Honorat Koźmiński - zestawienie bibliograficzne w wyborze, sporządzone głównie w oparciu o zbiory Biblioteki Narodowej za lata 1980-2016

KSIĄŻKI

1. Bł. Honorat Koźmiński
/ Gabriel Bartoszewski. - Kraków : Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, [2013]


2. Bł. Honorat Koźmiński
: założyciel licznych Zgromadzeń zakonnych, patron zawierzenia i wytrwania / Gabriel Bartoszewski. - Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 1993


3. Boży architekt
: bł. Honorat Koźmiński, kapucyn / pod red. Gabriela Bartoszewskiego. - Warszawa : Instytut Bł. Honorata Koźmińskiego : "Adam", 2003


4. Dobrego dnia z bł. Honoratem Koźmińskim
: myśli na każdy dzień roku / Honorat Koźmiński -l . Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop. 2013


5. Działalność zakonodawcza błogosławionego Honorata Koźmińskiego a nowe instytuty w Kościele katolickim
: studium prawno-historyczne / Bożena Szewczul. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008

6. Dziedzictwo bł. Honorata Koźmińskiego
: jego zgromadzenia po stu latach od założenia / pod red. Haliny Ireny Szumił, Gabriela Bartoszewskiego. - Warszawa : Instytut bł. Honorata Koźmińskiego OFMCap ; Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne, 1998


7. Mariologia w pismach błogosławionego Honorata Koźmińskiego
/ Urszula Niemiro. - Olsztyn : "Hosianum", 2001


8. Obecność ukryta
: na podstawie pism bł. Honorata Koźmińskiego / Kazimierz Synowczyk. - Kalwaria Zebrzydowska : Wydawnictwo OO. Bernardynów "Calvarianum", 2012


9. Ogarnięty łaską Pana
: błogosławiony Honorat Koźmiński / Marian Stanisław Łubkowski. - Warszawa : Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej, 1999

10. Powołani do miłości doskonałej
: o życiu zakonnym według bł. Honorata Koźmińskiego / Kazimierz Synowczyk. - Kalwaria Zebrzydowska : Wydawnictwo oo. Bernardynów Calvarianum, 2015


11. Rodzina - historia i współczesność
. Studium monograficzne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik.- Kraków : "Impuls", 2006


12. Rozmowy z ojcem Honoratem
/ Józef Korzeniowski. - Warszawa : Instytut Bł. Honorata Koźmińskiego, 2006


13. Różaniec z błogosławionym Honoratem Koźmińskim
/ oprac. Janina Kowalczyk. - Warszawa : Wydaw. Sióstr Loretanek, 2004


14. Sługa Boży o[jciec] Honorat Koźmiński, kapucyn - w służbie Królowej Narodu
/ oprac. staraniem Wicepostulacji. - Warszawa : Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, 1980


15. Spotkałem Ojca Honorata
/ Jan Bońkowski. - Zakroczym : [s.n.], 2010


16. Świadectwo trwania
: błogosławiony Honorat Koźmiński / Ewa Jabłońska Deptuła. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów : na zlec. Ojców Kapucynów Warszawskich, 1990


17. Trwał w miłości Chrystusa
: Błogosławiony Honorat Koźmiński / Marian Stanisław Łubkowski / Warszawa : Instytut Bł[ogosławionego] Honorata Koźmińskiego ; Sandomierz : Wydaw. Diecezjalne, 2001


18. Trwanie i budowa
: Honorat Koźmiński kapucyn 1829-1916 / Ewa Jabłońska-Deptuła. - Warszawa : Wydaw. Sióstr Loretanek, 1986


19. Uczynię Cię budowniczym dusz
... / Paulina Brzozowska. - Warszawa : Wydaw. Archidiecezji Warszawskiej, 1989


20. Ukryta wielkość bł. Honorata Koźmińskiego
/ Józef Korzeniowski. - Zakroczym ; Warszawa : Bracia Mniejsi Kapucyni, 2010


21. Uwierz w miłość!
/ Honorat Koźmiński ; [wybór tekstów Olivia Kusek]. Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop. 2012


22. Z podlaskiej ziemi wezwany ...
: Bł. Honoraat Koźmiński, kapucyn 1829-1916 / Pacyfik Dydycz. - Rzym : Orzeł Biały, [1989]


23. Z pomocą cierpiącym w czyścu
: nowenna za zmarłych z bł. Honoratem Koźmińskim / Anna Czajkowska. - Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop. 2014


24. Ziarnko gorczycy
: o. Honorat Koźmiński OFMCap 1829-1916 / Władysław Kluz. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1987


25. Życie z wiary
: doświadczenia i myśl bł. Honorata Koźmińskiego / Kazimierz Synowczyk. - Kalwaria Zebrzydowska : Wydawnictwo OO. Bernardynów Calvarianum, 2013

Artykuły z czasopism

1. Bł[ogosławiony] Honorat Koźmiński w świetle korespondencji do Sióstr Służek NMP Niepokalanej / Halina Irena Szumił //Studia Franciszkańskie. - 2002, T. 12, s. 163-179

2. łogosławiony Honorat Koźmiński - prawdziwy Polak i wielki patriota
: dla klasy VI / Stanisława Misiak // Katecheta. - 2005, nr 4, s. 38-40


3. Boży "organicznik"
/ Ewa Jabłońska-Deptuła // Znak.- 1996 nr 2 s. 51-64


4. Charakterystyczne elementy życia duchowego w pismach bł. Honorata Koźmińskiego
/ Piotr Głowacki // Studia Włocławskie .- 1999, T. 2, s. 83-94


5. Esej o niewolniku i rycerzu Maryi Niepokalanej
/ Cecylian Niezgoda // Studia Franciszkańskie . -1992, T. 5, s. 289-296


6. Msza święta w życiu bł. Honorata Koźmińskiego w świetle jego "Notatnika duchowego" /
Halina Irena Szumił // Studia Franciszkańskie. - 2005, T. 15, s. 143-152


7. O błogosławionym Honoracie Koźmińskim inaczej
/ Krystyna Trela // Studia Franciszkańskie. - 2004, T. 14, s. 373-382


8. O trwaniu w wierze na podstawie nauki bł. Honorata Koźmińskiego
/ Kazimierz Synowczyk // Studia Franciszkańskie. -2013, T. 23, s. 217-233


9. Podstawowe założenia kierownictwa duchowego według bł. Honorata Koźmińskiego
/ Józef Łaski // Studia Franciszkańskie. - 1999, T. 10, s. 111-144


10. Pojęcie zjednoczenia mistycznego i jego podstawowe elementy w nauce błogosławionego Honorata Koźmińskiego
/ Wojciech Sugier // Studia Franciszkańskie. - 2009, T. 19, s. 45-64


11. Przez Cytadelę do wiary
: droga do nawrócenia bł. Honorata / Juliusz Pyrek // Niepodległość i Pamięć : czasopismo muzealno-historyczne. - 2013, nr 1/2, s. 209-219


12. Sakrament chrztu, łaska uświęcająca i dary Ducha Świętego w funkcji świętości w nauczaniu bł. Honorata Koźmińskiego
/ Wojciech Sugier // Studia Franciszkańskie. - 2010, T. 20, s. 135-149

13. Stan badań nad życiem i dziełem bł. Honorata Koźmińskiego
: przegląd piśmiennictwa opublikowanego po 1968 r. / Florian Jerzy Duchniewski, Roland Prejs // Studia Franciszkańskie . - 1992, T. 5, s. 231-252


14. Świetny pomysł
/ Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. - 2007, nr 8, s. 11-14


15. Tajemnica duchowego macierzyństwa Maryi w nauczaniu bł. Honorata Koźmińskiego
/ Danuta Składnik // Studia Franciszkańskie. - 2002, T. 12, s. 141-161


16. Tajemnice błogosławionego kapucyna
/ Magdalena Kowalewska // Niedziela. - 2016, nr 51, s. 24-25


17. Wpływ o. Honorata Koźmińskiego (1829-1916) na odrodzenie Kościoła i społeczeństwa polskiego
/ Danuta Marczykowska // Studia Franciszkańskie. - 2004, T. 14, s. 271-284


18. Źródła i charakterystyczne elementy duchowości zgromadzeń honorackich zawarte w pismach bł. Honorata Koźmińskiego
/ Marek Szymula // Warszawskie Studia Teologiczne. - 1999, T. 12, [cz. 1], s. 229-238


19. Życie zakonne według rad ewangelicznych na podstawie nauczania bł. Honorata Koźmińskiego
/ Marek Szymula // Warszawskie Studia Teologiczne. - 1998, T. 11, s. 239-248

Oprac. Katarzyna Czarnocka-Pasztor

Powrót do Bibliografie osobowe