Las - zestawienia bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2011

KSIĄŻKI

1. Bogactwo lasu / Małgorzata Jarocka ; Pracownia Metodyki Biologii. Instytut Biologii UMCS w Lublinie. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1999.

2. Botanika leśna / Jakub Tomanek, Leokadia Witkowska-Żuk. - Wyd. 7 rozsz. i uaktual. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, cop. 2008.

3. Co nam daje las? / [tekst Wojciech Gil ; rys. A. Bielańska, R. Dzwonkowski, M. Ostrowska]. - Warszawa : Multico Oficyna Wydawnicza, 2010.

4. Drugie życie drzewa / Jerzy M. Gutowski (red.) [et al.]. - Warszawa ; Hajnówka : WWF Polska, cop. 2004.

5. Drzewa naszych lasów : zeszyt edukacyjny do nauczania początkowego / [koncepcja i wykonanie Maria Gozdalik]. - Warszawa : Multico Oficyna Wydawnicza, cop. 2005.

6. Drzewa wokół nas czyli Tajemnice, które warto poznać... / Małgorzata Falencka-Jabłońska. - Warszawa : Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, 2007.

7. Ekologia pszczół w dynamicznym kręgu zbiorowisk grądowych / Tomasz Cierzniak. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2003.

8. Ekologiczne podstawy hodowli lasu : podręcznik dla studentów wydziałów leśnych / Stanisław Szymański. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2000.

9. Fitopatologia leśna / Karol Mańka. - Wyd. 6 zm. i popr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, cop. 2005.

10. Kulturotwórcza rola lasu / Jerzy Wiśniewski, Bohdan Kiełczewski. - Wyd. 3 poszerz. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2004.

11. Las - środowisko żywe / Luc Abbadie, Michel Baudouin ; tł. Jarosław Proćków. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2006.

12. Las : skarbiec człowieka / Wiesław Grochowski ; [oprac. graf. Jerzy Treutler] ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. - Warszawa : Fundacja Wydawnictw i Upowszechniania Wiedzy Technicznej SITLID, cop. 1992.

13. Las / Dorota Zawadzka, Marek Sławski. - Warszawa : Multico Oficyna Wydawnicza, cop. 2007.

14. Las / Jan Twardowski ; [zdj. Janusz Rosikoń]. - Wyd. 2. - Izabelin : Rosikon Press, 2006.

15. Las twoim bogactwem / Andrzej Grzywacz. - Warszawa : Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, [2007?].

16. Lasy / Anita Ganeri ; tł. Katarzyna Adamala. - Warszawa : Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk - Inwestycje, cop. 2006.

17. Lasy / Steve Pollock ; przekł. Beata Koźniewska ; il. Peter Wingham. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991.

18. Ochrona przyrody w lasach : poradnik dla pracowników Lasów Państwowych / Ryszard Kapuściński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, [2006].

19. Ostoja ptaków : Lasy Iławskie / Gerard Sawicki. - Warszawa : Askon, 2003.

20. Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania oraz pielęgnacji drzewostanów / Andrzej Jaworski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2004.

21. Pojednanie z lasem / Włodzimierz Łapiński. - [Monkinie : Włodzimierz Łapiński], cop. 1992.

22. Poznajemy biocenozy : przezrocza z instrukcją / Agnieszka i Włodek Bilińscy. - Warszawa : Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID, 1997.

23. Poznajemy zwierzęta i rośliny lasów / Dorota Zawadzka. - Warszawa : Multico Oficyna Wydawnicza, cop. 2008.

24. Poznaję i przeżywam bogactwo i piękno lasu / E., J., P. Frątczakowie. - Bydgoszcz : Arcanus, 1995.

25. Prace przygotowawcze do odnowień i zalesień, sposoby i technika sadzenia oraz pielęgnacja upraw / Henryk Kocjan. - Poznań : Akademia Rolnicza, 1999.

26. Prawne i kryminologiczne aspekty szkodnictwa leśnego / Marek Werkowski, Paweł Sitek. - Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2007.

27. Przyroda : las, park : przewodnik do zajęć terenowych : klasy 4-6 szkoły podstawowej / Grażyna Łabno. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2002.

28. Puszcza Bolimowska ; Bolimowski Park Krajobrazowy / Lechosław Herz. - Warszawa : Głos, 1991.

29. Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 1996 r. na podstawie badań monitoringowych : na podstawie wyników badań wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska w latach 1995-1996 / aut. Jerzy Wawrzoniak [et al.] ; Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. - Warszawa : Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, 1997.

30. Te lasy...lasy... / Krystyna Chojecka. - Siedlce : Krystyna Chojecka, 1990.

31. Ustawa o lasach : komentarz / Wojciech Radecki. - Wyd. 3 zaktual. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2008. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008.

32. W borach i w lasach / tekst Michel Cuisin ; il. Carl Brenders ; [przekł. Barbara Ożarowska-Ciunik]. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, cop. 1991.

33. W głąb lasu : las w polskiej literaturze i sztuce / [kom. red. Eugeniusz Bernadzki et al. ; wybór literatury Krystyna Czarny i Tadeusz Komendant ; wybór dzieł malarskich Janina Ruszczyc ; wybór dzieł graficznych i fotograficznych Arkady Brzezicki, Zbigniew Neugebauer] ; przy współpracy Polskiego Towarzystwa Leśnego. - Warszawa : Wydawnictwo Sport i Turystyka, 1985

34. W głębi lasu / Harlan Coben ; z ang. przeł. Zbigniew A. Królicki. - Wyd. 3,4 - Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2008, 2010.

35. Wędrówka mazowiecka pierwsza : w krainie lasów i pól, na pograniczu Mazowsza i Podlasia : przewodnik krajoznawczy w formie opowieści napisany, a po magicznych i egzotycznych miejscach znanych i nieznanych prowadzący / Lechosław Herz. - Pruszków : Rewasz ; Białystok : Orthdruk, 2001.

36. Wycieczka do lasu : poradnik dla nauczycieli, rodziców i opiekunów / Hanna Będkowska. - Warszawa : Multico, 2005.

37. Zadania organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony przyrody, gospodarki leśnej, łowieckiej oraz ochrony środowiska / red. nauk. Jolanta Bucińska, Monika Nidziółka [!], Roman Stec ; Akademia Podlaska w Siedlcach. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009.

38. Zespoły leśne Polski / Jan Marek Matuszkiewicz. - Wyd. 1, 2 - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005, 2007

39. Zielone lekcje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Hanna Będkowska. - Józefów : Oficyna Wydawnicza Forest, [2006?].

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Czy Beskidom grozi klęska, jaka spotkała Góry Izerskie? / Artur Sawicki // Aura. - 2009, nr 3, s. 13-15

2. Klucz dydaktyczny do oznaczania 52 gatunków drzew i krzewów rosnących w lasach i poza nimi / Stanisław Makara // Biologia w Szkole. - 2010, nr 5, s. 37-40

3. Las pod lupą / Krzysztof Fronczak // Przyroda Polska. - 2009, nr 12, s. 10-11

4. Lasy Państwowe kontra ochrona przyrody : dwie hierarchie wartości / Ludwik Tomiałojć // Aura. - 2009, nr 3, s. 7-10

5. Mała retencja w lasach / Krzysztof Fronczak // Przyroda Polska. - 2010, nr 5, s. 3-5

6. O czym śpiewał las : scenariusz zajęć dla sześciolatków / Katarzyna Rogozińska // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 4, s. 69-71

7. Pięć procent utrzymuje pozostałe dziewięćdziesiąt pięć : sprawy gospodarki leśnej / Romuald Olaczek // Aura. - 2009, nr 6, s. 4-5

8. Pięć procent utrzymuje pozostałe dziewięćdziesiąt pięć. Cz. 2 / Romuald Olaczek // Aura. - 2009, nr 7, s. 6-9

9. Projekt "Las i jego mieszkańcy" / Hanna Nieciecka // Przyroda Polska. - 2010, nr 5, dod. "Biuletyn Eko-edukacyjny" nr 5, s. 4, 9, 11

10. Szumiał las, śpiewał las... / Iwona Dobosz, Małgorzata Izdebska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 9, s. 28-30

11. To nieprawda, że... lasów w Polsce ubywa / Hanna Będkowska // Przyroda Polska. - 2010, nr 8, dod. "Biuletyn Eko-edukacyjny" nr 7, s. 2-3

12. Wśród krotoszyńskich dąbrów / Krzysztof Fronczak // Przyroda Polska. - 2010, nr 11, s. 6-7

13. Zaproszenie do lasu / Tadeusz Chrzanowski // Przyroda Polska. - 2009, nr 8, s. 6-7

 

DOKUMENTY MULTIMEDIALNE

1. Będziemy mieli... jajko [Film] ; Ziarno w zaczarowanym lesie. - Warszawa : Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej : Wydawnictwo CODN, [1994].

2. Był sobie las... [Film] ; Czy będzie las? / scen. i reż. Wojciech Karpiuk. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [2004].       

3. Nie było nas - był las ; Czy las to tylko fabryka drewna? // W: Ekologia w gimnazjum [Dokument elektroniczny] : multimedialny pakiet edukacyjny dla szkół gimnazjalnych / aut. i real. Jan Maćkow, Grażyna Skirmuntt. - Siemianowice Śląskie : Gama-Film, 2008.

4. Ekosystem lasu : pakiet 28 kolorowych filiogramów (151 fotografii i rycin wraz z opisami) / oprac. i tł. Jangar (zespół). - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Jangar, 1999.

5. Funkcje lasu [Film] / scen. i koment. Grzegorz Bobrowicz ; reż. Artur Homan. - Bedoń : Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych, 2007.

6. Historia naturalna Polski. Kas. 3, Świat lasu, wody i przyszłości [Film] / scen. i reż. Sławomir Swerpel. - Gdańsk : Akademicka Telewizja Edukacyjna Uniwersytetu Gdańskiego, 2004.

7. Lasy klimatu umiarkowanego [Film] / prod. Andy Byatt [et al.]. - Warszawa : Best Film, [2007?].

8. Zaklęte lasy Kaukazu // W: Skarby rosyjskiej przyrody [Film] : krainy odkryte po latach. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [200-?].        

9. Skrzydlaci sprzymierzeńcy lasu [Film] / scen. i koment. Przemysław Sujak. - Bedoń : Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych, cop. 2007.

10. Ssaki Polski w leśnych ostępach [Film] / scen., komant., zdj. Sławomir Wąsik. - Pionki : Skrzat - Fotografia Film, 2002.

11. Spotkanie z jeżem ; Las i jego mieszkańcy ; Zima w lesie // W: Środowisko społeczno-przyrodnicze kl. 1-3 [Film]. Cz. 1 / scen. i real. Edward Pałczyński [et al.]. - Warszawa : Dydakta, [198-?].

12. Wielka saga zwierząt [Film]. Cz. 1. - [S.l : s.n, 1999?].

13. Zielona lekcja [Film] / scen. Jacek Zadura ; reż. i montaż Tomasz Ogrodowczyk. - Bedoń : Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych, 2008.

14. Zalesianie słabych i nieproduktywnych gleb ; Pozaprodukcyjne i okołoprodukcyjne funkcje lasów i zadrzewień // W: Zielona Polska [Film]. 5 / scen. i real. Teresa Bezkłubej, Eugeniusz Pudlis, Sławomir Łonisk. - Warszawa : Stowarzyszenie Ekologiczne Świat Wokół Nas, [2005?].       

 

 

Oprac. Hanna Krasuska-Terka

 

Powrót do Inne