystko gra : wybór materiałów repertuarowych "Biblioteki w Szkole" / [red. Katarzyna Świderska-Nowicka]. - Warszawa : Agencja Sukurs, 2007. - S. 262-264

25. Totus Tuus - Cały Twój / oprac. Hanna Stypułkowska // W: Szukałem was... : inscenizacje na Dzień Papieski. - Włocławek : Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 2005. - S. 121-130

26. "Ty pójdziesz za Mną" : scenariusz przedstawienia na święto patronalne szkoły, poświęcony postaci papieża Jana Pawła II / Renata Chodacka, Letycja Jadwiga Wanarska // W: Nim dzień na dobre się obudzi : scenariusze uroczystości szkolnych dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej / red. prowadzący Teresa Król. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2004. - S. 41-48

27. Tyś na polskiej ziemi wyrósł / Alicja Walerian // W: Zagrajmy dla Papieża : zbiór scenariuszy poświęconych postaci Ojca Świętego Jana Pawła II / red. Teresa Król. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2003 . - S. 42-48

28. W oknie mojego Pana / Aleksandra Cieszyńska // W: W hołdzie Janowi Pawłowi II : scenariusze okolicznościowe. - Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2006. - S. 68-90

29. Wielki rodak - papież Jan Paweł II / Ewa Szajnik, Marzena Fahner, Ewa Kamińska // W: W hołdzie Janowi Pawłowi II : scenariusze okolicznościowe. - Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2006 . - S. 27-35

30. Współpraca rodziny i szkoły w myśli społecznej Jana Pawła II / Anastazja Sorkowicz // W: Współczesna rodzina : dylematy teorii i praktyki pedagogicznej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Janusza Stanka i Wojciecha Zająca. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011. - S. 94-105

31. Wychowanie w rodzinie - w nauczaniu Jana Pawła II (wybrane zagadnienia) / Anastazja Sorkowicz // W: Rodzina : historia i współczesność : studium monograficzne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. - S. 47-53

32. Wzgórze w krainie Moria / Mirosława Tobiś // W: W hołdzie Janowi Pawłowi II : scenariusze okolicznościowe. - Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2006. - S. 110-114

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. A jednak nie cały umieram, to, co we mnie niezniszczalne, trwa : scenariusz słowno-muzyczny na Dzień Papieski / Lidia Jurek // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 9, s. 26-28

2. Aksjologiczne podstawy kultury w wypowiedziach Jana Pawła II / Anastazja Seul // Polonistyka. - 2008, nr 8, s. 15-18

3. Aktualność pedagogii Jana Pawła II / Witold Starnawski // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 4/5, s. 9-13

4. Autorytet Jana Pawła II w wychowaniu dziecka / Katarzyna Olbrycht // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 5-7

5. "Bądźcie światłem..." : cykl lekcji wychowawczych dla uczniów klas 3 gimnazjum lub 1 klas szkół ponadgimnazjalnych, oparty na nauczaniu Jana Pawła II, głoszonym w Orędziach do Młodych Całego Świata z okazji Światowych Dni Młodzieży / Renata Chrzanowska // Wychowawca. - 2005, nr 5, s. 12-15

6. Co wiemy o Janie Pawle II? : turniej wiedzy / Maria Adamina Chmura // Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 28-29

7. Człowiek pracy w nauczaniu Jana Pawła II / Edward Jarmoch // Drohiczyński Przegląd Naukowy. - 2009, nr 1, s. 69-79

8. Czytając encykliki Papieża Jana Pawła II / wybór i opracowanie Zbigniew Cendrowski // Lider. - 2011, nr 5, s. 19-29

9. Dialogi z tradycją : sugestie metodyczne / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 58-59

10. Doświadczenie wiary : adaptacje filmowe i radiowe dramatów Karola Wojtyły / Zbigniew Trzaskowski // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 1, s. 7-24

11. Droga do jasności : rozwój umiejętności komunikacyjnych w pisarstwie Karola Wojtyły/Jana Pawła II / Krzysztof Dybciak // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 6-10

12. Dziecko jako osoba w nauce Jana Pawła II / Czesław Adam Kustra // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 13-20

13. Elementy wychowania chrześcijańskiego w nauczaniu Jana Pawła II / Urszula Krystyna Piwowar // Wychowawca. - 2005, nr 10, s. 5-9

14. Geograficzne aspekty podróży-pielgrzymek Jana Pawła II / Jerzy Wrona // Geografia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 14-20

15. Godność i prawa człowieka w nauczaniu społecznym Jana Pawła II / Ryszard Rosa // Drohiczyński Przegląd Naukowy. - 2009, nr 1, s. 115-135

16. Godność i wartość życia w nauczaniu Jana Pawła II / Wanda Półtawska // Wychowawca. - 2011, nr 3, s. 8-11

17. Historia Karola Wojtyły: konkurs czytelniczy przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Agnieszka Witwer // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 4, s. 21

18. Integralne wychowanie osoby konsekwencją przyjmowania "antropologii adekwatnej" / Alina Rynio // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 20-25

19. Istotowy związek człowieka z kulturą w ujęciu Jana Pawła II / Zofia J. Zdybicka // Drohiczyński Przegląd Naukowy. - 2009, nr 1, s. 59-79

20. Jan Paweł II - nauczyciel i wychowawca / Magdalena Gutowska // Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 30

21. Jan Paweł II - Papież dzieci / Maciej Bartnikowski // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 32-34

22. Jan Paweł II - scenariusze inscenizacji / Alina Szczepankiewicz // Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 31

23. Jan Paweł II : Fama sanctitatis, fama signorum / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 3, s. 23-25

24. Jan Paweł II i tajemnica krzyża / Marek Dziewiecki // Wychowawca. - 2006, nr 4, s. 5-6

25. Jan Paweł II o młodych dla młodych / Danuta Bula // Język Polski w Gimnazjum. - 2013/2014, nr 3, s. 83-90

26. Jan Paweł II o stanie wojennym / Andrzej Zwoliński // Wychowawca. - 2006, nr 12, s. 16-17

27. Jan Paweł II wobec kryzysu środowiska / Leszek Kożuchowski // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 55-57

28. Jan Paweł II wobec mediów / Janusz Morbitzer // Wychowawca. - 2008, nr 12, s. 7-9    

29. Jana Pawła II koncepcja sportu / Zbigniew Dziubiński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 4, s. 10-17

30. Jeszcze jedno wspomnienie : scenariusz apelu w 4. rocznicę śmierci Jana Pawła II / Anna Wiśnios // Wychowawca. - 2009, nr 4, s. 24

31. Język poetycki Karola Wojtyły wobec tradycji romantyków / Anna Kozłowska // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 20-25

32. Kaplica, która czeka na owoc twego widzenia! : o "Medytacjach nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej Jana Pawła II" / Alicja Krawczyk // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 1, s. 8-11

33. Każdego człowieka czeka w życiu walka duchowa : scenariusz z okazji kanonizacji papieża Polaka : scenariusz zawiera przesłania Jana Pawła II do młodzieży. Przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 3, s. 25-27

34. "Kielich światła..." : scenariusz wieczoru poezji Jana Pawła II / Grażyna Czebanyk, Władysława Janik // Wychowawca. - 2005, nr 10, s. 14-17

35. Kiełkujące pokolenie Jana Pawła II / Jadwiga Jastrząb, Małgorzata Zaleska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, dod. Wkładka Metodyczna, s. I-III

36. Lekcja katechezy z wykorzystaniem listu Papieża Jana Pawła II do dzieci / Anna Kaszczuk // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, dod. Wkładka Metodyczna, s. VIII-X

37. Listy do Ojca Świętego / Maria Wróż // Polonistyka. - 2006, nr 1, s. 58-59

38. Małżeństwo i rodzina jako wspólnota osób w nauczaniu bł. Jana Pawła II / Roland Manowski-Słomka // Nauczyciel i Szkoła. - 2011, nr 2, s. 63-73

39. "...mieć dobre i czyste serca" : scenariusz dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum / s. Ewelina - Renata Szczyrba, Krystyna Madura // Wychowawca. - 2006, nr 7/8, s. 22-23

40. Miłość a dobro w nauczaniu Jana Pawła II, w badaniach lingwistów, filozofów / Dorota Połowniak-Wawrzonek // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 4, s. 39-45

41. Miłość mi wszystko wyjaśniła : scenariusz poświęcony pamięci Jana Pawła II / Bogumiła Pińczuk // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 9, s. 23-25

42. Misja rodziny / Janusz Skrzypek // Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 12-13

43. Mistrz dialogu / Wanda Mikicka // Wychowawca. - 2008, nr 6, s. 8-9

44. Młodzi nadzieją Papieża / Barbara Bachurek // Wychowawca. - 2005, nr 10, s. 10-13

45. Młodzież nadzieją Jana Pawła II / Andrzej Gretkowski // Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 7-10

46. Mocarz Ducha zamieszkał w niebie : peryfrazy ornamentacyjne i eufemizacyjne w prasie / Magdalena Hodalska // Język Polski. - 2010, z. 3/4, s. 302-309

47. Myśl Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie / Tadeusz Syczewski // Drohiczyński Przegląd Naukowy. - 2009, nr 1, s. 136-146

48. Nadawca i odbiorca w listach prywatnych Jana Pawła II do Marka i Zofii Skwarnickich / Przemysław Wiatrowski // Poradnik Językowy. - 2007, z. 3, s. 13-24

49. Nauczanie Jana Pawła II inspiracją pracy wychowawczej / Jadwiga Jastrząb, Laurencja Lewandowska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, dod. Wkładka Metodyczna, s. IV-VII

50. Nauczyciel do nauczycieli // Przegląd Oświatowy. - 2005, nr 8, s. 6-7

51. Nauczyciel wobec zmiany kulturowej a poszukiwanie prawdy o dobru w kontekście myśli Karola Wojtyły / Beata Ecler-Nocoń // Chowanna. - 2013, T. 2, s. 119-129

52. Nazywanie Jana Pawła II w polskiej telewizji / Przemysław Wiatrowski // Język Polski. - 2006, nr 5, s. 329-337

53. "Nie bójcie się" : młodzież : pedagogika / Wiesław Theiss // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 37

54. "Nie lękajcie się..." : konkurs międzyklasowy o Ojcu Świętym Janie Pawle II / Urszula Konefał // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 22-24

55. "Nie lękajcie się! : scenariusz o Janie Pawle II / Agnieszka Stawowska // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 3, s. 24-27

56. Nie pozwólcie umrzeć nadziei / Halina Mol, Iwona Pasławska-Smęder, Małgorzata Wątkowska // Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 29-30

57. Niezwykła historia Lolka : konkurs czytelniczy : przeznaczony dla uczniów klas III i IV szkoły podstawowej / Agnieszka Witwer // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 4, s. 20

58. Niezwykły pielgrzym : scenariusz przedstawienia poświęconego Janowi Pawłowi II / Katarzyna Banach // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 3, s. 21-22

59. Niezwykły pielgrzym : scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II (18 V 1920-2 IV 2005) / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 20-22

60. Norwid czytany w gimnazjum / Wioletta Żórawska // Polonistyka. - 2011, nr 9, s. 51-57

61. O "nie-byciu-wolnym" czyli Rozumienie wolności w homiliach Jana Pawła II / Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, Marta Wrześniewska-Pietrzak // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 50-57

62. O pedagogice i pedagogii Jana Pawła II / Nella Grigoriewna Nyczkało // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, nr 3, s. 45-56

63. O perswazyjności w tekstach Jana Pawła II / Anna Pajdzińska // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 36-42

64. Obrońca świętości życia i rodziny / Wanda Półtawska // Wychowawca. - 2012, nr 3, s. 5-7

65. Od Jędrzeja Śniadeckiego do Karola Wojtyły : zdrowotne walory ruchu na łonie natury / Feliks Rochowicz // Lider. - 2008, nr 1, s. 16-17

66. Oddany wszystkim i każdemu z osobna : scenariusz wieczornicy poświęconej Janowi Pawłowi II / Wioletta Rafałowicz // Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 27-29

67. Odwołania do "Hymnu o miłości" św. Pawła w tekstach Jana Pawła II / Dorota Połowniak-Wawrzonek // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 4, s. 7-11

68. Ojciec Święty, Jan Paweł II o sporcie, rekreacji i turystyce / Marian Bukowiec // Lider. - 2007, nr 10, s. 4-5

69. Ojcowskie upomnienie rodaków przez Jana Pawła II / Jan Śledzianowski // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4-5, s. 38-41

70. Okolicznościowe lekcje języka polskiego : (projekt metodyczny) / Iwona Morawska // Język Polski w Szkole 4-6. - 2005/2006, nr 4, s. 22-34

71. Okolicznościowe lekcje języka polskiego : projekt metodyczny dla klas gimnazjalnych / Iwona Morawska // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 4, s. 12-24

72. Onimiczny kształt Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II / Władysław Makarski // Język Polski. - 2005, z. 3, s. 161-170

73. Opowieść o niezwykłym człowieku : (scenariusz widowiska o Janie Pawle II - w rocznicę śmierci lub urodzin) / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 40-46

74. Papież Pokoju / Barbara Czarny [et al.] // Wychowawca. - 2007, nr 10, s. 26-27

75. Pedagogia dorastania - pedagogia służby - pedagogia śmierci : homilia podczas Mszy św. w dniu pogrzebu Ojca Świętego Jana Pawła II / Jerzy Bagrowicz // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 5-8

76. Personalistyczny wymiar wychowania : z nauczania Jana Pawła II / Wojciech Drzeżdżon // Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 5-7

77. "Pieśni-przeczucia" : młodzieńcze poezje Karola Wojtyły / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 30-35

78. Podziękowania dla "Wychowawcy Świata" / Joanna Bubicz // Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 1/2, s. 67-74

79. Pojęcie prawdy w rozważaniach uniwersyteckich Papieża Jana Pawła II / Cyprian Rogowski // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 30-31

80. Pokolenie JP 2 - rzeczywistość czy konstrukt? / Mira Prajsner // Remedium. - 2006, nr 5, s. 20

81. Pokój wam... - Jan Paweł II w Japonii (1981r.) / Wiesław Theiss // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 4/5, s. 27-32

82. Pontyfikat Jana Pawła II jako czas wychowania do wolności / Jarosław Horowski // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 4/5, s. 19-26

83. Porządek praw i wolności / Natalia Maria Ruman // Wychowawca. - 2013, nr 4, s. 10-12

84. Potrzeba naszych czasów : koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła II / Krystyna Solińska // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 8, s. 5-6

85. Poza słowem Słowo : fenomenologia Jana Pawła II / Anna Grzegorczyk // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 16-19

86. Pożegnania : Jan Paweł II 1920-2005 / Sławomir Broniarz [et. al.] // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 14, s. 2-3

87. Prawda jako wartość w wychowaniu : zarys problematyki w świetle nauczania Jana Pawła II / Stanisław Chrobak // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 26-29

88. Problematyka ekologiczna w myśli Jana Pawła II / Stanisław Jaromi // Aura. - 2005, nr 7, s. 4-6

89. Przebaczająca miłość Jana Pawła II / Paweł Czerwiński // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 3-5

90. "Przecież nie cały umieram. To, co we mnie niezniszczalne, trwa" : scenariusz inscenizacji poświęconej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II / Anna Zawalska // Wychowawca. - 2005, nr 5, s. 8-11

91. Przed "Sklepem z Aniołami" : scenariusz przedstawienia ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II / Małgorzata Nawrocka // Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 22-26

92. Przesłania Jana Pawła II : scenariusz przedstawienia dla uczniów gimnazjum / Lucyna Babicka // Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 20-21

93. Przesłania Jana Pawła II do więźniów podczas pobytu we włoskich zakładach karnych / Sylwester Bębas // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 1/2, s. 10-16

94. Przesłanie Jana Pawła II do ludzi sportu / Zbigniew Dziubiński // Lider. - 2011, nr 5, s. 7-18

95. Przestrzeń i granice wolności / Marta Wrześniewska- Pietrzak // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 60-62

96. Przyjaciel ludzi dużych i małych - wspomnienia dedykowane pamięci Papieża Jana Pawła II : scenariusz montażu słowno-muzycznego / Ewa Joanna Łapińska, Beata Wróblewska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 5-7

97. Rekreacja w życiu Ojca Świętego / Bronisław Fidelus // Lider. - 2011, nr 5, s. 4-5

98. Retoryka tekstów Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Kazimierz Ożóg // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 43-49

99. Rola i zadania nauczyciela i wychowawcy w dzisiejszych czasach w świetle nauczania Jana Pawła II / Ireneusz Celary // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 1/2, s. 9-18

100. Różne oblicza biedy w nauczaniu Jana Pawła II / Jan Piwowarczyk // Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 14-15

101. Sacrum w poezji Karola Wojtyły / Maria Kabata // Język Polski. - 2007, nr 3, s. 182-188

102. SANTO SUBITO! : scenariusz poświęcony Janowi Pawłowi II w związku z kanonizacją 27 kwietnia 2014 r. / Maria Mojzesowicz // Wychowawca. - 2014, nr 4, s. 25-28

103. Santo subito : scenariusz słowno-muzyczny w drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 3, s. 23-25

104. ...słowa Ciebie wynoszą z ukrycia : o słowie i Słowie w literackiej twórczości Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Mirosława Ołdakowska-Kuflowa // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 12-15

105. Słowo jest nadzieją świata - scenariusz scenki dialogowej dla młodzieży / Małgorzata Pietrzak // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 4/5, dod. Wkładka Metodyczna, s. I-III

106. Sport i olimpizm w nauczaniu Jana Pawła II / Krzysztof Zuchora, Kajetan Hądzelek // Kultura Fizyczna. - 2006, nr 5/6, s. 3-6

107. Spotkanie z Janem Pawłem II : scenariusz zajęć dla sześciolatków / Jadwiga Daniek-Salawa // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 4, s. 62-63

108. Spotkanie z Ojcem Świętym : inscenizacja dla szkoły podstawowej i gimnazjum / Marzena Wójtowicz // Wychowawca. - 2009, nr 7/8, s. 14-16

109. Spotkanie z Papieżem : scenariusz uroczystości dla szkoły podstawowej / Marzanna Lamch // Wychowawca. - 2009, nr 10, s. 24-26

110. Szkoły Karola Wojtyły / Piotr Giertych // Wychowawca. - 2007, nr 10, s. 18-19

111. "Szukałem was, teraz wy przyszliście do mnie" : Sługa Boży Jan Paweł II wobec młodych / Jerzy Bagrowicz // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 6, s. 3-5

112. Święte Człowieczeństwo / Piotr Kowalczuk // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 8, s. 3-4

113. Tajemnica Przejścia według Jana Pawła II : scenariusz zaduszkowy / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 9, s. 29-30

114. Taki jestem... : anegdoty o Papieżu / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 3, s. 31-33

115. Te Deum za beatyfikację / Kazimierz Denek // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 4/5, s. 4-8

116. Terapia poprzez słowo - na podstawie pism Jana Pawła II do rodziny / Elżbieta Marczewska // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 4/5, s. 46-49

117. To co we mnie niezniszczalne trwa! - Jan Paweł II : montaż poetycko - muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 4, s. 26-27

118. Troski moralne w kontekście nauczania Jana Pawła II. Cz. 2 / Andrzej Wojciechowski // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 6, s. 10-14

119. Trudne piękno w twórczości Jana Pawła II / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. - 2008, nr 7, s. 18-25

120. "Tryptyk rzymski" czyli Tajemnica słowa / Małgorzata Pietrzak // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 4/5, s. 32-37

121. Uczestnictwo a pedagogika : edukacyjna perspektywa kategorii "uczestnictwa" u Karola Wojtyły / Mariusz Tabulski // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 47-51

122. Umarł Papież / Andrzej Wojciechowski // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 34-36

123. Vere papa mortuus est! / Zbigniew Dziubiński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 5, s. 4-6

124. W Ojczyźnie serce me zostało... : scenariusz słowno-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 2, s. 22-24

125. Wartości sportu - w nauce Jana Pawła II / Marta Łazar // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 10, s. 44-46

126. Wieczór Jana Pawła II / Marzanna Lamch // Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 27-28

127. Wielki Polak - Karol Wojtyła : (scenariusz zajęć dla klasy 1) / Elżbieta Jaworska-Sęk // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 10, s. 14

128. Wizyta Apostolska Jana Pawła II w Siedlcach / Anna Jaworek // Prace Archiwalno-Konserwatorskie. - 2008, z. 16, s. 151-177

129. Wolność miarą godności człowieka / Maria Madejowa // Wychowawca. - 2013, nr 4, s. 5-8

130. Wybrane myśli Jana Pawła II o niepełnosprawności człowieka w kontekście paradygmatów w pedagogice specjalnej / Czesław Kosakowski // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 42-43

131. Wychować pokolenie Jana Pawła II / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 51-54

132. Wychowanie do idei według Jana Pawła II / Małgorzata Jałocho // Remedium. - 2005, nr 4, s. 1-3

133. Wychowanie dzieci we wspólnocie rodzinnej w naukach Jana Pawła II / Henryk Cudak // Pedagogika Rodziny. - 2006, nr 1, s. 19-27

134. Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II / Jan Niewęgłowski // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 8-9

135. Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 30

136. Wychowanie w pedagogii Jana Pawła II (1920-2005) : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2011, nr 10, s. 42-49

137. Wychowanie "wyobraźni miłosierdzia" w ujęciu Jana Pawła II / Marian Nowak // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 6, s. 6-8

138. Wychowawcza funkcja Słowa : Jan Paweł II do niechrześcijan i o niechrześcijanach / Eugeniusz Sakowicz // Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 26-29

139. Wymiary teorii i praktyki w pedagogice w ujęciu Karola Wojtyły / Marian Nowak // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 10-13

140. Z miłością, bez lęku : szkic do psychologii nauczania Jana Pawła II / Maria Jarymowicz // Charaktery. - 2005, nr 6, s. 56-57

141. Zdrowie i miłość / Andrzej Pawłucki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 6/7, s. 4-7

142. Zdrowotne walory ruchu na łonie natury : od Jędrzeja Śniadeckiego do Karola Wojtyły / Feliks Rochowicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 10, s. 9-12

143. Związki zawodowe w nauczaniu papieża / Danuta Protasiuk // Drohiczyński Przegląd Naukowy. - 2009, nr 1, s. 99-107

144. Żegnaj patronie : szkoły im. Jana Pawła II / Witold Salański // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 15, s. 4

145. "Życie, miłość, przemijanie... śmierć" : o istocie człowieczeństwa według Jana Pawła II - budowanie systemu wartości uczniów liceum / Ilona Podleśna // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, dod. Wkładka Metodyczna, s. X-XII

 

 

ZBIORY AUDIOWIZUALNE /filmy, dokumenty elektroniczne, dokumenty dźwiękowe, książki mówione/

1. Bóg bogaty w miłosierdzie [Film] : pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny - 2002. - Warszawa : Telewizja Polska, 2005

2. Cały dla Ciebie [Film] / scen. i real. Andrzej Baczyński, Tadeusz Szyma. - Warszawa : Telewizja Polska, 1998

3. Czeka was droga! [Książka mówiona] : Jan Paweł II do młodzieży. - Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop. 2005

4. Gdy świat wstrzymał oddech [Film] : uroczystość mszy świętej pogrzebowej Ojca Świętego Jana Pawła II. - Warszawa : ITI Film Studio, [2005?]

5. Jan Paweł II - encykliki [Dokument elektroniczny]. - Sosnowiec : PPUH Viki, [post 000]

6. Jan Paweł II - homilie [Dokument elektroniczny]. - Sosnowiec : PPUH Viki, [post 2000]

7. Jan Paweł II - wielki syn narodu polskiego [Dokument elektroniczny] : listy. - Sosnowiec : PPUH Viki, [post 2000]

8. Jan Paweł II [Film] : budowniczy mostów / scen. Allen Honigberg. - Warszawa : Imperial CinePix, [2006?]

9. Jan Paweł II [Film] : człowiek, który zmienił świat / scen. i reż. Terence McKenna. - Wrocław : HAGI Film i Video, cop. 2005

10. Jan Paweł II [Film] : historia papieża Polaka. - Warszawa : Monolith Video, [2008?]

11. Jan Paweł II [Film] : nieustający Sługa Boży. - Warszawa : MediaWay, cop. 2005

12. Jan Paweł II [Książka mówiona] / Jan W. Góra. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2008

13. Jan Paweł Wielki. Cz. 1 i 2 [Film] : biografia. - Warszawa : Telewizja Polska ; Wrocław : HAGI Film i Video, cop. 2005

14. Jestem z wami [Film]. - Warszawa : Telewizja Polska, 1997-2006

15. Karol - człowiek, który został papieżem [Film] / scen. i reż. Giacomo Battiato. - Warszawa : TiM, [post 2005]

16. Karol [Film] : papież, który pozostał człowiekiem / scen. i reż. Giacomo Battiato. - Włochy : Taodue Film, cop. 2005

17. Lolek [Film] : dzieciństwo i młodość Karola Wojtyły / reż. i scen. Joanna Maro. - [Kraków] : Tygodnik Powszechny, 2008

18. Lolek [Film] : osobliwy portret Jana Pawła II / reż. Alessio Ferraro, Paolo Mondani ; scen. Igor Francescato. - Włochy : H24 TV Agency, cop. 2005

19. Musicie być mocni, musicie być wierni [Film] / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, [2007]

20. Nasz Ojciec Święty [Dokument dźwiękowy] : najważniejsze fragmenty z homilii i przemówień Jana Pawła II do Polaków. - Warszawa : Dom Prasowy : Radio dla Ciebie, [200-?]

21. Oczami pokolenia '78 [Film] : pontyfikat Jana Pawła II / scen. i reż. Jowita Gondek. - Warszawa : TiM, [2007?]

22. Ojciec Święty [Dokument elektroniczny] : człowiek, myśl, pontyfikat / Optimus Pascal Multimedia. - Bielsko-Biała : Optimus Pascal Multimedia, [1999?]

23. Pamięć i tożsamość [Książka mówiona] : rozmowy na przełomie tysiącleci / Jan Paweł II. - Kraków : Wydawnictwo Znak, [2007?]

24. Pielgrzym [Film] / reż. Andrzej Trzos-Rastawiecki. - [Warszawa] : Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, 2009

25. Pielgrzymka '99 [Film] : wizyta apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce 05-17.06.1999. Cz. 1 / scen. i reż. Witold Kołodziejski. - Wrocław : HAGI Film i Video : Telewizja Polska, 1999

26. Posiąść ziemię [Film] / reż., scen. Yaky Yosha. - Gdańsk : VitraFilm, [2013]

27. Pożegnanie [Film]. - Warszawa : Telewizja Polska, [2007?]

28. Przekroczyć próg nadziei [Dokument elektroniczny] : multimedialny program. Cz. 1 / Jan Paweł II ; adaptacja multimedialna, pomysł i real. Ciuseppe Romano. - [Warszawa] : IDG Poland, 1999

29. Przekroczyć próg nadziei [Dokument elektroniczny] : multimedialny program. Cz. 2 / Jan Paweł II ; adap. multimedialna, pomysł i real. Giuseppe Romano. - [Warszawa] : IDG Poland, 1999

30.  Przyjaciel Boga [Film] : dzieje wielkiego pontyfikatu 1978-2005 / reż. Katarzyna Kotula ; scen. Leszek Sosnowski. - Kraków : Studio Produkcji Filmowej Biały Kruk, cop. 2003

31. Śladami Jana Pawła II po Krakowie [Film]. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, [2008?]

32. Świadectwo [Film] / reż. Paweł Pitera ; scen. Gian Franco Svidercoschi, Paweł Pitera, Paweł Ptasznik ; prod. Przemysław Haüser. - Warszawa : Agora, cop. 2008

33. Świadectwo [Książka mówiona] / Stanisław Dziwisz w rozmowie z Gian Franco Svidercoschi. - Kraków : Wydawnictwo Św. Stanisława BM ; Poznań : TBA Komunikacja Marketingowa, 2007

34. W tej tęsknocie... [Film] : pielgrzymka do Polski 1983 r. / scen. i real. Jerzy Wrzoskowicz, Leszek Pecyna. - Niepokalanów : Telewizja Niepokalanów, prod. 1997.

35. Wadowice [Film] : tu wszystko się zaczęło... - Warszawa : Telewizja Polska, [2005?].

       

Oprac. Jolanta Stempień

Powrót do Bibliografie osobowe