Kultura masowa - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2017

KSIĄŻKI

1. "Dzisiejsze czasy" - edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej / pod red. Witolda Jakubowskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

2. 101 postaci, które zmieniały świat, choć nigdy nie żyły / Allan Lazar, Dan Karlan, Jeremy Salter. - Warszawa : Świat Książki, 2007

3. 333 popkultowe rzeczy... PRL / Bartek Koziczyński. - Poznań : Vesper, 2007

4. Antropologia codzienności / Roch Sulima. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000

5. Aparycje współczesności / Marian Golka. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2015

6. Barbie jako ikona kultury / Mary F. Rogers. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2003

7. Bauman o popkulturze : wypisy / koncepcja i wybór Mateusz Halawa, Paulina Wróbel. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008

8. Biodra Elvisa Presleya : od paleoherosów do neofanów / Mariusz Czubaj. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007

9. Czytania Polaków w XX wieku / Stanisław Siekierski. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2000

10. Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym / red. nauk. Agnieszka Cybal-Michalska, Paulina Wierzba. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

11. Dżihad kontra McŚwiat / Benjamin R. Barber. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2001

12. Eco-logia kultury masowej : przewodnik po kulturze popularnej według estetyki Umberta Eco / Roman Konik. - Wrocław : Arboretum, 2003

13. Edukacja i kultura popularna / Witold Jakubowski. - Kraków : "Impuls" : [Poligrafia Salezjańska], 2001

14. Edukacja w czasach popkultury / pod red. Wojciecha Burszty i Andrzeja de Tchorzewskiego. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2002

15. Edukacja w świecie kultury popularnej / Witold Jakubowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

16. Edukacyjne konteksty kultury popularnej / red. Witold Jakubowski i Edyta Zierkiewicz. - Kraków : Impuls, 2002

17. Ekran, mit, rzeczywistość / pod red. Wojciecha Józefa Burszty. - Warszawa : Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, 2003

18. Ekstaza w wersji pop : poszukiwania mistyczne w kulturze popularnej / Katarzyna Krzan. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008

19. Fenomen ekshibicjonizmu w telewizji / Magdalena Krzpiet. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

20. Flirty tradycji z popkulturą : dziedzictwo kulturowe w późnej nowoczesności / Elżbieta Nieroba, Anna Czerner i Marek S. Szczepański. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010

21. Kultura mediów i jej spektakle na tle przemian komunikacji społecznej i literatury popularnej / Leszek Pułka. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004

22. Gadżety popkultury : społeczne życie przedmiotów / red. nauk. Wiesław Godzic, Maciek Żakowski. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007

23. Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści? / Frank Furedi. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008

24. Gra ciałem : o obrazach kobiet w kulturze współczesnej / Jerzy Szyłak. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2002

25. Homo creator czy homo ludens? : nowe formy aktywności i spędzania czasu wolnego / red. nauk. Wojciech Muszyński, Marek Sokołowski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008

26. Homo creator czy homo ludens? : twórcy, internauci, podróżnicy / red. nauk. Wojciech Muszyński, Marek Sokołowski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008

27. Jak podróżować z łososiem / Umberto Eco. - Warszawa : Noir sur Blanc, cop. 2017

28. Jak przejąć kontrolę nad światem, nie wychodząc z domu / Dorota Masłowska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2017

29. Kontrkultura : co nam z tamtych lat? : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha Józefa Burszty, Mariusza Czubaja, Marcina Rychlewskiego. - Warszawa : Academica Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, 2005

30. Książki i ekrany : eseje o kulturze popularnej / Leszek Pułka, Małgorzata Kosińska-Pułka, Agnieszka Ziółek. - Wrocław : "Atut", 2005

31. Kultura konwergencji : zderzenie starych i nowych mediów / Henry Jenkins. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007

32. Kultura masowa / wybór, przekł., przedm. Czesław Miłosz ; aut. Dwight Macdonald [et al.]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2002

33. Kultura masowa jako produkt reklamowo-marketingowy / Przemysław Kołak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005

34. Kultura mediów i jej spektakle na tle przemian komunikacji społecznej i literatury popularnej / Leszek Pułka. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004

35. Kultura popularna i tożsamość młodzieży : w niewoli władzy i wolności / Zbyszko Melosik. - Kraków : Impuls, 2013

36. Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym : teoria i rzeczywistość / pod red. nauk. Jaremy Drozdowicza, Macieja Bernasiewicza. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

37. Kultura popularna w szkole : pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog / pod red. Barbary Myrdzik, Małgorzaty Latoch-Zielińskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006

38. Kultury kultury popularnej / Marek Krajewski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2005

39. Mazowsze bez granic : przyczynek do antropologii kulturowej regionu / pod red. Jacka Kurczewskiego. - Warszawa : Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki : Wydawnictwo Trio, 2005

40. Media, człowiek, społeczeństwo : doświadczenie europejsko-amerykańskie / Tadeusz Zasępa. - Częstochowa : Święty Paweł, 2002

41. Media, eros, przemoc : sport w czasach popkultury / wybór, wstęp i oprac. Andrzej Gwóźdź. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2003

42. Media w edukacji / Janusz Gajda. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls : Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, 2002

43. Między tekstem a obrazem : przekład a telewizja, reklama, teatr, film, komiks, internet / pod red. Urszuli Kropiwiec, Marii Filipowicz-Rudek, Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2005

44. Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości / red. nauk. Roman Leppert, Zbyszko Melosik, Bożena Wojtasik. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2005

45. Naga małpa przed telewizorem : popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej / Tomasz Szlendak, Tomasz Kozłowski. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008

46. Pedagogika kultury popularnej : teorie, metody i obszary badań / pod redakcją naukową Witolda Jakubowskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016

47. Nowoczesność jako doświadczenie : analizy kulturoznawcze / red. Anna Zeidler-Janiszewska, Ryszard Nycz, Barbara Giza. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", cop. 2008

48. O sztuce i życiu : od poetyki hip-hopu do filozofii somatycznej / Richard Shusterman. - Wrocław : Wydawnictwo Atla 2, 2007

49. Obraza na obrazy : strategie społecznego oporu wobec obrazów dominujących / Rafał Drozdowski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006

50. Od kontrkultury do popkultury / red. nauk. Marian Golka. - Poznań : Fundacja Humaniora, 2002

51. Od mowy magicznej do szumów popkultury / Wojciech Józef Burszta. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2009

52. Odmiany dyskursu : semiotyka życia publicznego w Polsce po 1989 roku / Zbigniew Kloch ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006

53. Pedagogika kultury popularnej : teorie, metody i obszary badań / pod redakcją naukową Witolda Jakubowskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017

54. Płynny lęk / Zygmunt Bauman. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2008

55. Pokolenie Ja : niezdolni do relacji / Michael Nast. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2017

56. POPamiętane / Marek Krajewski. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2006

57. Pornoland : jak skradziono naszą seksualność / Gail Dines. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, 2012

58. Przemoc filosemicka? : nowe polskie narracje o Żydach po roku 2000 / Elżbieta Janicka, Tomasz Żukowski. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016

59. Rasizm a kultura popularna / Rafał Pankowski. - Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2006

60. Retoryka codzienności : zwyczaje językowe współczesnych Polaków / pod red. Małgorzaty Marcjanik. - Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2006

61. Rozkoszna zaraza : o rządach mody i kulturze konsumpcji / pod red. Tomasza Szlendaka i Krzysztofa Pietrowicza. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007

62. Seks, druk i rock and roll : zapiski z epoki recyklingu / Leszek Bugajski. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2006

63. Sequel : dalsze przygody kultury w globalnym świecie / Wojciech Józef Burszta, Waldemar Kuligowski. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2005

64. Słabo to widzę... : kultura wizualna a nierówności społeczne / pod redakcją Przemysława Rury i Magdaleny Żurawskiej. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016

65. Słownik literatury popularnej / pod red. Tadeusza Żabskiego - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006

66. Społeczeństwo wirtualne - społeczeństwo informacyjne / pod red. Roberta Szweda. - Lublin : Wydaw. KUL, 2003

67. Studia kulturowe i badania kultury popularnej : teorie i metody / John Storey. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2003

68. Studia o komunikacji społecznej / Janusz Dunin. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2004

69. Supermarketyzacja : religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej / Tomasz Szlendak. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004

70. Talk show : szczerość na ekranie? / Grzegorz Ptaszek. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : TVN, cop. 2007

71. Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne / Tim Edensor. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004

72. Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant / Zbyszko Melosik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

73. Transformacje demokracji : doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy / red. nauk. Lech W. Zacher. - Warszawa : Difin, 2011

74. Typy kultury popularnej na łamach czasopism kobiecych / Beata Trzop. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005

75. Ułudy umysłu? : idolatria gimnazjalistów : kontekst, zakres, poziom / Jolanta Spychalska-Kamińska, Ewa Kubiak-Szymborska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015

76. Uwieść słowem czyli retoryka stosowana / red. nauk. Jakub Z. Lichański. - Warszawa : DiG, 2003

77. Wektory wyobraźni : przekraczanie granic w tekstach kultury popularnej / Piotr Jezierski. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2014

78. Wolna kultura / Lawrence Lessig. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

79. Wybór tekstów / Marshall McLuhan. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2001

80. Wymiana symboliczna i śmierć / Jean Baudrillard. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2007

81. Zakaz wstępu! : o młodzieżowej (pop)kulturze i relacjach społecznych dla kadry nauczycielskiej, służb społecznych i rodziców / Marcin Teodorczyk. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2014

82. Zawartość mediów masowych : od kultury popularnej przez studia genderowe do języka komunikowania / pod red. Patrycji Dudek i Michała Kusia. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010

83. Znani z tego, że są znani : celebryci w kulturze tabloidów / Wiesław Godzic. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : TVN, 2007

84. Zrozumieć kulturę popularną / John Fiske. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "A ja wam mówię, że nie zachwyca!" czyli kultura popularna w nowoczesnym liceum / Stanisław Wójtowicz // Polonistyka. - 2006, nr 9, s. 47-51

2. "Dzisiejsze czasy" - edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej : XVIII Forum Pedagogów, Wrocław-Brzeg, 28-29.10.2005 / Ewa Kobyłecka // Rocznik Pedagogiczny. - 2006, T. 29, s. 107-109

3. "Poetka morderczyni" czyli o tym jak popkultura może inspirować do zbrodni / Marcin Teodorczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 1, s. 62-64

4. Ale cyrk! / Barbara Maria Płodzień // Polonistyka. - 2010, nr 5, s. 45-49

5. Alternatywa dla konsumpcjonizmu / Barbara Maciejewska // Wychowawca. - 2014, nr 5, s. 24-25

6. Amatorski ruch artystyczny w małym mieście czyli kilka refleksji o edukacyjnym potencjale kultury popularnej / Anna Brzezińska // Kultura i Edukacja. - 2011, nr 2, s. 114-132

7. Analfabeci kultury / Rafał Ryszka // Wychowawca. - 2014, nr 12, s. 18-19

8. Barbie - postmodernistyczny wymiar kultury / Sebastian Taboł // Kultura i Edukacja. - 2005, nr 1, s. 22-31

9. Baśniowość w kulturze popularnej jako wyzwanie edukacyjne? / Izabela Symonowicz-Jabłońska // Kultura i Edukacja. - 2005, nr 4, s. 84-90

10. Całkiem inna kradzież? / Alek Tarkowski ; rozm. przepr. Przemysław Sadura // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 26, s. 13

11. Czym jest popkultura? : dowiedzmy się od młodzieży... / Wiga Bednarkowa // Polonistyka. - 2010, nr 5, s. 31-37

12. Edukacyjny kontekst kultury popularnej czyli poważne aspekty nie-poważnej muzyki / Witold Jakubowski // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 4, s. 21-33

13. Gimnazjaliści uczestnikami kultury młodzieżowej / Maria Fudali // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 10, s. 46-52

14. Globalna kultura / Ryszard Adam Podgórski // Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 8-9

15. Halloween - popkulturowy fenomen, który zakorzenił się w Polsce / Marcin Teodorczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 9, s.62-64

16. Jednostkowe aspekty bycia fanem czyli w stronę nowego paradygmatu "fan studies" / Piotr Siuda // Kultura i Edukacja. - 2010, nr 4, s. 74-94

17. Język polski a perspektywy kształcenia humanistycznego / Kazimierz Ożóg // Kwartalnik Edukacyjny. - 2010, nr 2, s. 3-16

18. Kolorowe pisma dla młodzieży czyli apoteoza wygody, przyjemności i wolności od trudu / Piotr Tomasz Nowakowski // Guliwer. - 2006, nr 2, s. 82-85

19. Koszmarny sen czy ponura rzeczywistość / Przemysław Sadura // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 26, s. 12

20. Kultura "w epoce utraconej niewinności" : rozum analityczno-krytyczny jako cel edukacyjny / Aleksander Lipski // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1/2, s. 59-73

21. Kultura a popkultura / Dominika Czajkowska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s. 6-9

22. Kultura popularna / Agnieszka Ogonowska // Nowa Polszczyzna. - 2005, nr 2, s. 44-49

23. Kultura popularna i media w edukacji szkolnej - zarządzanie treściami kształcenia w dobie zmiany społecznej / Beata Dyrda, Maciej Bernasiewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 7/8, s. 14-17

24. Masowa sztuka interpretacji / Olga Filipowska // Polonistyka. - 2012, nr 9, s. 20-24

25. Młodzi : jak żyć? / Zofia Remiszewska // Kultura i Edukacja. - 2008, nr 3, s. 40-52

26. Młodzież a zagrożenia współczesnej kultury / Sebastian Taboł // Kultura i Edukacja. - 2008, nr 1, s. 118-130

27. Młodzież wobec kultury masowej / Janina Parafiniuk-Soińska // Edukacja. - 2005, nr 1, s. 56-64

28. Nie elitarna, nie popularna - po prostu kultura / Bogusław Skowronek // Polonistyka. - 2010, nr 5, s. 6-12

29. Nie piję, nie palę... więc jestem : o postawie "Straight Edge" wśród młodzieży / Dominika Łęcka // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 4, s. 15-24

30. Niewinne buzie i rozmarzone oczy : manga i anime na polsklim rynku / Małgorzata Więczkowska // Wychowawca. - 2013, nr 6, s. 20-21

31. Obraz świata i styl życia w kulturze masowej / Ewa Grodecka, Elżbieta Bolibok // Nowa Szkoła. - 2006, nr 1, s. 9-12

32. Obrazy i bazgroły graffiti / Jacek Pażalski // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s. 56-60

33. Piekielna deformacja / Sławomir Skiba // Wychowawca. - 2013, nr 6, s. 8-9

34. Ponad samego siebie / Dominika Stadnicka-Strzembosz // Wychowawca. - 2014, nr 12, s. 12-14

35. Popkulturowa "inność" własna, a właściwie zapożyczona / Tomasz Kalniuk // Polonistyka. - 2010, nr 4, s. 60-62

36. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja kontra popkulturowa fascynacja złem / Kamil Marek Konopka // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 3/4, s. 45-50

37. Psychoewolucyjne ramy popkultury : ewolucja umysłu a treści rozrywki / Tomasz Kozłowski // Kultura i Edukacja. - 2012, nr 3, s. 72-99

38. Społeczna konstrukcja sukcesu życiowego w kulturze popularnej / Maciej Bernasiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 4, s. 24-29

39. Szkoła a popkultura i "brak rdzenia tożsamości" / Maria Kwiatkowska-Ratajczak // Polonistyka. - 2008, nr 2, s. 36-41

40. The Matrix has you - postmodernistyczny dyskurs o rzeczywistości i symulacji w kulturze popularnej / Jakub Nikoniuk // Kultura i Edukacja. - 2008, nr 2, s. 48-60

41. To wy mi powiedzcie, dlaczego was zachwyca!!! / Wiesława Wantuch // Polonistyka. - 2006, nr 9, s. 52-53

42. Topos Zagłady w kulturze popularnej / Ewelina Woźniak-Czech, Bartosz Borkowski // Polonistyka. - 2014, nr 11, s. 43-45

43. Transformacja subkultury młodzieżowej na przykładzie ruchu PUNK / Anna Panek, Elżbieta Panek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 2, s. 20-27

44. Treści kształcące w popkulturze / Maciej Bernasiewicz // Chowanna. - 2009, Tom Jubileuszowy, s. 183-193

45. Uczestnictwo w kulturze popularnej a kompetencje społeczne i postawy twórcze uczniów z dysleksją i bez dysleksji w okresie adolescencji / Kamil Kuracki, Agnieszka Dłużniewska, Bernadetta Kosewska // Szkoła Specjalna. - 2016, nr 4, , s. 256-268

46. Uwspółcześniać w duchu tradycji / Olga Wachcińska // Polonistyka. - 2012, nr 4, s. 28-32

47. Wokół stylu życia i popkultury / Marcin Teodorczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 2, s. 62-64

48. Wymiary kulturowe w polskiej szkole / Kinga Anna Gajda // Język Polski w Szkole 4-6. - 2013/2014, nr 1, s. 32-42

49. Wyszukiwanie informacji w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej / Maciej Weryho // Bibliotekarz. - 2006, nr 2, s. 2-5

50. Zapomniany dotyk / Paweł Uherek // Polonistyka. - 2010, nr 5, s. 20-23

 

 

Oprac. Anna Stefaniak


Powrót do Inne